Year 2014, Volume 6, Issue 11, Pages 57 - 72 2015-01-16

İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees

Ahmet AYDIN [1] , Mehmet ÖZMEN [2] , Ömer TEKİN [3]

212 854

Bu araştırmada su ürünleri işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin tespit edilmesi ve çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatmini üzerinde etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle, konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, elde edilen kuramsal bilgilerin ışığında alan araştırması kapsamında anket yöntemi kullanılmış ve verilerin analizi SPSS paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Akdeniz bölgesinde faaliyette bulunan üç ayrı su ürünleri işletmesindeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” ve demografik bilgilerin yer aldığı anket formu uygulanmıştır. Çalışanların demografik değişkenlerinin iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemek için t testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğu ve iş tatmin düzeylerinin çalışma süresine, çalışılan bölüme ve çalışma pozisyonuna göre farklılaştığı saptanmıştır.

İş Tatmini; Demografik Özellikler; Su Ürünleri İşletmeleri; Çalışma Süresi; Çalışılan Bölüm; Çalışma Pozisyonu
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet AYDIN

Author: Mehmet ÖZMEN

Author: Ömer TEKİN

Bibtex @ { makusobed206816, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {57 - 72}, doi = {10.20875/sb.38573}, title = {İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees}, key = {cite}, author = {AYDIN, Ahmet and ÖZMEN, Mehmet and TEKİN, Ömer} }
APA AYDIN, A , ÖZMEN, M , TEKİN, Ö . (2015). İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 57-72. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206816
MLA AYDIN, A , ÖZMEN, M , TEKİN, Ö . "İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 57-72 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206816>
Chicago AYDIN, A , ÖZMEN, M , TEKİN, Ö . "İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 57-72
RIS TY - JOUR T1 - İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees AU - Ahmet AYDIN , Mehmet ÖZMEN , Ömer TEKİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 72 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees %A Ahmet AYDIN , Mehmet ÖZMEN , Ömer TEKİN %T İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD AYDIN, Ahmet , ÖZMEN, Mehmet , TEKİN, Ömer . "İş Tatmini Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme-The Relationships Between Job Satisfaction And Demographic Characteristics: An Examination On Fisheries And Aquaculture Employees". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (January 2015): 57-72.