Year 2019, Volume 11, Issue 1, Pages 24 - 29 2019-03-25

Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki

Attila Önmez [1] , Ece Bilir [2] , Serkan Torun [3]

29 96

Amaç: Bu çalışmada sistemik inflamasyon ile ilişkili bir marker olduğu gösterilen; Nötrofil lenfosit oranı (NLR),  platelet lenfosit oranı (PLR), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve Eritrosit dağılım hacmi (RDW) ile akut pankreatitin başvuru anındaki ciddiyetini gösteren Ranson Kriterleri ile arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Gereç Ve Yöntem: Ocak 2017 ile Kasım 2018 tarihleri arasında AP tanısı ile takip eden hastaların verilerine retrospektif olarak ulaşıldı. 82 biliyer ve 15 nonbiliyer olmak üzere toplam 139 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ilk başvuru anında bakılan hemogram ve biyokimyasal parametreleri, yaşları, cinsiyetleri, ko-morbiditeleri ve yatış süreleri kaydedildi. İlk başvuru anında bakılan Ranson Kriterlerine göre (Bilier pankreatit: yaş>70 yıl, beyaz küre WBC>18000 K/mm3, glukoz>220 mg/dL, laktat dehidrogenaz (LDH)>400 U/L, aspartat aminotransferaz (AST)>250 U/L Non-bilier pankreatit: yaş>55 yıl, WBC>16000 K/mm3, glukoz>200 mg/dL, LDH>350 U/L, AST>250 U/L) skoru <3 ve skoru ≥3 pozitif olanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı ve bu gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular: Akut pankreatit tanısı ile takip edilen 139 hastanın 75 (%54)’i erkek, 64 (%46)’ü kadındı. Hastaların 113’ü Ranson kriterlerine göre 3’ün altında 26’sı ise 3 ve üzerinde olmak üzere iki gruba ayrıldı . Ortalama yaş hafif AP grubunda 61±20 yıl, şiddetli AP grubunda ise 70± 13 yıldı. MPV (P<0.001), NLR (P<0.001) değerleri gruplar arasında anlamlı olarak farklı saptandı. Korelasyon analizinde; NLR ile ranson skoru arasında pozitif korelasyon saptandı (r= 0,253 p<0,01). Yapılan Lineer Regresyon analizi sonucunda üre, NLR ve PLR’nin akut pankreatit şiddetini göstermede bağımsız prediktör oldukları bulundu.

Sonuç: Sistemik inflamasyonu gösteren çalıştığımız parametrelerden NLR,  akut pankreatitin şiddetini belirlemede basit ve güvenilir bir gösterge olarak kullanılabilir. 

Akut pankreatit, Ranson, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı
 • 1. Balthazar EJ. CT diagnosis and staging of acute pancreatitis. Radiol Clin North Am 1989;27:19–37
 • 2. Lerch MM, Adler G. Experimental animal models of acute pancreatitis. Int J Pancreatol 1994;15:159–70.
 • 3. Suppiah A, Malde D, Arab T, et al. The prognostic value of the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) in acutepancreatitis: identification of an optimal NLR. J Gastrointest Surg. 2013;17:675-81.
 • 4. Xu ZS, Zhang FP, Zhang Y, et al.Prognostic role of the pre-treatment platelet-lymphocyte ratio in pancreatic cancer: A meta-analysis. Oncotarget 2017; 8: 99003-99012
 • 5. Sandhaus LM, Meyer P. How useful are CBC and reticulocyte reports to clinicians? Am J Clin Pathol 2002;118: 787—93.
 • 6. Gasparyan AY, Stavropoulos-Kalinoglou A, Toms TE, et al. Association of mean platelet volume with hypertension in rheumatoid arthritis. Inflamm Allergy Drug Targets 2010;9:45—50
 • 7. Feng P, He C, Liao G, et al. Early enteral nutrition versus delayed enteral nutrition in acute pancreatitis: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2017; 96: e8648.
 • 8. Yang Z, Dong L, Zhang Y, et al. Prediction of severe acute pancreatitis using a decisiontree model based on the revised atlanta classification of acute pancreatitis. PLoSOne 2015; 10: e0143486.
 • 9. Ignatavicius P, Gulla A, Cernauskis K, et al. How severe is moderately severe acute pancreatitis? Clinical validation of revised 2012 Atlanta Classification. World J Gastroenterol 2017; 23: 7785-7790.
 • 10. Ferreira Ade F, Bartelega JA, Urbano HC, et al. Acute pancreatitis gravity predictive factors: which and when to use them? Arq Bras Cir Dig. 2015 Jul-Sep;28(3):207-11
 • 11. Comparison of Ranson, Glasgow, MOSS, SIRS, BISAP, APACHE-II, CTSI Scores, IL-6, CRP, and Procalcitonin in Predicting Severity, Organ Failure, Pancreatic Necrosis, and Mortality in Acute Pancreatitis
 • 12. M. England and M. C. Down, "Red-Cell-Volume Dıstrıbutıon Curves And The Measurement Of Anısocytosıs," The Lancet, vol. 303, no. 7860, pp. 701-703, 1974
 • 13. K. Şenol, B. Saylam, F. Kocaay, et al. "Red cell distribution width as a predictor of mortality in acute pancreatitis," (in eng), Am J Emerg Med, vol. 31, no. 4, pp. 687-9, Apr 2013.
 • 14. D. Wang. "Red cell distribution width predicts deaths in patients with acute pancreatitis," (in eng), J Res Med Sci, vol. 20, no. 5, pp. 424-8, May 2015
 • 15. Kapsoritakis AN, Koukourakis MI, Sfiridaki A, et al. Mean platelet volume: a useful marker of inflammatory bowel disease activity. Am J Gastroenterol 2001;96:776—81.
 • Jaremo P, Lindahl TL, Lennmark C, et al. The use of platelet density and volume measurements to estimatethe severity of preeclampsia. Eur J Clin Invest 2000;30: 1113—38.
 • 17. Choi CU, Seo HS, Kim YK, et al. Can mean platelet volumepredict coronary vasospasm? Platelets 2011;22:173—8
 • 18. Beyazit Y, Sayilir A, Torun S, et al. Mean platelet volume as an indicator of disease severity in patients with acute pancreatitis Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2012 Apr;36(2):162-8.
 • 19. Gibson PH, Croal BL, Cuthbertson BH, et al. Preoperativeneutrophil-lymphocyte ratio andoutcome from coronary artery bypass grafting.Am Heart J 2007; 154: 995–1002.
 • 20. Suppiah A, Malde D, Arab T, et al. The prognostic value of the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) in acute pancreatitis: identification of an optimal NLR. J Gastrointest Surg. 2013;17(4): 675–81
 • 21. Azab B, Jaglall N, Atallah JP. et al. Neutrophil-Lymphocyte Ratio as a Predictor of Adverse Outcomes of Acute Pancreatitis. Pancreatology. 2011;11(4):445-52.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Mart 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Attila Önmez (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ece Bilir
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Serkan Torun
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ktd492274, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {24 - 29}, doi = {10.18521/ktd.492274}, title = {Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Önmez, Attila and Bilir, Ece and Torun, Serkan} }
APA Önmez, A , Bilir, E , Torun, S . (2019). Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki. Konuralp Medical Journal, 11 (1), 24-29. DOI: 10.18521/ktd.492274
MLA Önmez, A , Bilir, E , Torun, S . "Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 24-29 <http://dergipark.org.tr/ktd/issue/44366/492274>
Chicago Önmez, A , Bilir, E , Torun, S . "Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 24-29
RIS TY - JOUR T1 - Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki AU - Attila Önmez , Ece Bilir , Serkan Torun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18521/ktd.492274 DO - 10.18521/ktd.492274 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 29 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.492274 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.492274 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki %A Attila Önmez , Ece Bilir , Serkan Torun %T Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki %D 2019 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18521/ktd.492274 %U 10.18521/ktd.492274
ISNAD Önmez, Attila , Bilir, Ece , Torun, Serkan . "Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki". Konuralp Medical Journal 11 / 1 (March 2019): 24-29. https://doi.org/10.18521/ktd.492274