Aim

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik hakemli bir dergidir. Dergimiz bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayınlayarak İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanındaki bilgi birikime katkıda bulunmayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Makale son kabul tarihi: 30 Haziran tarihli sayı için 30 Nisan; 31 Aralık tarihli sayı için 31 Ekim’dir. Belirtilen tarihlerden sonra gönderilen çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.

Scope

Dergimizde İlahiyat ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına ait araştırma makalesi, derleme, çeviri, sadeleştirme, kitap kritikleri, sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtımları ve değerlendirmeleri gibi yazılar yayınlanmaktadır.

Dergimizin yayın dili Türkçe ve Arapça ve olup kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır: Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı; Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi; İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi. Temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı ve Orta Doğu araştırmalarına da dergimizde yer verilmektedir.