KSU Medical Journal
Cover Image
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dergipark.gov.tr/ksutfd

27.263

64.370

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. 

Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

KSU Medical Journal

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dergipark.gov.tr/ksutfd
Cover Image

27.263

64.370

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. 

Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Volume 14 - Issue 1 - Mar 2019
 1. İnme Hastalarında Tam Kan Sayımı Parametreleri Fonksiyonel Seviyeyi Gösterir mi?
  Pages 1 - 5
  Tuba Tülay KOCA, Aydın ARSLAN
 2. Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi
  Pages 6 - 9
  Fatma BİLGEN, Alper URAL, Mehmet BEKERECİOĞLU
 3. Comorbid Psychiatric Diseases in Children with Intellectual Disability and the Relationship Between Comorbid Psychiatric Diseases and the Levels of Anxiety Depression in Mothers
  Pages 10 - 15
  Nilfer ŞAHİN
 4. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Pages 16 - 19
  Selma ATEŞ, Selçuk NAZİK, Ahmet Rıza ŞAHİN, Fadime KARDAŞ, Ayşegül ERDOĞAN
 5. The Evaluation of the Physical Activity Levels in Asthma and COPD Patients
  Pages 20 - 23
  Filiz ÖZDEMİR, Tuba KOCA, Nurcan BERBER, Şelale ŞAHİN
 6. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğum Öncesi Bakım Alma Durumları
  Pages 24 - 30
  Filiz TAŞ, Merve GÜLPAK, Ayşe Aslı OKTAY, Nevres DEMİR
 7. Olgularla Hematolojik ve Onkolojik Aciller
  Pages 31 - 36
  Can ACIPAYAM, Tuğba KANDEMİR GÜLMEZ, Muhammed PARLAR, Osman Nuri ÖZEN, Salim EKİCİ, Mehmet ÖRENLER
 8. A Rare Cause of Inguinal Herniation: Bladder Herniation
  Pages 37 - 38
  Sefa TÜRKOĞLU, Cihan BEDEL
 9. Tirofiban'a Bağlı Diffüz Alveolar Hemoraji ECMO ile Tedavi Edilebilir mi?
  Pages 39 - 41
  Murat KERKÜTLÜOĞLU, Hakan GÜNEŞ, Erdinç EROĞLU
 10. Gizli Tehdit: Et Yiyen Zoonoz Bakteriler
  Pages 42 - 48
  Aliye SAĞKAN ÖZTÜRK, Serkan İrfan KÖSE