Accepted Submissions

 • A Review on Economic Evaluation Techniques Used in Health Care
  FARUK YILMAZ, ÖZGÜR ASLAN May 3, 2019
 • ANALYSIS WITH NESTED MULTINOMIAL LOGIT MODEL OF DEMAND FOR HEALTHCARE: AN APPLICATION IN KAYSERI PROVINCE
  Zeynep Öztürk Yaprak May 7, 2019
 • A STUDY ON PATIENTS’ HEALTHCARE SERVICE QUALITY EXPECTATION AND PERCEPTION
  Gizem Zevde AYDIN, Elif DİKMETAŞ YARDAN May 13, 2019
 • THE MEDIATOR ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE IMPACT OF PERCEIVED HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES ON INTENT TO LEAVE: A RESEARCH ON TOURISM EMPLOYEES
  Hüseyin Boz May 17, 2019
 • YAPISAL KIRILMA ALTINDA TİCARİ DIŞA AÇIKLIĞIN ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ
  Murat Çetin, Selin Saygın May 27, 2019
 • THE EFFECT OF FIT BETWEEN MARKETING CULTURE AND STRATEGY ON BUSINESS PERFORMANCE: AN APPLICATION IN MANUFACTURING SECTOR OF WEST MEDITERRANEAN REGION
  Nurhan PAPATYA, Tülay ÖZKAN May 29, 2019
 • INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING CONSERVATISM AND BOARD STRUCTURE
  Hüseyin Temiz, Merve Acar, Elçin Dalkılıç May 31, 2019
 • Do Selected Macroeconomic Variables Have Symmetric Or Asymmetric Effects On Non-Performing Loans? Evidence From Turkey
  Mehmet ERDAŞ Jun 10, 2019
 • G-20 ÜLKELERİNDE EKONOMİK KOMPLEKSİTE VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
  Semanur Soyyiğit, Hüseyin Topuz, Halil Özekicioğlu Jun 10, 2019
 • ENTEGRE RAPORLAMADA ÇOKLU SERMAYE ÖĞELERİNİ TEMSİL EDEN GÖSTERGELERİN BELİRLENMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Güler ARAS, Filiz MUTLU YILDIRIM Jun 13, 2019