Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 125 - 129 2018-12-30

Milk and Dairy Products Buying Preference of Firat University Employees
Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri

Emin Ertan GÖKHAN [1] , Mehmet Saltuk ARIKAN [2]

34 141

In this study, it was aimed to determine consumption structure of dairy and dairy products of Fırat University employees and their preferences in purchasing these products. The study material consisted of face-to-face questionnaires with 128 academic and staff members working at Fırat University in 2015-2016 academic year and agreeing to participate in the research. Statistical comparisons between the groups used one-way ANOVA and the Scheffe test was used as post hoc test to control the importance of intergroup differences. It was found that 56.25% of the participants purchased milk and dairy products once a week, while 60.94% purchased milk from the milk producers. In the purchase of milk and dairy products; (P <0.05) between the criterion of reliability, the lack of contribution, the criteria of packaging and production location, the level of education, and all the criteria considered for milk and dairy products purchase and the monthly income level. As a result, it has been determined that the education and income levels of the university employees are influential on consumption preferences of milk and dairy products on the other hand, where participants consider processed packaged branded milk and milk products more attractive than milk and milk products without daily packaging.

Bu çalışmada Fırat Üniversitesi çalışanlarının süt ve süt ürünleri tüketim yapısının ve bu ürünleri satın almada tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma materyalini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi’nde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 128 akademik ve personelle yüz yüze yapılan anket uygulamasından elde edilen veriler oluşturmuştur. Gruplar arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi ve gruplar arası farkın önem kontrolünde post hoc test olarak Scheffe testinden yararlanılmıştır. Çalışmaya katılanların %56.25’i haftada bir kez süt ve süt ürünleri satın aldığı, %60.94’ü sütü üreticiden satın aldığı tespit edilmiştir. Süt ve süt ürünlerini satın almada; güvenirlik, katkısız olması, ambalaj ve üretim yerinin bilinmesi kriterleri ile eğitim düzeyi arasında ve süt ve süt ürünleri satın almada göz önünde bulundurulan tüm kriterler ile aylık gelir düzeyi arasında istatistiksel farklılık olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Sonuç olarak katılımcıların işlenmiş ambalajlı markalı süt ve süt ürünlerini, günlük açık süt ve süt ürünlerine göre daha cazip bulduğu diğer taraftan süt ve süt ürünleri tüketim tercihlerinde üniversite çalışanlarında eğitim ve gelir düzeyinin etkili olduğu tespit edilmiştir.
  • 1. Akbay C, Tiryaki GY. Tüketicilerin ambalajlı ve açık süt tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Kahramanmaraş örneği. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 2007; 10: 89-96.2. Çetinkaya A. Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 2010; 5: 73-84.3. Erdal G, Tokgöz K. Tüketicilerin ambalajlı ve açık süt tüketim tercihlerini etkileyen faktörler: Erzincan İli örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2011; 13: 111-115.4. FAO. Faostat Country Indicators, Turkey. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/#country/223 (Erişim 25.03.2018).5. Gök B, Salkın M, Kenanoğlu Bektaş M, Kınıklı F. Tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma tercihinde ambalajın etkisi: İzmir ili örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2017; 23: 241-253.6. Gündüz O, Kılıç O, Emir M, Aydın G. Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2013; 8: 36-43.7. Gürer B. Türkiye’de hayvansal ürünlerde gıda güvencesinin analizi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2013.8. IBM Corp. Released, 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, New York, ABD.9. Karakaya E. İstanbul ilinde tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları. Yüksek Lisan Tezi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2011.10. Onurlubaş E, Çakırlar H. Tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 7: 217-242.11. Sarıözkan S, Cevger Y, Demir P, Aral Y. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim yapısı ve alışkanlıklar. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2007; 16: 171-179.12. Tahtalı FA, Yıldırım İ, Çiftçi K, Ceylan, M. Elazığ ili kentsel alanda tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma davranışları. In: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 112-120, 2008.13. Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Kitabevi, Ankara, pp. 138-156, 2010.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Emin Ertan GÖKHAN
Institution: VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Saltuk ARIKAN (Primary Author)
Institution: VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { maeuvfd458425, journal = {Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University}, issn = {2458-9268}, eissn = {2148-6239}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {125 - 129}, doi = {10.24880/maeuvfd.458425}, title = {Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri}, key = {cite}, author = {GÖKHAN, Emin Ertan and ARIKAN, Mehmet Saltuk} }
APA GÖKHAN, E , ARIKAN, M . (2018). Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 3 (2), 125-129. DOI: 10.24880/maeuvfd.458425
MLA GÖKHAN, E , ARIKAN, M . "Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 3 (2018): 125-129 <http://dergipark.org.tr/maeuvfd/issue/41984/458425>
Chicago GÖKHAN, E , ARIKAN, M . "Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 3 (2018): 125-129
RIS TY - JOUR T1 - Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri AU - Emin Ertan GÖKHAN , Mehmet Saltuk ARIKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24880/maeuvfd.458425 DO - 10.24880/maeuvfd.458425 T2 - Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 129 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-9268-2148-6239 M3 - doi: 10.24880/maeuvfd.458425 UR - https://doi.org/10.24880/maeuvfd.458425 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri %A Emin Ertan GÖKHAN , Mehmet Saltuk ARIKAN %T Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri %D 2018 %J Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University %P 2458-9268-2148-6239 %V 3 %N 2 %R doi: 10.24880/maeuvfd.458425 %U 10.24880/maeuvfd.458425
ISNAD GÖKHAN, Emin Ertan , ARIKAN, Mehmet Saltuk . "Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 3 / 2 (December 2019): 125-129. https://doi.org/10.24880/maeuvfd.458425
AMA GÖKHAN E , ARIKAN M . Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri. MAEU Vet. Fak. Derg.. 2018; 3(2): 125-129.
Vancouver GÖKHAN E , ARIKAN M . Firat Üniversitesi Çalişanlarinin Süt ve Süt Ürünleri Satin Alma Tercihleri. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University. 2018; 3(2): 129-125.