Year 2019, Volume 11, Issue 1, Pages 36 - 40 2019-03-25

Importance and Necessity of Thyroid Function Tests in the Pre-Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea
Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği

Deniz Doğan [1] , Nesrin Öcal [2]

25 75

Objective: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS); is a clinical condition that presented with non-specific symptoms that are frequently seen in hypothyroidism such as snoring, daytime sleepiness, excess weight, apathy and / or lethargy. In this respect, it is important that the differential diagnosis is made carefully with hypothyroidism.

 

Material and Methods: We retrospectively reviewed the data of 309 patients who underwent all night PSG test with pre-diagnosis of sleeping breathing disorders. Demographic data, body mass index, PSG scores and thyroid function test results were evaluated.

 

Results: The mean age of all cases was 38.46 ± 12.34 and the body mass index (BMI) was 28.14 ± 4.08. Of all cases 279 (90.3%) were male and 30 (9.7%) were female. 91 (29.45%) cases had AHI <5 and defined as non-OSAS group. Mild, moderate and severe OSAS were determined in 80 (25.89%) patients, 60 (19.42%) patients and 78 (25.24%) patients, respectively (Table 1). When thyroid function tests were examined for entire group, hypothyroidism was detected in 16 cases (5.59%). Of these 5 were in the group without OSAS and 11 were in the group with OSAS. Hypothyroidism frequency was 6.17% in the non-OSAS group and 5.36% in the OSAS diagnosed group.

 

Conclusion: Our results demonstrated that 50% of the cases with hypothyroidism were in the non-OSAS and mild OSAS group, necessitating the evaluation of thyroid functions. Thyroid function tests, an easily applicable screening method, is clinically important and necessary in patients presenting with OSAS-like symptoms.

Amaç: Obstruktif uyku apne sendromu (OUAS); horlama, gündüz uyuklama, kilo fazlalığı, apati ve/veya letarji gibi hipotiroidizmde de sıklıkla izlenebilen non-spesifik semptomlarla ortaya çıkan bir klinik tablodur. Bu açıdan hipotiroidizm ile ayırıcı tanısının dikkatli bir şekilde yapılması önemlidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Uykuda solunum bozuklukları ön tanısı ile tüm gece PSG testine alınan 309 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait demografik veriler, vücut kile indeksleri, PSG skorları ve tiroid fonksiyon test sonuçları derlendi.

 

Bulgular: Tüm olguların genel yaş ortalaması 38.46 ± 12.34, vücut kitle indeksi (VKİ) ise 28.14 ± 4.08 olarak saptandı. Olguların 279’u (%90.3) erkek, 30’u (%9.7) kadındı. Olguların 91’inde (%29.45) AHİ<5 olup bu olgular OUAS olmayan grup olarak tanımlandı. 80 olguda (%25.89) hafif OUAS, 60’ında (%19.42) orta OUAS, 78’inde (%25.24) ise ağır OUAS saptandı (Tablo1). Tüm olguların tiroid fonksiyon testleri incelendiğinde toplam 16 olguda (%5.59) hipotiroidizm saptandı. Bu olguların 5’i OUAS olmayan grupta, 11’i ise OUAS saptanan gruptaydı. OUAS olmayan grupta hipotiroidizm sıklığı %6.17 olarak izlenirken, OUAS tanısı konulanlarda %5.36 oranında hipotiroidi görülmekteydi.

 

Sonuç: Hipotiroidi saptanan olguların %50’sinin OUAS olmayan veya hafif OUAS grubunda olmaları, tiroid fonksiyonlarının mutlaka incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. OUAS benzeri semptomlarla başvuran hastalarda kolay uygulanabilir bir tarama yöntemi olan tiroid fonksiyon testlerinin yapılması klinik açıdan önemli ve gereklidir.

 • 1. Winkelman JW, Goldman H, Piscatelli N, et al. Are thyroid function tests necessary in patients with suspected sleep apnea? Sleep 1996;19:790-793.
 • 2. Lin CC, Tsan KW, Chen PJ. The relationship between sleep apnea syndrome and hypothyroidism. Chest 1992; 102: 1663-7.
 • 3. Popovici I, Khawaja I. Efficacy of thyroid function tests in patients suspected of having obstructive sleep apnea. Chest 1997; 112: 149.
 • 4. Orr WC, Males JL, Imes NK. Myxedema and obstructive sleep apnea. Am J Med 1981; 70: 1061-66.
 • 5. Dogan D, Ocal N, Aydogan M, Tasci C, Arslan Y, Tapan S, Yetkin S, Bilgic H. Assessment of the role of serum ischemia-modified albumin in obstructive sleep apnea in comparison with interleukin-6. Postgraduate Medicine. 2016 Aug;128(6):603-8.
 • 6. Resta O, Pannacciulli N, Di Gioia G, Stefano A, Barbaro MP, De Pergola G. High prevalence of previously unknown subclinical hypothyroidism in obese patients referred to a sleep clinic for sleep disordered breathing. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2004 Oct;14(5):248e53.
 • 7. WHO 2000 p. 6 Gray DS, Fujioka K (1991). "Use of relative weight and Body Mass Index for the determination of adiposity". J Clin Epidemiol 44 (6): 545–50.
 • 8. Iglesias P, Díez JJ. Hypothyrodism in male patients: a descriptive, observational and cross-sectional study in a series of 260 men. Am J Med Sci 2008;336:315-320.
 • 9. Bahammam SA, Sharif MM, Jammah AA, Bahammam AS. Prevalence of thyroid disease in patients with obstructive sleep apnea, Respiratory Medicine 2011;105:1755-1760.
 • 10. Sawain CT, Castelli WP, Hershman JM, et al. The aging thyroid, Thyroid deficiency in the Framingham Study. Arch Intern Med 1985;145:1386–1388.
 • 11. Prevalence of thyroid disease in patients with obstructive sleep apnea Salman A. Bahammam a , Munir M. Sharif b , Anwar A. Jammah c , Ahmed S. BaHammam. Respiratory Medicine (2011) 105, 1755e1760
 • 12. Grunstein R. Obstructive sleep apnea syndrome and hypothyroidism. Chest 1994 Apr;105(4):1296e7. 13. Kapur VK, Koepsell TD, deMaine J, Hert R, Sandblom RE, Psaty BM. Association of hypothyroidism and obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1998 Nov;158(5 Pt 1): 1379e83.
 • 14. Miller CM, Husain AM. Should women with obstructive sleep apnea syndrome be screened for hypothyroidism? Sleep Breath 2003 Dec;7(4):185e8.
 • 15. Skjodt NM, Atkar R, Easton PA. Screening for hypothyroidism in sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1999 Aug;160(2):732e5
 • 16. Güven FS, Çiftçi B, Aydoğdu M. Obstrüktif uyku apne sendromu şüphesi olan olgularda hipotiroidi taraması yapılmalı mı? In: Çöplü L, Selçuk T, eds. Türk Toraks Derneği VIII. Yıllık Kongre; 27 Nisan-1 Mayıs 2005; Antalya, Türkiye; 2005:6 (Ek 1):176.
 • 17. Karakaş MS, Altekin RE, Baktır AO, ve ark. Obstrüktif uyku sendromu olan hastalarda hipotiroidi taramasi yapılmalı mı? Journal of Inonu University Medical Faculty 2011;18:4.
 • 18. Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda hipotiroidi Hypothyroidism in patients with obstructive sleep apnea syndrome Sibel Ayık1 , Melda Apaydın2 , Saliha Aksun3 , Galip Akhan4 , Mithat Bahçeci. Dicle Tıp Derg / Dicle Med J. Cilt / Vol 41, No 3, 512-517
 • 19. Özışık NÇ, Yurteri G, Tüzün B, Öztürk Ö, Oruç Ö. Obstruktif uyku apne sendromu olgularında hipotroidi taraması yapılmalı mı? S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2008; 15: 18-22.
 • 20. Doğan EG. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hipotiroidi Sıklığı (Tez). İstanbul: Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 2005.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Mart 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2596-3113
Author: Deniz Doğan (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Nesrin Öcal
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { ktd375090, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {36 - 40}, doi = {10.18521/ktd.375090}, title = {Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği}, key = {cite}, author = {Doğan, Deniz and Öcal, Nesrin} }
APA Doğan, D , Öcal, N . (2019). Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği. Konuralp Medical Journal, 11 (1), 36-40. DOI: 10.18521/ktd.375090
MLA Doğan, D , Öcal, N . "Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 36-40 <http://dergipark.org.tr/ktd/issue/44366/375090>
Chicago Doğan, D , Öcal, N . "Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 36-40
RIS TY - JOUR T1 - Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği AU - Deniz Doğan , Nesrin Öcal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18521/ktd.375090 DO - 10.18521/ktd.375090 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 40 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.375090 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.375090 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği %A Deniz Doğan , Nesrin Öcal %T Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği %D 2019 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18521/ktd.375090 %U 10.18521/ktd.375090
ISNAD Doğan, Deniz , Öcal, Nesrin . "Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği". Konuralp Medical Journal 11 / 1 (March 2019): 36-40. https://doi.org/10.18521/ktd.375090