Year 2019, Volume 58, Issue 1, Pages 7 - 15 2019-03-01

ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ

Abdul Vahap Korkmaz [1]

10 0

Türk çimento sektörü ekonomik, sosyal ve çevresel koşulları gözeterek ve teknolojik imkânları
kullanarak, sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kaynakların her geçen gün daha
da azalmaya başladığı ve pahalılaştığı bir ortamda çevresel kaynakları korumadan, sürdürülebilir
bir ekonomik kalkınma yaratılması çok zordur. Enerji ve hammadde kullanımı yoğun olan
çimento sektöründe, fosil yakıtların ve doğal ham maddelerin alternatifleriyle ikame edilmesi son
zamanlar da çimento sektörünün en önemli konularından biri haline gelmektedir. Bu süreçte;
kömür, petrol koku, linyit gibi birincil fosil yakıtlar ile kireçtaşı, marn, kil gibi doğal ham maddeler
fazlasıyla kullanılması madencilikte sürdürülebilir ham madde problemini ortaya çıkarmış ve
alternatif ve yeni ham madde arayışları hız kazanmıştır. Bu amaçla çimento kiline alternatif olarak
çamurtaşının çimento sektöründe ham madde olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Çimento, Çamur Taşı, Kil Taşı, Klinker, Alternatif ham madde
 • Duda, W.H., 1985. International Process Engineering in the Cement Industry. Cement-Data-Book, 1. Folsberg, J., 1997. The Air-Swept Ring Roller Mill for Clinker Grinding, XXXIX. Cement Industry Technical Conference. 03 May 1997.157-176.
 • Güllü, D., 2006. Çimento Klinker Fazlarının Mikro Yapısı ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Gültekin, F., Hatipoğlu E., Ersoy A., 2009. Ladik-Hamamayağı (Samsun) Sıcak ve Soğuk Su Kaynaklarının Hidrojeokimyası ve Kökensel Yorumu. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, Yerbilimleri, 31 (2), 111–126.
 • Gouda, G.R., 1981. Technical Aspects of Comminution in the Cement Industry. World Cement Technology, 112- 122.
 • Korkmaz, A.V., 2017. Çimento Üretiminde Kil Ham Maddesine Alternatif Olarak Metaşistin Kullanılabilirliği. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Manias, C., Madsen I.C., and Retallack D., 2001.Plant Optimisation and Control Using Continuous On-line Xrd for Mineral Phase Analysis. ZKG International, 54(3), 138-145.
 • Öztürk, E., 2016. Çimento Sektöründe Alternatif Ham Madde ve Alternatif Yakıt Kullanımının Çevresel Yararlarının Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarı, E., 2008. Samsun’un Genel Jeolojisi ve İmar Planına Ait Çalışmalar. Samsun İmar Raporu.
 • Telford,T., 1999. Porttand Cernent Composition, Production and Properties. In: Tomas T. (ed.), Chapter 2, Pergamon Press, Maruzen Company, Tokyo, Japan, 3-10.
 • TS EN 196-2, 2014, Çimento Deney Metodları, Çimentonun Kimyasal Analizi. Türk Standardları Enstitüsü.
 • Wilcox, S., 1995. From The Mists of Time. International Cement Review, 73-82.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8691-1937
Author: Abdul Vahap Korkmaz (Primary Author)

Bibtex @research article { madencilik537640, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {7 - 15}, doi = {10.30797/madencilik.537640}, title = {ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Abdul Vahap} }
APA Korkmaz, A . (2019). ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ. Bilimsel Madencilik Dergisi, 58 (1), 7-15. DOI: 10.30797/madencilik.537640
MLA Korkmaz, A . "ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019): 7-15 <http://dergipark.org.tr/madencilik/issue/43792/537640>
Chicago Korkmaz, A . "ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019): 7-15
RIS TY - JOUR T1 - ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ AU - Abdul Vahap Korkmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30797/madencilik.537640 DO - 10.30797/madencilik.537640 T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 15 VL - 58 IS - 1 SN - 2564-7024- M3 - doi: 10.30797/madencilik.537640 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.537640 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ %A Abdul Vahap Korkmaz %T ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ %D 2019 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 58 %N 1 %R doi: 10.30797/madencilik.537640 %U 10.30797/madencilik.537640
ISNAD Korkmaz, Abdul Vahap . "ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 / 1 (March 2019): 7-15. https://doi.org/10.30797/madencilik.537640