Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 41 - 44 2019-06-30

Bir koyun sürüsünde tespit edilen nekrobasillozis olgusu
A necrobacillosis case determined in a sheep herd

Emin KARAKURT [1] , Serpil DAĞ [2] , Özgür ÇELEBİ [3] , Hasan ÖZEN [4] , Fatih BÜYÜK [5] , Elif ÇELİK [6] , Hilmi NUHOĞLU [7] , Aliye GÜLMEZ SAĞLAM [8]

49 57

Bu çalışmada, Kars ilinde bir koyun sürüsünde tespit edilen Nekrobasiloz olguları tanımlanmıştır.Kars ilinde 210 başlı bir koyun sürüsünde bir hafta içerisinde 2-4 aylık kuzularda toplam 12 adet ölüm olduğu bildirilmiştir. Ölen hayvanlardan 3’ü nekropsileri yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim dalına getirilmiştir. Sistemik nekropsileri uygulanan hayvanlardan doku örnekleri histopatolojik incelemeler ve mikrobiyolojik analiz için toplanmıştır. Makroskobik bakıda bir hayvanın karaciğerinde çapları 3 cm’e, diğer bir hayvanın ise akciğerinde 1 cm’e kadar varan multifokal yerleşimli boz beyaz renkli nekrotik alanlar gözlemlendi. Ölen diğer hayvanın iç organlarında ise herhangi bir bulguya rastlanmadı. Makroskopik olarak lezyon belirlenen her iki hayvanın histopatolojik incelemelerinde, ortalarında kireçlenme alanlarını da içerebilen ve çevresinde yıkımlanmış lökosit çekirdeklerine ait kırıntılar bulunan kazeifikasyon nekroz alanları gözlemlendi. Akciğerde lezyon bulunan vakada ayrıca alveol kapillarlarında hiperemi ile alveol lumenlerinde nötrofil lökositleri de içeren mononüklear hücre infiltrasyonları tespit edildi. Mikrobiyolojik olarak spesifik besiyerlerine ekimler yapılarak aerobik, mikroaerobik ve anaerobik ortamda gerçekleştirilen 48 saatlik inkubasyon sonunda anaerobik ortamda inkübe edilen Eugon agar ve kanlı agar plaklarında üreyen koloniler değerlendirildi. İki kuzudan alınan akciğer örnekleri ile bir kuzudan alınan karaciğer örneklerinden yapılan ekimler sonucunda geniş β-hemolitik alanlar meydana getiren koloniler gözlendi. Gram boyama sonucunda fusiform (iğ benzeri) ve gram (-) bakteriler Fusobacterium necrophorum olarak tanımlandı. Elde edilen bulgular neticesinde Kars ilinde meydana gelen kuzu ölümlerinde nekrobasillozun önemli bir etken olabileceği kanısına varılmıştır. Çalışma bulguları doğrultusunda ayrıca makroskobik olarak lezyon gözlemlenmeyen kuzularda da nekrobasilloza bağlı ölümlerin olabileceği sonucuna varılmıştır.

In this study, cases of necrobasillozis detected in a sheep herd in Kars province were described.A total of 12 deaths were noted in 2-4 month-old sheep in a herd containing 210 animals. Three of dead animals were brought to Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine Department of Pathology for necropsying. Systemic necropsy was performed and tissue samples were collected for histopathological and microbiological investigations. On gross examination, yellow-white multifocal necrotic areas sizing up to 3 cm in liver of one case, and up to 1 cm in lung of another animal were recognized. No gross lesions were detected in the third animal. In microscopic examination of these two cases in which lesions were detected, coagulation necrosis with central calcification and peripherally located crumbs of leukocyte nucleus were noted. In the animal with lung lesions, alveolar capillary hyperemia and mononuclear cellular infiltration including neutrophil leukocytes were also detected. In microbiological analysis, samples were inoculated onto specific agars, incubated at aerobic, microaerobic and anaerobic conditions for 48 hours and finally colonies grown on anaerobic environment in Eugon agar and blood agar were evaluated. In inoculations made from the 2 lungs and 1 liver samples that were collected from different animals, colonies that produce large hemolytic areas were viewed. In gram staining, fusiform and gram (-) bacteria were named as Fusobacterium necrophorum. The results of the study indicate that necrobasillozis might be an important cause of death in lambs in Kars province. It was also concluded that death due to necrobasillozis might be seen in lambs with no apparent gross lesions.

 • 1.Agerholm JS, Boye M, Aalbaek B. Ovine fetal necrobacillosis. J Comp Pathol., 2007; 136 (4): 213-221. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2007.01.012.
 • 2.Amoako KK, Goto Y, Shinjo T. Comparison of extracellular enzymes of Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum and Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme. J Clin Microbiol., 1993; 31 (8): 2244-2247.
 • 3.Aşkın Kılınç A. Erzurum İlinde Kesimi Yapılan Koyunlarda Karaciğer Lezyonları Üzerinde Patolojik İncelemeler. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv., Sağlık Bil Enst., 2014.
 • 4.Edwards JE, McEwan NR, McKain N, Walker N, Wallace RJ. Influence of flavomycin on ruminal fermentation and microbial populations in sheep. Microbiology., 2005; 151 (Pt 3): 717-725. DOI :10.1099/mic.0.27602-0.
 • 5.Foster AP, Otter A, Naylor R, Wessels ME, Veenstra B. Hepatitis in a six-month-old lamb with Fusobacterium varium infection. Vet Rec., 2009; 164 (3): 98. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/vr.164.3.98.
 • 6.Handeland K, Boye M, Bergsjø B, Bondal H, Isaksen K, Agerholm JS. Digital necrobacillosis in Norwegian wild tundra reindeer (Rangifer tarandus tarandus). J Comp Pathol., 2010; 143 (1): 29-38. DOI: 10.1016/j.jcpa.2009.12.018.
 • 7.Harris ANA. Fusiformis necrophorus infection of the liver in young lambs. Aust Vet J., 1947; 23, 152-153.
 • 8.Jensen A, Hagelskjaer Kristensen L, Nielsen N, Prag J. Minimum requirements for a rapid and reliable routine identification and antibiogram of Fusobacterium necrophorum. Eur J Clin Microbiol Infect Dis., 2008; 27: 557–563. DOI: 10.1007/s10096-008-0468-8.
 • 9.Marsh H. Necrobacillosis of the rumen in young lambs. J Am Vet Med Assoc., 1944; 104: 23-25.
 • 10.Milli UH, Hazıroğlu R. Veteriner Patoloji. Cilt 1, s, 181. Tamer Matbaacılık, Ankara, 1997.
 • 11.Nagaraja TG, Narayanan SK, Stewart GC, Chengappa MM. Fusobacterium necrophorum infections in animals: Pathogenesis and pathogenic mechanisms. Anaerobe, 2005; 11 (4): 239-246. DOI: 10.1016/j.anaerobe.2005.01.007.
 • 12.Narongwanichgarna W, Misawa N, Jin JH, Amoako KK, Kawaguchi E, Shinjo T, Haga T, Goto Y. Specific detection and differentiation of two subspecies of Fusobacterium necrophorum by PCR. Vet Microbiol., 2003; 91, 183–195. DOI: 10.1016/S0378-1135(02)00295-X.
 • 13.Otlu S, Aydın F. Evcil hayvanlarda Fusobacterium necrophorum infeksiyonları. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 2002; 8 (2): 171-175.
 • 14.Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü. Veteriner Hekimin El Kitabı. 4.Baskı, İstanbul, 2016.
 • 15.Ramos-Vara JA, Rook J, Scanlan CM, Mugli F, Yamini B. Fusobacterium necrophorum septicemia in a lamb: Pathologic and microbiologic characterization. J Vet Diagn Invest., 1997; 9 (1): 79-82. DOI: https://doi.org/10.1177/104063879700900115.
 • 16.Shanthalingam S, Narayanan S, Batra SA, Jegarubee B, Srikumaran S. Fusobacterium necrophorum in North American Bighorn sheep (Ovis canadensis) pneumonia. J Wild Dis., 2016; 52 (3): 616-620. DOI: 10.7589/2015-02-039.
 • 17.Shibahara T, Akiba T, Maeda T, Ogata T, Honda R, Ishikawa Y, Kadota K. Immunohistochemical and ultrastructural identification of Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum in bovine fatal necrotizing glossitis. J Vet Med Sci., 2002; 64 (6): 523-526. DOI: 10.1292/jvms.64.523.
 • 18.Smith GR. Pathogenicity of Fusobacterium necrophorum biovar B. Res Vet Sci., 1992; 52, 260–261. DOI: https://doi.org/10.1016/0034-5288(92)90020-3.
 • 19.Smith GR, Thornton EA. The prevalence of Fusobacterium necrophorum biovar A in animal faeces. Epidemiol Infect., 1993; 110 (2): 327-331. DOI: https://doi.org/10.1017/S0950268800068266.
 • 20.Tadepalli S, Narayanan SK, Stewart GC, Chengappa MM, Nagaraja TG. Fusobacterium necrophorum: A ruminal bacterium that invades liver to cause abscesses in cattle. Anaerobe, 2009; 15 (1-2): 36-43. DOI: 10.1016/j.anaerobe.2008.05.005.
 • 21.Tan ZL, Nagaraja TG, Chengappa MM. Fusobacterium necrophorum infections: Virulence factors, pathogenic mechanism and control measures. Vet Res Commun., 1996; 20 (2): 113-140. DOI: 10.1007/BF00385634.
 • 22.Zhou H, Bennett G, Hickford JG. Variation in Fusobacterium necrophorum strains present on the hooves of footrot infected sheep, goats and cattle. Vet Microbiol., 2009; 135 (3-4): 363-367. DOI: 10.1016/j.vetmic.2008.09.084.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Case Reports
Authors

Author: Emin KARAKURT (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serpil DAĞ
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Özgür ÇELEBİ
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hasan ÖZEN
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih BÜYÜK
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Elif ÇELİK
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hilmi NUHOĞLU
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Aliye GÜLMEZ SAĞLAM
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @case report { maeuvfd532072, journal = {Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University}, issn = {2458-9268}, eissn = {2148-6239}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {41 - 44}, doi = {10.24880/maeuvfd.532072}, title = {A necrobacillosis case determined in a sheep herd}, key = {cite}, author = {KARAKURT, Emin and DAĞ, Serpil and ÇELEBİ, Özgür and ÖZEN, Hasan and BÜYÜK, Fatih and ÇELİK, Elif and NUHOĞLU, Hilmi and GÜLMEZ SAĞLAM, Aliye} }
APA KARAKURT, E , DAĞ, S , ÇELEBİ, Ö , ÖZEN, H , BÜYÜK, F , ÇELİK, E , NUHOĞLU, H , GÜLMEZ SAĞLAM, A . (2019). A necrobacillosis case determined in a sheep herd. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 4 (1), 41-44. DOI: 10.24880/maeuvfd.532072
MLA KARAKURT, E , DAĞ, S , ÇELEBİ, Ö , ÖZEN, H , BÜYÜK, F , ÇELİK, E , NUHOĞLU, H , GÜLMEZ SAĞLAM, A . "A necrobacillosis case determined in a sheep herd". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 (2019): 41-44 <http://dergipark.org.tr/maeuvfd/issue/46573/532072>
Chicago KARAKURT, E , DAĞ, S , ÇELEBİ, Ö , ÖZEN, H , BÜYÜK, F , ÇELİK, E , NUHOĞLU, H , GÜLMEZ SAĞLAM, A . "A necrobacillosis case determined in a sheep herd". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 (2019): 41-44
RIS TY - JOUR T1 - A necrobacillosis case determined in a sheep herd AU - Emin KARAKURT , Serpil DAĞ , Özgür ÇELEBİ , Hasan ÖZEN , Fatih BÜYÜK , Elif ÇELİK , Hilmi NUHOĞLU , Aliye GÜLMEZ SAĞLAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24880/maeuvfd.532072 DO - 10.24880/maeuvfd.532072 T2 - Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 44 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-9268-2148-6239 M3 - doi: 10.24880/maeuvfd.532072 UR - https://doi.org/10.24880/maeuvfd.532072 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University A necrobacillosis case determined in a sheep herd %A Emin KARAKURT , Serpil DAĞ , Özgür ÇELEBİ , Hasan ÖZEN , Fatih BÜYÜK , Elif ÇELİK , Hilmi NUHOĞLU , Aliye GÜLMEZ SAĞLAM %T A necrobacillosis case determined in a sheep herd %D 2019 %J Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University %P 2458-9268-2148-6239 %V 4 %N 1 %R doi: 10.24880/maeuvfd.532072 %U 10.24880/maeuvfd.532072
ISNAD KARAKURT, Emin , DAĞ, Serpil , ÇELEBİ, Özgür , ÖZEN, Hasan , BÜYÜK, Fatih , ÇELİK, Elif , NUHOĞLU, Hilmi , GÜLMEZ SAĞLAM, Aliye . "A necrobacillosis case determined in a sheep herd". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 / 1 (June 2019): 41-44. https://doi.org/10.24880/maeuvfd.532072
AMA KARAKURT E , DAĞ S , ÇELEBİ Ö , ÖZEN H , BÜYÜK F , ÇELİK E , NUHOĞLU H , GÜLMEZ SAĞLAM A . A necrobacillosis case determined in a sheep herd. MAEU Vet. Fak. Derg.. 2019; 4(1): 41-44.
Vancouver KARAKURT E , DAĞ S , ÇELEBİ Ö , ÖZEN H , BÜYÜK F , ÇELİK E , NUHOĞLU H , GÜLMEZ SAĞLAM A . A necrobacillosis case determined in a sheep herd. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University. 2019; 4(1): 44-41.