Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 8 - 20 2018-06-21

YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK

Hatem Türk [1]

108 498

Şair, oyun yazarı, edebiyat tarihçisi, ders kitabı yazarı, çeviri yazarı ve politikacı olan Vasfi Mahir Kocatürk, 1907’de Gümüşhane’de doğmuş, 17 Temmuz 1961’de Ankara’da ölmüştür. Vasfi Mahir’in Büyük Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabı edebiyat tarihçiliğinin önemli çalışmalarından biridir. Bunun dışında 40’tan fazla kitabın yazarıdır. Vasfi Mahir’in bir özelliği de 1928’de Servet-i Fünûn dergisinde faaliyete başlayan Yedi Meşaleciler grubunun bir üyesi olmasıdır. Yedi Meşaleciler, 1928’de Meşale adıyla ortak bir kitap yayınlamışlardır. Ardından aynı yıl 8 sayılık Meşale dergisini çıkarmışlardır. Bir süre dağınık olarak edebiyat faaliyetleri gösteren topluluk üyeleri, 1933’ten sonra Varlık dergisini kurmuş ve burada yazmaya devam etmişlerdir. Bu çalışmada Vasfi Mahir’in topluluk içindeki çalışmaları söz konusu edilmiştir. Vasfi Mahir’in, topluluğun faaliyet gösterdiği Servet-i Fünûn, Meşale dergisi ve Varlık dergisindeki yazı ve şiirlerinin dökümü yapılmıştır. Bu yazıların Yedi Meşale topluluğunun genel görüşleri dâhilinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Vasfi Mahir Kocatürk’ün topluluk açısından önemli bir şair ve yazar olduğu görülmüştür.

Vasfi Mahir Kocatürk, Yedi Meşaleciler, Gümüşhane
 • ATAY, Dinçer, Vasfi Mahir Kocatürk, Hayatı Sanatı Eserleri, BYLT, Edirne 2012.
 • Cevdet Kudret, “Edebi Simalar – Faruk Nafiz”, Meşale, nr. 6, (15 Ey. 1928), s. 7-10.
 • Cevdet Kudret, “Sırça Köşkün Sultanı”, Meşale, nr. 8 (15 TE. 1928), s. 5.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet “25 inci Yıl Dönümü Dolayısıyla Yedi Meşale Hareketi”, Varlık, S. 402, (Ocak 1954), s. 6.
 • Faruk Nafiz, “Yahya Kemal ve Eseri”, Meşale, nr. 8 (15 TE. 1928), s. 8-10.
 • Foto, “Türk Şiirinin En Büyük Sanatkârı Yahya Kemal”, Meşale, nr. 8 (15 TE. 1928), s. 9.
 • GEÇGEL, Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • HALICI, Feyzi (Haz.) Parlâmenter Şairler, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1990.
 • [KOCATÜRK], Vasfi Mahir, “Taşçı”, Meşale, nr. 1 (1 Tm. 1928), s. 13.
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir, “Avşar Dayı”, Varlık, S. 4 (1 Eylül 1933), s. 57.
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir, “Öküzün Ölümü”, Varlık, S. 1 (15 Temmuz 1933), s. 5.
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir, “Türk Edebiyatı Nasıl Tasnif Edilmelidir?”, Varlık, S.2 (1 Ağustos 1933), s. 2 -3.
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir, Bizim Türküler, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, İstanbul, 1937.
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir, Hayat Şarkıları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, tarihsiz.
 • ONGER, Fahir “Ziya Osman Saba Kendini Anlatıyor”, Varlık, S.749, (Şubat 1970), s. 10.
 • TBMM Albümü 1920-2010, II. Cilt 1950-1980, (Editörler: Sema Yıldırım-Behçet Kemal Zeynel), Gökçe Ofset, Ankara 2010.
 • TUNCER, Hüseyin, Yedi Meşaleciler, Akademi Kitabevi (2. Baskı), İzmir, 1994, s. 5.
 • TÜRK, Hatem – BULUT, Gamze, “Meşale’den Varlık Dergisine Yedi Meşale Topluluğu” JASS, nr. 58 (II Summer 2017), s. 543-549.
 • TÜRK, Hatem, Meşale İnceleme Tam Metin, Fenomen, Erzurum, 2017.
 • YAZAR, Mehmet Behçet, Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938.
 • Yedi Meşale (Haz. Mehmet Can Doğan), Kurgan Edebiyat, Ankara, 2012.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6102-9865
Author: Hatem Türk (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { kusob404811, journal = {Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9408}, address = {Sedat MADEN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {8 - 20}, doi = {}, title = {YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK}, key = {cite}, author = {Türk, Hatem} }
APA Türk, H . (2018). YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 8-20. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kusob/issue/36472/404811
MLA Türk, H . "YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK". Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 8-20 <http://dergipark.org.tr/kusob/issue/36472/404811>
Chicago Türk, H . "YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK". Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 8-20
RIS TY - JOUR T1 - YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK AU - Hatem Türk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 20 VL - 2 IS - 1 SN - -2619-9408 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Social Sciences: Theory and Practice YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK %A Hatem Türk %T YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK %D 2018 %J Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi %P -2619-9408 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Türk, Hatem . "YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK". Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 1 (June 2018): 8-20.