Year 2019, Volume 14, Issue 1, Pages 6 - 9 2019-03-15

Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Syrian Patients Treated in Our Clinic

Fatma BİLGEN [1] , Alper URAL [2] , Mehmet BEKERECİOĞLU [3]

20 57

Amaç: Savaş, toplumda fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan normal hayatı kesintiye uğratan bir felakettir. İnsanlar dünyanın birçok yerinde savaşın olumsuz etkilerine maruz kalmakta ve binlerce sivil kişi hayatını kaybetmekte, ciddi yaralanmalara neden olmakta ve büyük göç dalgalarına bağlı olarak da hastalıkların çeşidi ve dağılımında önemli değişimler gözlenmektedir. Çalışmada, Ocak 2015 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında kliniğimize başvuran Suriyeli hastaların, sayısı, demografik özellikleri, görülen hastalık sıklıkları ve uygulanan tedaviler retrospektif olarak incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniğinde muayene olmuş, serviste yatarak tedavi görmüş ya da cerrahi müdahale uygulanmış 479 Suriyeli hasta dahil edildi. Görülen hastalıklar, akut yada kronik yara, konjenital anomaliler, skar (kontraktür), maksillafasiyal travma, deri tümörleri ve estetik işlemler olmak üzere 6 grup altında toplanarak incelendi. Toplam hasta sayısının % 3,4 ‘ünü (479 hasta) Suriyeli hastaların oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bulgular: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi savaşlar sırasında ortaya çıkan bir cerrahi branş olup, savaşta meydana gelen akut yaralanmaların, yanıkların ve maksillafasial travmaların tedavisi yanısıra, savaş nedeniyle ya da olumsuz çevre koşullarına bağlı meydana gelen deformite ve anomalilerin tedavisinde de önemli yere sahiptir

Sonuç: Savaşlar veya felaketlere bağlı insan göç hareketleri özellikle komşu ülkeleri en çok etkilemektedir. Bu etkiler sosyo ekonomik olduğu kadar sağlık sorunlarını da içerir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi her zaman savaşlardan etkilenmiş ve savaş mağduru insanlara yardım etmede öncü rol oynamıştır.

Objective: War is a disaster that disrupts normal life, which causes physical, social, cultural and economic losses in society. People are exposed to devastating  effects of war in many parts of the globe  and thousands of civilians are losing their lives.The war causes serious injuries and significant changes in the types and distribution  due to large waves of immigration. In this study  demographic characteristics, frequency of diseases and  treatment  types  of the Syrian patients whom  admitted to our clinic between January 2015 and May 2018 were retrospectively reviewed.

Materials and Methods: 479 Syrian patients who had been examined in the Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery outpatient clinic, underwent in-hospital treatment or surgical intervention were included. The diseases were classified into 6 groups as acute or chronic wounds, congenital anomalies, scar (contracture), maxillofacial traumas, skin tumors and aesthetic procedures. 3.4% of the total number of patients (479 patients) were found to be Syrian patients.

Results: Plastic reconstructive and aesthetic surgery is a surgical branch that has emerged and advanced during the wars  hence it  is essential  in the treatment of acute injuries, burns and maxillofacial traumas as well as deformities and anomalies due to war or adverse environmental conditions.

Conclusion: Due to wars or disasters, mass migration of people affects especially neighbouring countries the most. As a result of these facts; health problems  as well as economic problems arise. Plastic reconstructive and aesthetic surgery have always played a leading role in helping war victims and people affected by wars .

 • 1. İnci R, Öztürk P, Mülayim MK, Karakuzu A, Kelekçi KH, İnci MF. Suriye savaşının dermatolojik yüzü. Arch Turk Dermatol Venerology 2016;50:145-9.
 • 2. Yurtseven A, Özcan G, Saz EU. Çocuk Acil Servise Başvuran Suriyeli Hastalarla Türk Hastaların Karşılaştırılması: Ege Üniversitesi Deneyimi. CAYD 2015;2(3):133-6.
 • 3. Syria Regional Refugee Response. Turkey,Inter-agency Infor¬mation Sharing Portal, 2018. Accessed at August 29, 2018 at http:// data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php
 • 4. Akkucuk S, Aydogan A, Yetim I, Ugur M, Oruc C, Kilic E, Pal¬taci I, Kaplan A, Temiz M. Surgical outcomes of a civil war in a neighbouring country. J R Army Med Corps 2016;162(4):256- 60.
 • 5. Yuce Y, Acar HA, Erkal KH, Arditi NB. Retrospective analysis of patients with burn injury treated in a burn center in Turkey during the Syrian civil war. Saudi Med J 2017;38 (1): 93-96.
 • 6. Wallace AB. The History and Evolution of Plastic Surgery. Res Medica. 1965;4: 7-10.
 • 7. Temi YB, Sedef AM, Gokcay S, Coskun H, Kaplan SO, Ozkul O, Mertsoylu H, Kose F. A study on basic demographic and disease characteristics of cancer-diagnosed Syrian refugees treated in the border city of Turkey, Sanliurfa; a hospital-based retrospective case series study. JBUON 2017; 22(6): 1591-1594.
 • 8. Gunduz M, Sekmenli T, Ciftci İ. Reflection of Syrian Refugees to Pediatric Surgery. Int J Cur Res Rev 2018;10:21-24.
 • 9. Çıldır ŞK, Çalışkan S, Sandallı N. Dudak-Damak Yarıklarında Etiyoloji, Embriyoloji, Klinik Bulgular ve Tedavi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (3) :103-108.
 • 10. Tahirbegolli B, Çavdar S, Sümer EÇ, Akdeniz SI, Vehid S. Outpatient admissions and hospital costs of Syrian refugees in a Turkish university hospital. Saudi Med J 2016;37 (7): 809-812.
 • 11. Duramaz A, Bilgili MG, Bayram B, Ziroğlu N, Bayrak A, Avkan MC. Orthopedic trauma surgery and hospital cost analysis in refugees;the effect of the Syrian civil War. International Orthopaedics (SICOT) 2017 41:877–884.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Fatma BİLGEN (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Alper URAL
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet BEKERECİOĞLU
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { ksutfd458812, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {6 - 9}, doi = {10.17517/ksutfd.458812}, title = {Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {BİLGEN, Fatma and URAL, Alper and BEKERECİOĞLU, Mehmet} }
APA BİLGEN, F , URAL, A , BEKERECİOĞLU, M . (2019). Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14 (1), 6-9. DOI: 10.17517/ksutfd.458812
MLA BİLGEN, F , URAL, A , BEKERECİOĞLU, M . "Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019): 6-9 <http://dergipark.org.tr/ksutfd/issue/42342/458812>
Chicago BİLGEN, F , URAL, A , BEKERECİOĞLU, M . "Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019): 6-9
RIS TY - JOUR T1 - Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi AU - Fatma BİLGEN , Alper URAL , Mehmet BEKERECİOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.458812 DO - 10.17517/ksutfd.458812 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 9 VL - 14 IS - 1 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.458812 UR - https://doi.org/10.17517/ksutfd.458812 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 KSU Medical Journal Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi %A Fatma BİLGEN , Alper URAL , Mehmet BEKERECİOĞLU %T Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17517/ksutfd.458812 %U 10.17517/ksutfd.458812
ISNAD BİLGEN, Fatma , URAL, Alper , BEKERECİOĞLU, Mehmet . "Kliniğimizde Tedavi Gören Suriyeli Hastaların Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 / 1 (March 2019): 6-9. https://doi.org/10.17517/ksutfd.458812