Kocatepe Veterinary Journal
Cover Image
ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Afyon Kocatepe University |

Alanında kaliteli makaleler yayımlamayı hedef edinmiş olan dergimizin veri tabanlarında taranmaya devam edebilmesi ve bir üst veri dizinlere katılabilmesi için, makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilmesineDerleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Kocatepe Veterinary Journal

ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image

48.030

205.016

Alanında kaliteli makaleler yayımlamayı hedef edinmiş olan dergimizin veri tabanlarında taranmaya devam edebilmesi ve bir üst veri dizinlere katılabilmesi için, makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınlara öncelik verilmesineDerleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Volume: 12 Issue: 1 Last Issue
Volume 12 - Issue 1 - Mar 2019
 1. The Effect of Some Environmental Factors To Race Performance of Purebred Arabian Horses
  Pages 1 - 6
  Fatih YILDIRIM
 2. Establishing Near Infra Red Spectroscopy (NIR) Calibration for Starch Analysis in Corn Grain
  Pages 7 - 14
  Ercan TOMAS, İsmail BAYRAM
 3. Effect of 7-Dehydrocholesterol on Ram Semen Spermatological Parameters on Short Term Preservation
  Pages 15 - 19
  Muhammed Enes İNANÇ, Şükrü GÜNGÖR, Ayhan ATA
 4. Köpeklerde Karşılaşılan Kemik Üremelerinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
  Pages 20 - 26
  Mehmet SAĞLAM, Damla ÇAYIROĞLU, Hasan Onur ÇAYIROĞLU
 5. Morphology and Volume Measurement of Bursa Fabricius by Stereology in Merlin (Falco Columbarius)
  Pages 27 - 32
  İsmail TÜRKMENOĞLU, İbrahim DEMİRKAN, Aysun ÇEVİK DEMİRKAN, Murat Sırrı AKOSMAN, Mehmet Aydın AKALAN
 6. Çipura (Sparus aurata) Balık Yemlerine Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanımının Büyüme, Yemden Yararlanma ve Sindirilebilirliliği Üzerine Bir Çalışma
  Pages 33 - 38
  Adem KURTOĞLU, Ferhat ÇAĞILTAY, İbrahim DİLER, Mehmet SAĞLAM
 7. Kars İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Bazı Peynir Çeşitlerinde Aflatoksin M1 Varlığının Değerlendirilmesi
  Pages 39 - 44
  Aksem AKSOY, Çiğdem SEZER
 8. Effect of Sex on Some Biochemical and Hematological Parameters in Healthy Boer x Hair Goat Crossbreed
  Pages 45 - 51
  Özgür Yaşar ÇELİK, Kıvanç İRAK, Gülşah AKGÜL
 9. Effect of Non-Genetic Factors on The Reproductive Performance and Milk Yield Characteristics of Hair Goats
  Pages 52 - 61
  Memiş BOLACALI, Yahya ÖZTÜRK, Orhan YILMAZ, Mürsel KÜÇÜK, Mehmet Akif KARSLI
 10. Effects of Ice Cream Produced with Lemon, Mandarin, and Orange Peel Essential Oils on Some Physicochemical, Microbiological and Sensorial Properties
  Pages 62 - 70
  Oktay TOMAR, Gökhan AKARCA
 11. Giardia duodenalis ile Doğal Enfekte Kuzularda Serum 25 (OH) D3 Seviyeleri
  Pages 71 - 74
  Güzin CAMKERTEN, Hasan ERDOĞAN, Deniz Alıç URAL, İlker CAMKERTEN, Songül ERDOĞAN, Kerem URAL
 12. Evaluation of Adding Erythritol to Farrell Medium for Primary Isolation of the Brucella melitensis Strains
  Pages 75 - 81
  Mustafa Sencer KARAGÜL
 13. Laboratuvar Güvenliğinin Biyogüvenlik Açısından Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Bir Uygulama
  Pages 82 - 88
  İbrahim KILIÇ, İlkay DOĞAN, Sinan SARAÇLI
 14. Pathologic Examination of the Protective Effect of Glycyrrhizin on Cyclophosphamide-induced Hemorrhagic Cystitis in Rats
  Pages 89 - 96
  Okan ERDOGAN, Hikmet KELES
 15. Effects of Bedding Change Frequency on Lipid Peroxidation, Antioxidant Status, and Histopathological Alterations in Rats
  Pages 97 - 102
  Damla ARSLAN ACARÖZ, Engin GOKSEL, Hasan Huseyin DEMIREL, Sinan INCE
 16. The Detection of SSRs From The Terrier Dog Normal and Tumoral Mammary Gland Tissue EST Libraries
  Pages 103 - 109
  Zehra OMEROGLU ULU, Merve CELIK, Salih ULU, Nehir OZDEMIR OZGENTURK
Indexes and Platforms
INDEX IN

Kocatepe Veterinary Journal indexed in TUBİTAK-ULAKBİM TR-Dizin, Turkey Citation Index, CAB Abstract, ResearchBib, SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor, CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, SJIFactor