Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 362 - 366 2017-12-26

Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi

Gülbahar ÇULHA [1] , Hatice BOZOĞLU [2]

84 328

Baklagillerin beslenmedeki en önemli fonksiyonu protein kaynağı oluşlarıdır. Baklagilerin verimlikleri kadar tane kalitelerinin zenginliği de yetiştiriciyi, ıslahçıyı ve tüketiciyi yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmada, biri konvansiyonel (Atakum) ve diğeri organik yetiştirme yöntemi (Bafra) uygulanan iki lokasyonda Sırma ve Amazon börülce çeşitlerinin tane kalitesine, ekim zamanı ve sıra arası faktörlerinin etkisi araştırılmıştır. Denemeler, 2 çeşit (Amazon, Sırma), 2 ekim zamanı (nisan sonu, mayıs sonu), 4 farklı sıra arası mesafe (30, 45, 60, 75 cm) kullanılarak 3 tekrarlamalı bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde yürütülmüştür. Kuru hasat sonrası tanelerde protein, nişasta, amiloz oranları, Ca, Mg, K element içerikleri, su alma kapasitesi ve pişme sırasında suya geçen kuru madde miktarı tespit edilmiştir. Protein ve nişasta oranları ile Mg içeriğine yetiştirme yönteminin; amiloz oranına ekim zamanının; su alma kapasitesine sıra aralığının; Mg içeriğine çeşitlerin istatistiki etkisi olduğu tespit edilmiştir. Protein oranının gübre uygulaması (4 kg/da saf azot) yapılan konvansiyonel yetiştiricilikte organik yetiştiriciliğe nazaran daha yüksek olduğu, erken ekimlerde amiloz oranının düştüğü, sıra arası genişledikçe tanenin su alma kapasitesinin arttığı belirlenmiştir. 

börülce, organik yetiştiricilik, ekim zamanı, sıra arası, tane kalite özellikleri
 • Bishnoi S., Khetarpaul N. 1993. Variability in physico-chemical properties and nutrient composition of different pea cultivars. Food Chemistry. 47,:371-373.
 • Black R.G., Singh U., Meares C. 1998. Effect of genotype and pretreatment of field peas (Pisum sativum) on their dehulling and cooking quality. J Sci Food Agric, 77:251-258.
 • Bozoğlu H, Gülümser A, 1995. Samsun ilinde börülce yetiştirilebilme olanakları. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi 10-11 ocak 1995, Samsun, Bildiri Kitabı: 349-353.
 • Bozoğlu H. ve Pekşen E. 2009. Kuru Tane Amaçlı Tescile Aday Börülce (Vigna unguiculata L.) Hatlarının Bazı Özellikleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-23 Ekim 2009, Hatay, 343-346.
 • Bozoğlu H. ve Karayel R. 2011. Farklı Ekolojik Şartlarda Yetiştirilen Börülce Genotiplerinin Tohum Kalite Özellikleri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Tahışşar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Cilt I, 607-612.
 • Bozoğlu H., Karayel R. Topal N. 2011. Yeni Tescil Edilen Börülce Çeşitlerinin Bazı Tane Özellikleri. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Cilt II, s: 175-180, 14-17 Haziran 2011, Samsun, 175-180.
 • Çulha G. ve Bozoğlu H. 2016. Farklı kültürel uygulamalarla yetiştirilen Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri. Tarla Bitkileri Merkez Araş. Ens. Dergisi 25 (Özel sayı-1):177-183.
 • Dostalova R., Horacek J., Hasalova I., Trojan R. 2009. Study of resistant starch (RS) content in peas during maturation, Czech J. Food Science, , 27, 120-124.
 • Ebstein, I. and Bloom, E.J. 2005. Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives, 2nd edt., Sunderland, M.A.(ed.),USA
 • Gülümser A, Tosun F, Bozoğlu H, 1989. Samsun ekolojik koşullarında börülce yetiştirilmesi üzerinde araştırmalar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4(1-2), 49-65.
 • Hall A E, 2004. Breeding for adaptation to drought and heat in cowpea , European Journal of Agronomy 21, 4, 447-454.
 • Karayel R., Bozoğlu H. Bezelye 2009 (Pisum sativum L.) Genotiplerinde Korelasyon Ve Path Analizi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim Hatay, s:712-716, 2009
 • Karayel R. 2012. Samsun’da Ekilen Bezelye Genotiplerinin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Islah Materyali Olarak Uygunluğunun Değerlendirilmesi, OMÜ Fen Bilimleri Enst. Basılmamış Doktora Tezi, s:119. Samsun.
 • McPhee K.E., Muehlbauer F.J. 2002.Improving the nutritional value of cool season food legumes, Journal of Crop Production, 2002, 5: 1-2, 191-211
 • Papenbrock J., Mock H.P., Tanaka R., Kruse E. and Grimn B. 2000. Role of magnesium chelatase activity in the early steps of the tetrapyrrole biosynthetic pathway. Plant phiysiol. 122:1161-1169
 • Phillips R.D., McWatters K.H., Chinnan M.S., Hung Y.C., Beuchat L.R., Dedeh S.S., Dawson E.S., Ngoddy P., Nnanyelugo D., Enwere J., Komey N.S., Liu K., Wilmot Y.M. Nnanna, I.A, Okeke, C., Prinyawiwatkul C., Saalia F.K. 2003. Utilization of cowpeas for human food, Field Crops Research 82, p 193–213.
 • Sing B B, Chambliss O L, Sharma B, 1997. Recent advances in cowpea breeding advances in cowpea research. IITA, JIRCAS.
 • URL 1.TUİK, 2016 ( http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001)
 • URL 12. FAO, 2014 (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC)
 • Wang T.L., Domoney C., Hedley C.L., Casey R., Grusak M.A.2003. Can we improve the nutritional quality of legume seeds?, Plant Physiology, 131, 886-891.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Gülbahar ÇULHA
Country: Turkey


Author: Hatice BOZOĞLU

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil349303, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {362 - 366}, doi = {10.18016/ksudobil.349303}, title = {Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇULHA, Gülbahar and BOZOĞLU, Hatice} }
APA ÇULHA, G , BOZOĞLU, H . (2017). Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 362-366. DOI: 10.18016/ksudobil.349303
MLA ÇULHA, G , BOZOĞLU, H . "Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 362-366 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/349303>
Chicago ÇULHA, G , BOZOĞLU, H . "Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 362-366
RIS TY - JOUR T1 - Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi AU - Gülbahar ÇULHA , Hatice BOZOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349303 DO - 10.18016/ksudobil.349303 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 362 EP - 366 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349303 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.349303 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi %A Gülbahar ÇULHA , Hatice BOZOĞLU %T Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349303 %U 10.18016/ksudobil.349303
ISNAD ÇULHA, Gülbahar , BOZOĞLU, Hatice . "Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 362-366. https://doi.org/10.18016/ksudobil.349303
AMA ÇULHA G , BOZOĞLU H . Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 362-366.
Vancouver ÇULHA G , BOZOĞLU H . Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamaların Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 366-362.