Dergimiz sadece online olarak ve dergipark üzerinden makale kabul etmektedir.


Yazarlar İçin

Dergi Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu