Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 121 - 125 2017-12-26

Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri

Ahmet GÖKKUŞ [1] , Selçuk BİRER [2] , Fırat ALATÜRK [3]

141 327

Bu araştırma, meralar üzerinde otlatma baskısını azaltmak ve kaliteli kaba yem açığını kapatmak için arpadan oluşan hasıl meralarda otlatmayı taklit etmek üzere yapılan farklı anız yüksekliklerinden (5, 7.5, 10, 12.5 ve 15 cm) biçimin ot verimi ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla deneme 2014-15 ve 2015-16 yetiştirme dönemlerinde ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesindeki Ziraat Fakültesi uygulama alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Biçimde 5, 7.5 ve 12.5 cm anız bırakılan parsellerde toplam 3 biçim, 10 ve 15 cm anız kalacak şekilde biçilenlerde ise 4 biçim yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek toplam ot verimi (yeşil ot 1206.4 kg da-1 ve kuru ot 494.1 kg da-1) 10 cm anız kalacak şekilde yapılan biçimden elde edilmiştir. Otun besin maddesi üzerinde anız yüksekliklerinin önemli etkisi olmamıştır. Biçim sayısının artışına bağlı olarak ot verimi ile otun ham protein, sindirilebilir organik ve kuru madde oranları azalmış; ham kül, NDF ve ADF oranları artmıştır. Genel olarak arpa meraları ekimden itibaren 150-160 günde otlatma olgunluğuna ulaşabilmekte ve biçim (otlatma) yüksekliği ve iklime bağlı olarak iki otlatma arasında 11-42 gün geçmektedir. Çalışmada arpa ile oluşturulacak hasıl meraların 22.5 cm boylanınca otlatmaya başlanıp, 10 cm anız kalınca son verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Arpa merası, biçim yüksekliği, ot verimi, ham protein, sindirilebilirlik
 • AOAC 1990. Official Methods of Analysis (15th Ed.). Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 • Aydoğan S, Işık Ş, Şahin M, Göçmen Akçacık A, Hamzaoğlu S, Doğan Ş, Küçükcongar M, Ateş S 2014. Farklı Biçim Zamanlarının Yem Bitkilerinin Besin Maddesi Kompozisyonuna Etkisi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1(2): 45-49.
 • Baytekin H, Yurtman İY, Savaş T 2005. Süt Keçiciliğinde Kaba Yem Üretim Organizasyonu. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs 2005, İzmir.
 • Can M, Ayan İ 2017. Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Popülasyonlarında Gelişme Dönemlerine Göre Verim ve Bazı Özelliklerin Değişimi. KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 20(2): 160-166.
 • Coşkun B, Keleş G, İnal F, Selçuk Alataş M, Özcan C, Ateş S 2014. Gebeleme ve Hamur Olum Döneminde Hasat Edilen Buğdaygil Hasıllarının Protein Fraksiyonları ve Ham Protein Üretimleri. Kafkas Univ. Vet. Fak. Dergisi, 20(3): 457-460.
 • Gökkuş A, Hakyemez BH 2001. Buğdayın Mera Bitkisi Olarak Kullanımı ve Önemi. Tarım ve Köy, Sayı: 139: 24-27.
 • Gökkuş A, Hakyemez BH, Yurtman İY, Savaş T 2005. Farklı Mera Tiplerinde Otlatma Yoğunluklarının Meranın Ot Verimi ve Bitki Kompozisyonu ile Keçilerin Verim ve Davranışlarına Etkileri (Kesin Rapor). TÜBİTAK, TOVAG, Proje No: VHAG-1884,55 s.
 • Haddi ML, Filacorda S, Meniai K, Rollin F, Susmel P 2003. In Vitro Fermentation Kinetics of Some Halophyte Shrubs Sampled at Three Stages of Maturity. Anim. Feed Sci. and Tech., 104: 215-225.
 • Joyce JP, Rattray PV, Parker J 1971. The Utilization of Pasture and Barley by Rabbits. I. Feed Intakes and Live-Weight Gains. New Zealand Journal of Agric. Res., 14(1): 173-179.
 • Jung HG, Allen MS 1995. Characteristics of Plant Cell Walls Affecting Intake and Digestibility of Forages by Ruminants. J., Anim. Sci., 73:2774-2790.
 • Kaya Ş 2008. Kaba Yemlerin Değerlendirilmesinde Göreceli Yem Değeri ve Göreceli Kaba Yem İndeksi. Türk Bilimsel Derlemeler Derg., 1(1): 59-64.
 • Khorasani GR, Jedel PE, Helm JH, Kennelly JJ 1997. Influence of Stage of Maturity on Yield Components and Chemical Composition of Cereal Grain Silages. Can. J. Anim. Sci., 77: 259-267.
 • Krenzer G 1994. Wheat for Pastures. Oklahoma State Univ. Coop. Ext. Serv., F-2586, 6 p.
 • Lyons RK, Machen RV, Forbes TDA 1999. Why Range Forage Quality Changes. Texas Agric. Ext. Serv., B–6036, p: 7.
 • Miller DA 1984. Forage crops. McGraw Hill Book Co., New York, N.Y.
 • Ouédraogo-Koné S, Kaboré-Zoungrana CY, Ledin I 2006. Behaviour of Goats, Sheep and Cattle on Natural Pasture in the Sub-Humid Zone of West Africa. Livestock Science, 105: 224-252.
 • Papachristou TG, Platis PD, Nastis AS 2005. Foraging Behaviour of Cattle and Goats in Oak Forest Stands of Varying Coppicing Age in Northern Greece. Small Ruminant Res., 59: 181-189.
 • Pinchak WE, Hunt LJ, Worral WD, Green LW, Caldwell SP, Worral NJ, Hutcheson DP 1989. Herbage Production and Nutritive Value of Small Grain Forages. Forage Research in Texas, 46-49.
 • Van Soest PJ, Robertson JB, Lewis BA 1991. Methods for Dietary Fiber, Neutral Detergent Fiber, and Nonstarch Polysaccharides in Relation to Animal Nutrition. J. Dairy Sci., 74, 3583-3597.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Ahmet GÖKKUŞ
Country: Turkey


Author: Selçuk BİRER

Author: Fırat ALATÜRK

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil349008, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {121 - 125}, doi = {10.18016/ksudobil.349008}, title = {Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri}, key = {cite}, author = {GÖKKUŞ, Ahmet and BİRER, Selçuk and ALATÜRK, Fırat} }
APA GÖKKUŞ, A , BİRER, S , ALATÜRK, F . (2017). Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 121-125. DOI: 10.18016/ksudobil.349008
MLA GÖKKUŞ, A , BİRER, S , ALATÜRK, F . "Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 121-125 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/349008>
Chicago GÖKKUŞ, A , BİRER, S , ALATÜRK, F . "Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 121-125
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri AU - Ahmet GÖKKUŞ , Selçuk BİRER , Fırat ALATÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349008 DO - 10.18016/ksudobil.349008 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 125 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349008 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.349008 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri %A Ahmet GÖKKUŞ , Selçuk BİRER , Fırat ALATÜRK %T Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349008 %U 10.18016/ksudobil.349008
ISNAD GÖKKUŞ, Ahmet , BİRER, Selçuk , ALATÜRK, Fırat . "Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 121-125. https://doi.org/10.18016/ksudobil.349008
AMA GÖKKUŞ A , BİRER S , ALATÜRK F . Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 121-125.
Vancouver GÖKKUŞ A , BİRER S , ALATÜRK F . Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 125-121.