Year 2018, Volume , Issue 46, Pages 95 - 120 2018-04-19

Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study

Fatih CAMADAN [1] , Gökhan Kahveci [2] , Zeliha Olgun Kılıç [3]

140 2161

This study aims at determining opinions and recommendations of teachers about educational psychology course. The study was carried out with qualitative research approach. In the study, interviews were conducted with 15 teachers. For data collection, the application form developed by researchers was applied to the participants, and collected data were analysed with content analysis. Results show that the teachers mostly hold the view that the course content is necessary in teaching process and useful in recognizing students. On the other hand, some participants reported that the course is inadequate in implementation. It is seen that the teachers mostly have positive views in this regard. The teachers made some suggestions about the course content such as some subjects in the content should be organized and content should be adapted to practice. In relation with the way of teaching of the lesson, the teachers pointed out a positive view as associating with everyday life and negative opinion as teaching methods and techniques and factors affecting the efficiency of the course. Regarding the way of teaching, their recommendations include effective use of teaching methods and techniques, placing students in the centre and efficient instructors

Educational science, educational psychology course, teacher, teacher education
 • Akpınar, B. ve Özer, B. (2004). Teknik Eğitim Fakültesi öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 147-166.
 • Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: ilköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38-63.
 • Atik Kara, D. ve Sağlam, M. (2014). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenme-öğretme sürecine yönelik yeterlikleri kazandırması yönünden değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(3), 28-86.
 • Aydın, K. (2011). Eğitim fakültelerinde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi ders içeriklerinin öğretmen, öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat üniversitesi, Elazığ.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2005). Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme ve ortam. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam geçerliliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 29-49.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2012) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çetin, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 58-64.
 • Ekici, G. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları ile öğrenme biçimlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(I), 111-132.
 • Erdem, A.R. (2011). Eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarının felsefesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 89-97.
 • Eroğlu, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat üniversitesi, Elazığ.
 • Gilik Güleç, D. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy üniversitesi, Burdur.
 • Johnson, E. J. and Morgan, R. R. (2003). Variability in teaching educational psychology: comparisons across variables. 84th Annual Meeting of the American Educational Research Association. Chicago: IL.
 • Kahramanoğlu, R. (2010). Eğitim fakültelerinde okutulmakta olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal üniversitesi, Hatay.
 • Kazu, İ.Y. ve Eroğlu, M. (2013). Öğretmen eğitiminde niteliğin artırılmasına yönelik nitel bir çalışma. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 489-505.
 • Keklik, İ. (2011). A content analysis of developmental psychology sections of educational psychology textbooks used for teachers’ education in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 393-398.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Turan, S.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu (Kanun No: 1739), Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı: 14574.
 • Mitchell, A. W. and McConnell III, J. R. (2012). A historical review of contemporary educational psychology from 1995 to 2010. Contemporary Educational Psychology, 37, 136–147.
 • Öngöz, S. (2011). Eğitim fakültelerinde okutulan gelişim ve öğrenme dersine yönelik hazırlanan bir elektronik kitabın değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Özbay, Y. ve Erkan, S. (2009). Eğitim psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Özer, B. ve Gelen, İ. (2008).Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkında öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 39-55.
 • Rangaswamy, A., Balasubramanian, P., and Nirmala, R. S. (2007). The physchology of learning. Journal on Educational Psychology, 1(1), 19-22.
 • Santrock, J. W. (2011). Yaşam boyu gelişim. (Çev. Yüksel, G.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri. (Çev. Şahin, M.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Selçuk, Z. (2010). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Sırkıntı, E. (1999). Öğretmen yetiştirmede öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat üniversitesi, Elazığ.
 • Slavin, R. E. (2013). Eğitim psikolojisi: kuram ve uygulama. (Çev. Yüksel, G.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şahin Taşkın, Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 165-174.
 • Ulusoy, A. (2011). Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Vural, L. (2011). Öğretmen adaylarının çalışmalarında yaşadıkları öğrenme sorunları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 46-65.
 • Yalçın, S. ve Şengül Avşar, A. (2014). Eğitim fakültesi meslek bilgisi derslerinin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 79-90.
 • Yeşilyaprak, B. (2011). Eğitim psikolojisi: Gelişim-öğrenme-öğretim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları.
 • Yüksel, S. (2007). Örtük programın öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek derslerine yönelik düşüncelerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 321-345.
 • Yüksel, S. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1) . 171-200.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fatih CAMADAN
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gökhan Kahveci
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Zeliha Olgun Kılıç

Bibtex @research article { maeuefd342509, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {95 - 120}, doi = {10.21764/maeuefd.342509}, title = {Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study}, key = {cite}, author = {CAMADAN, Fatih and Kahveci, Gökhan and Olgun Kılıç, Zeliha} }
APA CAMADAN, F , Kahveci, G , Olgun Kılıç, Z . (2018). Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 95-120. DOI: 10.21764/maeuefd.342509
MLA CAMADAN, F , Kahveci, G , Olgun Kılıç, Z . "Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 95-120 <http://dergipark.org.tr/maeuefd/issue/36601/342509>
Chicago CAMADAN, F , Kahveci, G , Olgun Kılıç, Z . "Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 95-120
RIS TY - JOUR T1 - Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study AU - Fatih CAMADAN , Gökhan Kahveci , Zeliha Olgun Kılıç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.342509 DO - 10.21764/maeuefd.342509 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 120 VL - IS - 46 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.342509 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.342509 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study %A Fatih CAMADAN , Gökhan Kahveci , Zeliha Olgun Kılıç %T Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 46 %R doi: 10.21764/maeuefd.342509 %U 10.21764/maeuefd.342509
ISNAD CAMADAN, Fatih , Kahveci, Gökhan , Olgun Kılıç, Zeliha . "Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 46 (April 2018): 95-120. https://doi.org/10.21764/maeuefd.342509