Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 199 - 214 2014-08-05

Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education

Ayşegül ATAK YAYLA [1] , Fatmagül DALMIŞLI [2]

252 2705

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki müzik derslerinde materyal kullanımının durumunu, öğretmen görüşleriyle tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2011-2012 öğretim yılında Milli Eğitime bağlı Denizli ili merkez ilçe ilköğretim okullarında görev yapan 63 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılarak ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin,  materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanmış, müzik öğretmenlerinin görüşleri maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bazı bulgulara göre, öğretmenlerin yaklaşık %90’ının materyal geliştirmeyle ilgili hizmet içi seminerlere katılmadığı, org ve blok flütün müzik derslerinde öğretmenler tarafından kullanılan en yaygın çalgılar olduğu tespit edilmiştir.  

müzik; müzik eğitimi; materyal; öğretim materyali; materyal geliştirme
  • Akarsu, S. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiyedeki Başlıca Müzik Türleri ve Genel Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars
  • Dalmışlı, F.(2013). Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Denizli
  • Günay, E.Özdemir, M. (2003). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Önsöz Basım Yayıncılık, Ankara
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşegül ATAK YAYLA

Author: Fatmagül DALMIŞLI

Dates

Publication Date: August 5, 2014

Bibtex @ { makusobed206820, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {199 - 214}, doi = {10.20875/sb.13832}, title = {Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education}, key = {cite}, author = {ATAK YAYLA, Ayşegül and DALMIŞLI, Fatmagül} }
APA ATAK YAYLA, A , DALMIŞLI, F . (2014). Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 199-214. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206820
MLA ATAK YAYLA, A , DALMIŞLI, F . "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 199-214 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206820>
Chicago ATAK YAYLA, A , DALMIŞLI, F . "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 199-214
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education AU - Ayşegül ATAK YAYLA , Fatmagül DALMIŞLI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 214 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education %A Ayşegül ATAK YAYLA , Fatmagül DALMIŞLI %T Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD ATAK YAYLA, Ayşegül , DALMIŞLI, Fatmagül . "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 199-214.
AMA ATAK YAYLA A , DALMIŞLI F . Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 199-214.
Vancouver ATAK YAYLA A , DALMIŞLI F . Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 214-199.