Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 1 - 13 2015-06-02

Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors

Firdevs SAVİ ÇAKAR [1] , Özlem TAGAY [2] , Zeynep KARATAŞ [3] , Yasemin YAVUZER [4]

393 912

Öz

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde sıkça rastlanan riskli davranışların öğrenciler ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmesidir. Bu araştırma nitel bir çalışma olup olgu-bilim çalışmasıdır. Araştırmanın verileri farklı liselerde görev yapan 59 (25 Kadın, 24 Erkek) öğretmen ile 50 (29 Kız ve 21 Erkek) lise öğrencisinden elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğrencilerden ve öğretmenlerden elde edilen veriler analiz edildiğinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin benzer görüşler taşıdıkları, öğretmenlerin sigara içme, okul kurallarına uymama ve kötü beslenmeyi; öğrencilerin ise, sigara içme, okulda şiddet- kavga etme, kötü beslenme ve okuldan kaçmayı en çok gözlenen riskli davranış olarak belirttikleri ortaya konulmuştur. Bu sonuç doğrultusunda liselerde gözlenen riskli davranışlarla baş etmek için öğretmen ve öğrencilere yönelik önleyici psiko-eğitim programlarının yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Ergenlik, risk, riskli davranışlar, nitel araştırma, lise öğrencisi

 

Abstract

 

The purpose of this study is to determine frequently experience risky behaviors among high school students based on student and teacher opinions. This study is a qualitative research and it is a phenomenology study. Research data was obtained from 59 teachers working in various high schools (25 female, 24 male) and 59 high-scholars (29 female and 21 male). Data was resolved using content analysis. Analyzing the data obtained from students and teachers, it has been revealed that both students and teachers have similar opinions regarding risky behaviors, and teachers consider smoking, failure in complying with school rules and malnutrition as mostly observed risky behaviors, students consider smoking, violence-fighting at school, malnutrition and skipping school as most observed risky behaviors. In accordance with this result, it is recommended to popularize psycho-education programs towards teachers and students in relation to cope with risky behaviors observed at high schools.

Keywords: Adolescence, risky, risky behaviors, qualitative research, high school students

Ergenlik, risk, riskli davranışlar, nitel araştırma, lise öğrencisi
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Firdevs SAVİ ÇAKAR

Author: Özlem TAGAY

Author: Zeynep KARATAŞ

Author: Yasemin YAVUZER

Bibtex @ { makusobed206666, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {1 - 13}, doi = {10.20875/sb.25896}, title = {Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors}, key = {cite}, author = {SAVİ ÇAKAR, Firdevs and TAGAY, Özlem and KARATAŞ, Zeynep and YAVUZER, Yasemin} }
APA SAVİ ÇAKAR, F , TAGAY, Ö , KARATAŞ, Z , YAVUZER, Y . (2015). Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206666
MLA SAVİ ÇAKAR, F , TAGAY, Ö , KARATAŞ, Z , YAVUZER, Y . "Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 1-13 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206666>
Chicago SAVİ ÇAKAR, F , TAGAY, Ö , KARATAŞ, Z , YAVUZER, Y . "Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors AU - Firdevs SAVİ ÇAKAR , Özlem TAGAY , Zeynep KARATAŞ , Yasemin YAVUZER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors %A Firdevs SAVİ ÇAKAR , Özlem TAGAY , Zeynep KARATAŞ , Yasemin YAVUZER %T Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 7 %N 12 %R %U
ISNAD SAVİ ÇAKAR, Firdevs , TAGAY, Özlem , KARATAŞ, Zeynep , YAVUZER, Yasemin . "Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 12 (June 2015): 1-13.