Year 2017, Volume 3, Issue 4, Pages 76 - 87 2017-10-27

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ

İsmail GÜLEÇ [1]

303 831

İbn Sina hikmet, felsefe, bilim ve tıp alanlarında kendisini yetiştirmiş, hem Doğu’da hem de Batı’da büyük şöhret yakalamış, eserleri yüzyıllardan beri okunmuş çok önemli bir simadır.

Osmanlı Dönemi şairleri de bu büyük şahsiyetin akıllılığı ve bilgisi yanında doktorluğu üzerinde de durmuş ve onun bu yönlerini şiirlerinde benzetme unsuru olarak kullanmışlardır.

Bu çalışmada yüzlerce beyit arasından derlenen ve İbn Sina’nın tıp bilgisine ve doktorluğuna gönderme yapan beyitlerden yola çıkarak Osmanlı şairinin gözüyle İbn Sina’nın doktorluğu anlatılmaya çalışılacaktır.

İbn Sina, Hekimlik, Lokman Hekim
  • Ahmet Mithat Efendi, Muhayyelât-ı Aziz Efendi, nşr. Hüseyin Alacalı, Ankara: Akçağ, 1999. Arslan, Mehmet. Antepli Aynî Divanı, İstanbul: Kitabevi, 2004. Bektaş, Ekrem. Muvakkit-zâde Pertev Divanı, Malatya: [y.y.] 2007. Çayırdağ, M. “Yeni Bir Eski Türkçe Yazma İbni Sinâ Halk Hikâyeleri”, İbni Sînâ, Gevher Nesibe Sultan Adına Düzenlenen “İbni Sînâ Kongresi” Tebliğleri, s. 385-405. Gölpınarlı, Abdülbaki. Nedîm Dîvânı, İstanbul: İnkilap, 1951. Kaplan, Mehmet. Şiir Tahlilleri-1, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, İstanbul: Dergah Yayınları, 2005. Karavelioğlu, Murat. Mecmua-i Kasâid-i Türkiyye, Ankara: TDK, 2015. Kayhan, Abdülkadir. Dîvân-ı Fânî İncelemesi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] Fatih Üniversitesi, 2005. Kulat, Özlem. Gülşen -i Saruhânî Divanı ve Tahlili. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] Fırat Üniversitesi, 2010. Külekçi, Numan. Gani-Zade Nadiri: hayatı, edebi kişiliği, eserleri divanı ve Şeh-namesinin tenkidli metni [Yayınlanmamış Doktora Tezi] Atatürk Üniversitesi, 1985. Sakaoğlu, Saim. “Türk Halk Masalları Üzerine Ebu Ali Sînâ Hikayelerinin Tesiri”, Uluslararası İbn Sîna Sempozyumu Bildirileri, nşr. M. Cunbur - O. Doğan, Ankara 1984, s. 501-522. Turan, Lokman, Yenişehirli Avni Bey Divanı'nın tahlili (tenkitli metin), Encümen-i Şu'ara ve batı tesirinde gelişen Türk edebiyatına geçiş. [Yayınlanmamış Doktora Tezi] Atatürk Üniversitesi, 1998.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İsmail GÜLEÇ
Institution: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 27, 2017

Bibtex @conference paper { littera332431, journal = {Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature}, issn = {}, eissn = {2149-892X}, address = {Bahir SELÇUK}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {76 - 87}, doi = {10.20322/littera.332431}, title = {KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ}, key = {cite}, author = {GÜLEÇ, İsmail} }
APA GÜLEÇ, İ . (2017). KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 3 (4), 76-87. DOI: 10.20322/littera.332431
MLA GÜLEÇ, İ . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017): 76-87 <http://dergipark.org.tr/littera/issue/31630/332431>
Chicago GÜLEÇ, İ . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017): 76-87
RIS TY - JOUR T1 - KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ AU - İsmail GÜLEÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20322/littera.332431 DO - 10.20322/littera.332431 T2 - Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 87 VL - 3 IS - 4 SN - -2149-892X M3 - doi: 10.20322/littera.332431 UR - https://doi.org/10.20322/littera.332431 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ %A İsmail GÜLEÇ %T KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ %D 2017 %J Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature %P -2149-892X %V 3 %N 4 %R doi: 10.20322/littera.332431 %U 10.20322/littera.332431
ISNAD GÜLEÇ, İsmail . "KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 / 4 (October 2017): 76-87. https://doi.org/10.20322/littera.332431
AMA GÜLEÇ İ . KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2017; 3(4): 76-87.
Vancouver GÜLEÇ İ . KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İBN SİNA VE HEKİMLİĞİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2017; 3(4): 87-76.