Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 913 - 924 2018-12-27

IMPROVING PROCESS MANAGEMENT OF SUPPLY MANAGEMENT ACTIVITIES IN PAINTING SECTOR
BOYA SEKTÖRÜNDE TEDARİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

Doğu Kayışkan [1] , Hakan Aşan [2] , Onur Özveri [3]

35 214

In this study, Markovitz's modern portfolio theory (MPT) and traditional portfolio theory (TPT) are examined empirically on the Istanbul Stock Exchange in terms of their results. For this purpose, 230 stocks, which have weekly price data, were used between 2003-2008 and 2012-2017. The portfolio created by MPT and TPT is compared with Sharpe performance criterion according to the actual results. As a result, it has been determined that portfolios created by MPT do not produce better results than portfolios formed by TPT. This result was valid both on bull and bear markets. The average actual Sharpe ratios of portfolios on bear markets are respectively -0,79 and -0.78 for portfolios created with mean variance model and traditional model. The difference between the averages was not statistically significant. On the bull markets, the same rate were 0.24 for the traditionally generated portfolios; for portfolios created by the mean variance model, it is 0.15 and the difference between the mean values is not statistically significant. Hovewer, expected sharpe ratio of portfolios formed by mean variance method are greater than those of portfolios formed by TPT and differences between them is statistically significant.. This result are consistent with the results of studies in the literature.

Organizasyonlar yapı itibari ile süreçler bütünü olmakla beraber, birçok alt ve destek süreçten oluşmaktadırlar. Bu süreçlerin doğru ve etkin bir şekilde oluşturulması, yürütülmesi ve takibinin sağlanması organizasyonların mutlak başarısında çok önemli bir yere sahiptir. Organizasyonlar açısından tedarik süreçleri oldukça önem taşımaktadır. Bu süreçler üretim odaklı organizasyonlar için, hem üretime girdi olmaları hem de müşteri ile üretim arasında birleştirici olma özelliğinden dolayı, organizasyonların temel gövdesini oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada boya sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmanın tedarik süreçleri ele alınarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, uygulamanın yapıldığı boya firmasında tedarik süreçlerini, süreç yönetimi tekniğine göre yapılandırmak ve iyileştirmeler yaparak tedarik faaliyetlerindeki iyileşmeleri analiz etmektir. Bu amaçla, firmada uygulanan mevcut ve tedarik süreçleri çizilmiş ve bu süreçler üzerinden, süreç iyileştirme teknikleri kullanılarak yeni süreçler dizayn edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, tedarik süreçlerindeki mevcut sorunlar ortaya çıkarılmış ve nedenleri ile çözüm önerileri getirilmiştir. Firmanın sorunlarında azalma sağlanırken, sürecin tekrar ele alınmış olması nedeniyle zaman anlamında da avantajlar sağlanmıştır.

 • Arndt, H. (2008). Supply Chain Management. Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden.
 • Born, G.(1994). Process Management to Quality Improvement, Chichester : Joh Wiley & Sons.
 • BOSAD (2015). Dünya’da ve Türkiye’de Boya Sektörü Raporu. İstanbul.
 • Carmignani, G. (2009). "Supply chain and quality management: The definition of a standard to implement a process management system in a supply chain", Business Process Management Journal. 15(3): 395-407.
 • Champy, J and Hammer, M. (2002) The Emergence of Business Process Management, A Report by Computer Sciences Corporation, Hampshire.
 • Chandra C., Kumar S. (2001), ‘Taxonomy of Inventory Policies for Supply Chain Effectiveness”, 29(4):164-175
 • Croxton, K. L., Garcia-Dastugue, S. J., Lambert, D. M., & Rogers, D. S. (2001). The supply chain management processes. The International Journal of Logistics Management, 12(2), 13-36
 • Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Trough Information Technology. Boston: Harvard Business School Press.
 • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, A. (2013). Fundamentals of Business Process Management. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • Hammer, M., Champy, J. (1996). Değişim Mühendisliği. Çev. S. Gül. İstanbul: Sabah Kitapları
 • Kirchmer, M. (2011). High Performance Through Process Excellence: From Strategy to Operations. Berlin: Springer Berlin Heidelberg
 • Kobayashi, T., Tamaki, M., Komoda, N. (2003). Business process integration as a solution to the implementation of supply chain management systems. Information & Management, 40(8), 769-780.
 • La Londe, B. J., Masters, J. M. (1994). Emerging logistics strategies: blueprints for the next century. International journal of physical distribution & logistics management, 24(7), 35-47.
 • La Londe, Bernard J. and James M. Masters (1994), “Emerging Logistics Strategies: Blueprints
 • McAdam, R., McCormack, D. (2001). Integrating business processes for global alignment and supply chain management. Business Process Management Journal, 7(2), 113-130.
 • Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business logistics, 22(2), 1-25.
 • Özer, M. (2010). Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi / Yönetimi. Ankara: Adalet Yayın Evi
 • Pradabwong, J., Braziotis, C., Tannock, J., & Pawar, K. S. (2017). Business process management and supply chain collaboration: effects on performance and competitiveness. Supply Chain Management: An International Journal, 22(2).
 • Trkman, P. (2009). The Critical Success Factors of Business Process Management. Ljubljana: International Journal of Information Management. 10(2): 125-134.
 • Tunçgenç, M. (2015). Türk Boya Sanayisi. Kimya Mühendisleri Odası Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2831-5824
Author: Doğu Kayışkan (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9550-3345
Author: Hakan Aşan
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9203-917X
Author: Onur Özveri
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

APA Kayışkan, D , Aşan, H , Özveri, O . (2018). BOYA SEKTÖRÜNDE TEDARİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 913-924. DOI: 10.30798/makuiibf.422195