Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 308 - 312 2017-12-26

Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi

Meryem SAYGI [1] , Faruk TOKLU [2]

90 757

Bu araştırma, Çukurova Koşullarında yaygın olarak yetiştirilen 20 adet danelik mısır çeşidinde dane verimi, bazı bitkisel özellikler ve karakterler arası ilişkileri incelemek amacı ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında üç yıl süre ile tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.

Araştırmada ele alınan mısır çeşitleri arasında çiçeklenme tarihi (tepe püskülü ve koçan püskülü çıkış süresi) bitki boyu, koçan yüksekliği, sap kalınlığı, koçan uzunluğu, koçan çapı, koçanda dane sayısı, bin dane ağırlığı, hasatta dane nemi, hektolitre ağırlığı ve koçan dane verimi özellikleri bakımından istatistiki düzeyde önemli farklılıklar saptanmıştır. Koçan dane verimi ile koçan çapı, bin dane ağırlığı ve koçanda dane sayısı arasında pozitif ilişkiler saptanırken; koçan dane verimi ile tepe ve koçan püskülü çıkış süreleri arasında negatif ilişkiler saptanmıştır. Elde edilen bulgular danelik mısır ıslahı çalışmalarında koçan çapı, bin dane ağırlığı ve koçanda dane sayısının üzerinde durulması gerekli bitkisel özellikler olduğunu göstermektedir.

Danelik mısır, koçan dane verimi, karakterler arası ilişkiler
 • Adesoji AG, Abubakar IU and Labe DA 2015. Character Association and Path Coefficient Analysis of Maize (Zea mays L.) Grown under Incorporated Legumes and Nitrogen. Journal of Agronomy 14 (3): 158-163.
 • Anderson TE, Kennedy GG and Stinner RE 1984. Distribution of the European Corn Borer, Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae), as Related to Oviposition Preference of the Spring-Colonizing Generation in Eastern North Carolina. Environmental Entomology, 13(1): 248-251.
 • Coşkun Y, Coşkun A, Koşar İ 2014. Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası Ikinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4): 454-461.
 • FAO 2017. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Jamshidian P, Golparvar AR, Naderi MR, Darkhal H 2013. Phenotypic Correlations and Path Analysis Between Ear Yield and Other Associated Characters in Corn Hybrids (Zea mays L.). International Journal of Farming and Allied Sciences, 2 (S): 1273-1276.
 • Kara ŞM 2001. Mısır Kendilenmiş Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin Değerlendirilmesi, I. Heterosis ve Uygulama Yeteneklerinin Line X Testler Analizi, Türkish Journal of Agriculture and Forestry, 25: 383-391.
 • Kara B 2006. Çukurova Koşullarında Değişik Bitki Sıklıkları ve Farklı Azot Dozlarında Mısırın Verim ve Verim Özellikleri ile Azot Alım Ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Adana, 162s.
 • Kunwar CB, Katuwal RB, Thapa S & Shrestha J 2016. Grain Yield Stability of Early Maize Genotypes. Journal of Maize Research and Development, 2 (1): 94-99.
 • Öktem A, Öktem AG 2009. Bazı Atdişi Mısır (Zea mays L. indentata) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 49-58.
 • Öner F, Sezer İ, Gülümser A 2012. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays L. indendata) Çeşit ve Hatlarının Agronomik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2): 1-6.
 • Öz A, Özata E, Kapar H 2013. Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt) Çeşidi Islahı Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (2): 19-23. Özata E, Geçit HH, Öz A, İkincikarakaya SÜ 2013. Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1): 91-98.
 • Şekeroğlu N, Dede Ö, Deveci M, Kara ŞM 2000. Melez Mısır Populasyonlarında Verim ve Verim Unsurları Arasındaki Ilişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. G.O.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (1): 79-82.
 • Teodoro PE, da Silva Junior CA, Correa CC, Ribei LP, ve ark., 2014. Path Analysis and Correlation of Two genetic Classes of Maize (Zea mays L.). Journal of Agronomy, 13(1): 23-28.
 • TÜİK 2017. http://www.tuik.gov.tr
 • Ülger AC., İbrikci H, Çakır B, Güzel N 1997. Influence of Nitrogen Rates and Row Spacing on Corn Yield, Protein Content and Other Plant Parameters. Journal of Plant Nutrition, 20: 1697-1709.
 • Vartanlı S, Emekliler HY 2007. Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. Cilt I. S: 37-42.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Meryem SAYGI
Country: Turkey


Author: Faruk TOKLU

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil349269, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {308 - 312}, doi = {10.18016/ksudobil.349269}, title = {Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {SAYGI, Meryem and TOKLU, Faruk} }
APA SAYGI, M , TOKLU, F . (2017). Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 308-312. DOI: 10.18016/ksudobil.349269
MLA SAYGI, M , TOKLU, F . "Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 308-312 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/349269>
Chicago SAYGI, M , TOKLU, F . "Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 308-312
RIS TY - JOUR T1 - Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi AU - Meryem SAYGI , Faruk TOKLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349269 DO - 10.18016/ksudobil.349269 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 308 EP - 312 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349269 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.349269 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi %A Meryem SAYGI , Faruk TOKLU %T Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349269 %U 10.18016/ksudobil.349269
ISNAD SAYGI, Meryem , TOKLU, Faruk . "Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 308-312. https://doi.org/10.18016/ksudobil.349269
AMA SAYGI M , TOKLU F . Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 308-312.
Vancouver SAYGI M , TOKLU F . Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 312-308.