Year 2014, Volume 6, Issue 11, Pages 133 - 143 2015-01-16

Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making

Gökhan YOLAÇ [1] , İrfan AKYÜZ [2]

371 484

Pazar kurtları, farklı ürün/hizmet kategorilerinde kapsamlı bilgiye sahip olan ve bu bilgiyi yayma motivasyonu yüksek özel bir tüketici grubudur. Ulusal yazında sık çalışılmayan bir konu olan pazar kurtları, pazardaki bilginin akışında önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, pazar kurtlarının demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, pazar kurtlarını tanımlamada; cinsiyet, eğitim ve gelir değişkenleri ayırt edici demografik özellikler olarak görülmektedir.  

Pazar kurdu; demografik özellikler; kanaat önderi; yenilikçi; ağızdan ağza pazarlama
 • Aliye, Kayış (2005), “Güvenilirlik Analizi”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, (Ed.
 • Şeref Kalaycı), 1.Baskı, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, (404-419). Avcılar, Mutlu Yüksel (2005), “Kişisel Etki Kaynakları ve Ağızdan Ağıza İletişim Ağı”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergi, Cilt.19, Sayı.2, (333-347).
 • Barnes, Stuart J.&Pressey, Andrew D. (2012), “In Search of the “Meta-Maven”: An Examination of Market Maven Behavior Across Real-Life, Web, and Virtual World Marketing Channels”, Psychology&Marketing, Vol.29(3), (167-185).
 • Brancaleone, Vito&Gountas, John (2007), “Personality Characteristics of Market Mavens”, Advances in Consumer Research, Vol.34, (522-527).
 • Chelminski, Piotr&Coulter, Robin (2002), “Examining Polish Market Mavens and Their Attitudes Toward Advertising”, Journal of East-West Business, Vol.8(1), (77-90).
 • Clark, Ronald A.&Goldsmith, Ronald E.(2005), “Market Mavens: Psychological Influences”, Psychology&Marketing, Vol.22(4),(289-312).
 • Clark, Ronald A., Goldsmith, Ronald E.ve Goldsmith, Elizabeth B. (2008), “Market Mavenism and Consumer Self-Confidence”, Journal of Consumer Behavior, Vol.7,May-June, (239-248).
 • Feick, Lawrance F.&Price, Linda L. (1987), “The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information”, Journal of Marketing, Vol.51, January, (83-97).
 • Fitzmaurice, Julie, (2011), “Market Mavens’Motivations to Acquire Information”, The Marketing Management Journal, Vol.21,Iss.1, (71-83).
 • Goldsmith, Ronald E., Flynn, Leisa R.&Goldsmith, Elizabeth B. (2003), “Innovative Consumers and Market Mavens”, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol.11, No.4, (54-64).
 • Goldsmith, Ronald E., Clark, Ronald A.& Goldsmith, Elizabeth B. (2006), “Extending the Psychological Profile of Market Mavenism”, Journal of Consumer Behavior, Vol.5, (411-419).
 • Goodey, Caroline&East, Robert(2008), “Testing the Market Maven Concept”, Journal of Marketing Management, Vol.24, No.3-4, (265-282).
 • Kurtuluş, Kemal, 2010, Araştırma Yöntemleri, 1.Baskı, İstanbul, Türkmen Yayınevi.
 • Laughlin, John D.&MacDonald, Jason B.(2010), “Identifying Market Mavens Online By Their Social Behaviors in Community-Generated Media”, Academy of Marketing Studies Journal, Vol.14, No.1, (55- 70).
 • Price, Linda L., Feick, Lawrance F.&Guskey-Federouch, Andrey(1988), “Couponing Behaviors of the Market Maven: Profile of a Super Couponer”, Advances in Consumer Research, Volume.15, (354-359).
 • Ruvio, Ayalla ve Shoham, Aviv(2007), “Innovatiness, Exploratory Behavior, Market Mavenship, and Opinion Leadership: An Empirical Examination in the Asian Context”, Pschology&Marketing, Vol.24(8), (703-722).
 • Slama, Mark E.&Williams, Terrell G.(1990), “Generalization of Market Maven’s Information Provision Tendecy Across Product Categories”, Advances in Consumer Research, Volume 17, (48-52).
 • Ünal, Sevtap ve Deveci, Fatma Görgün(2014), “Pazar Kurdu Olan ve Pazar Kurdu Olmayan Tüketicilerin Kişilik Özellikleri Açısından Ayrılması Üzerine Bir Araştırma”, 19.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri
 • Kitabı: Yerel Ekonomilerin Markalaşmasında Pazarlamanın Katkısı, Gaziantep, 18-22 Haziran 2014, (315-327).
 • Walsh, Gianfranco, Gwinner, Kevin P&Swanson, Scott R(2004), “What Makes Mavens Tick? Exploring Motives of Market Mavens’ Initiation of Information Diffusion”, Journal of Consumer Marketing, Vol.21, No.2, (109-122).
 • Wiedmann, Klaus Peter, Walsh, Gianfranco&Mitchell, Vincent Wayne(2001), “The Mannmaven: an agent for diffusing market information”, Journal of Marketing Communication, Vol.7,No.3, (195-212).
 • Williams, Terrell G.&Slama, Mark E.(1995), “Market Mavens’ Purchase Decision Evaluative Criteria: Implications for Brand and Store Promotion Efforts”, Journal of Consumer Marketing, Vol.12, No.3, (4- 21).
 • Yang, Hongwei(2013), “Market Mavens in Social Media: Examining Young Chinese Consumers’ Viral Marketing Attitude, eWom Motive, and Behavior”, Journal of Asia-Pasific Business, Vol.14, (154-178).
 • Yener, Dursun(2012), “Türkiye’deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri ve Alışverişe Yönelik Tutumları”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol.2, No.2, (118-130).
 • Yener, Dursun(2013), Tüketicilerin Algıladıkları Risklerin Azaltılmasında Pazar Eksperlerinin Rolü”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, Ekim,2012-Mart,2013, (219-234).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gökhan YOLAÇ

Author: İrfan AKYÜZ

Bibtex @ { makusobed206834, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {133 - 143}, doi = {10.20875/sb.08563}, title = {Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making}, key = {cite}, author = {YOLAÇ, Gökhan and AKYÜZ, İrfan} }
APA YOLAÇ, G , AKYÜZ, İ . (2015). Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 133-143. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206834
MLA YOLAÇ, G , AKYÜZ, İ . "Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 133-143 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206834>
Chicago YOLAÇ, G , AKYÜZ, İ . "Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 133-143
RIS TY - JOUR T1 - Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making AU - Gökhan YOLAÇ , İrfan AKYÜZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 143 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making %A Gökhan YOLAÇ , İrfan AKYÜZ %T Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD YOLAÇ, Gökhan , AKYÜZ, İrfan . "Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme-An Investigation Of Demographics On Market Mavens' That Has An Effective Role On Consumer Decision Making". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (January 2015): 133-143.