Year 2016, Volume 55, Issue 2, Pages 23 - 44 2016-06-01

MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
Measurement and Evaluation of Hand-Arm Vibration Exposure Sourced From Some Power Tools in Mining Workplaces

Bülent ERDEM [1] , Tuğba DOĞAN [2] , Zekeriya DURAN [3] , Zafer ÖZGEN [4]

86 647

Bu çalışmada maden işyerlerinde çalışan işçilerin el-kol titreşim maruziyetleri ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Araştırma, sanayiden sayılan işyerlerinden alınan ölçümlerle de desteklenmiştir. Ölçümler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’te belirtilen standartlara uygun ekipman ve süreçler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her alet/araç için en büyük titreşim ivmesi (AEQ), eşdeğer titreşim ivmesi (A(8)), saatlik maruziyet puanı (HEP), toplam maruziyet puanı (TEP), her eksen için baskın titreşim ivmesi frekansı, maruziyet eylem değerine erişim süresi (EAVTT) ile maruziyet sınır değerine erişim süresi (ELVTT) hesaplanmıştır. Daha sonra alet/araçlar; benzer işlev gören aletler bazında, elle tutularak veya elle güdülerek işlev gören aletler bazında, aracın ya da nesnenin tutulması ile işlev gören aletler bazında ve elektrik ya da basınçlı akışkan tahrikli aletler bazında olmak üzere dört başlıkta gruplandırılarak, analiz edilmiştir. Kompaktörler, matkaplardan martopikörlere kadar araçların bulunduğu delici sınıfı ile yüksek devirle dönen avuç taşlama/kesme makineleri ile spiral kesme makinelerinin tüm gruplarda, maruziyet sınır değerine erişim süresini dakikalar ile sınırlayacak kadar yüksek titreşime neden olduğu belirlenmiştir
This study includes measuring and then evaluating the hand-arm vibration exposure of mine workers. The research is supported by measurements taken from industrial establishments. The measurements were carried out using equipment and processes suitable to the relevant standards, which are specified in the Control of Vibration at Work Regulations issued by the Labor and Social Security Ministry of Turkey. For each tool/instrument the following vibration-related parameters were calculated: acceleration equivalent level (AEQ), equivalent vibration acceleration (A(8)), hourly exposure points (HEP), total exposure points (TEP), the dominant vibration acceleration frequency for each axis, time to reach the exposure action value (EAVTT) and time to reach the exposure limit value (ELVTT). Later, instruments/tools were grouped and then analyzed under the following four headings; instruments which perform similar functions, hand-held or hand-driven instruments/tools, performing a specific task by holding the tool/instrument or by holding and feeding a working object to the tool, and finally electricity or pressurized fluid driven tools. In all groups, compactors, drill tools of all types, high-speed grinders and cutters were found to cause extremely high levels of hand-arm vibration exposure, which would confine the time to reach to the exposure limit value within a few minutes
Other ID JA36FU95NS
Journal Section Research Article
Authors

Author: Bülent ERDEM

Author: Tuğba DOĞAN

Author: Zekeriya DURAN

Author: Zafer ÖZGEN

Dates

Publication Date: June 1, 2016

Bibtex @ { madencilik360351, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {23 - 44}, doi = {}, title = {MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ERDEM, Bülent and DOĞAN, Tuğba and DURAN, Zekeriya and ÖZGEN, Zafer} }
APA ERDEM, B , DOĞAN, T , DURAN, Z , ÖZGEN, Z . (2016). MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ. Bilimsel Madencilik Dergisi, 55 (2), 23-44. Retrieved from http://dergipark.org.tr/madencilik/issue/32398/360351
MLA ERDEM, B , DOĞAN, T , DURAN, Z , ÖZGEN, Z . "MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 55 (2016): 23-44 <http://dergipark.org.tr/madencilik/issue/32398/360351>
Chicago ERDEM, B , DOĞAN, T , DURAN, Z , ÖZGEN, Z . "MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 55 (2016): 23-44
RIS TY - JOUR T1 - MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Bülent ERDEM , Tuğba DOĞAN , Zekeriya DURAN , Zafer ÖZGEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 44 VL - 55 IS - 2 SN - 2564-7024- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ %A Bülent ERDEM , Tuğba DOĞAN , Zekeriya DURAN , Zafer ÖZGEN %T MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 55 %N 2 %R %U
ISNAD ERDEM, Bülent , DOĞAN, Tuğba , DURAN, Zekeriya , ÖZGEN, Zafer . "MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 55 / 2 (June 2016): 23-44.
AMA ERDEM B , DOĞAN T , DURAN Z , ÖZGEN Z . MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ. Mining. 2016; 55(2): 23-44.
Vancouver ERDEM B , DOĞAN T , DURAN Z , ÖZGEN Z . MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL-KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 2016; 55(2): 44-23.