Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 83 - 98 2015-06-02

Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism

Mehmet AKTEL [1] , Uysal KERMAN [2] , Yakup ALTAN [3] , Ferit GÜVEN [4]

311 922

Alman birliğinin yeniden sağlanması, toprağını terk edenlere ve fakirliğe karşı çözüm bulunması, iktidarın gücünün artırılması, devletin devamlılığının sağlanması ve iktidarın yönetsel ayrıcalıklarının korunması gibi genel amaçlar için sistemli ve gerekçeli bir akademik söyleme duyulan ihtiyaç, Alman topraklarında kameral bilimlerin doğmasına neden olmuştur. Kameral bilimin temel felsefesi, rejimin sürdürülebilirliğidir. Bu felsefenin temel araçları ise askeri güç, teknolojiye dayalı ekonomik gelişme ve iyi yetiştirilmiş insan gücüdür. Devlet, toplumun genel iyiliği için bireyleri sınırlandırma yetkisine sahiptir. Bu devlet biçiminin adı polis devletidir. Akademilerde geliştirilen kameralizm ve polis bilimi, sivil ve ekonomik fayda açısından ayrılmaz ikili olarak, genel fayda adına devletin toplumu kontrol altına alma aracı olarak kullanılmıştır.

Geniş bir etki alanı oluşturan kameralizm ile ilgili yabancı literatürde çok sayıda çalışma yapılmış olmakla birlikte, Türkçe literatürde yeterli düzeyde çalışmanın bulunmaması önemli bir eksikliktir. Çalışma bu yönüyle, akademik alan için bir referans niteliği taşımaktadır. Mevcut literatür üzerinden tarihsel boyutuyla incelenen kameralizm, çalışmada betimleyici bir tarzda ele alınmıştır. 

Kameralizm, Merkantilizm, Polis bilimi, Kamu yönetimi, Yönetim bilimi
 • Backhaus, Jürgen - Stephen Frank (2001), “Von Justi (1717-1771): Health as Part of a State’s Capital
 • Endovment”, The European Heritage in Economics and the Social Sciences Vol. VI, (77-105) http://www. dissertations.ub.rug.nl/...backhaus/04_c4.pdf s.79-102, 30.11.2012.
 • Backhaus, Jürgen G - Wagner, Richard E. (2004), “Society, State, and Public Finance: Setting the Analytical Stage”, Chapter 1, General Editors: Jürgen G. Backhaus, Richard E. Wagner, Handbook of
 • Public Finance, Boston, Kluwer Academic Publishers, (1-32), http://mason.gmu.edu/, 02.12.2012.
 • Backhaus, Jürgen G - Wagner, Richard E. (1987), “The Cameralists: A Public Choice Perspective”,
 • Public Choice, Volume 53, Issue 1, (3-20), http://link.springer.com/, pp.1-18, 06.12.2012.
 • Backhaus, Jürgen G - Wagner, Richard E. (2014), “The Continental Tradition in the Theory of Public Finance: An Exercise in Mapping and Recovery”, https://www.yumpu.com/en/document/view/17867828/recovering-a-continental-tradition-in-the-theory- of-public-finance, (1-38), (25.05.2014)
 • Baloglou, Christos P. (2012) ,“The Tradition of Economic Thought in the Mediterranean World from the Ancient Classical Times Through the Hellenistic Times Until the Byzantine Times and Arab-Islamic
 • World”, Ed. Jürgen Georg Backhaus, Handbook of the History of Economic Thought- Insights on the Founders of Modern Economics, Springer Science+Business Media, LLC, (7-91), http://digamo.free.fr/backhaus122.pdf, 12.02.2013.
 • Bennett, Tony - Dodsworth, Francis - Joyce, Patrick (2007), “Introduction: Liberalisms, Government,
 • Culture”, Cultural Studies 21(4-5) (525-548), Institute for Culture & Society Pre-Print Journal Articles, http://www.uws.edu.au/, 28.11.2012.
 • Carroll, Patrick E. (2002), “Medical Police and the History of Public Health”, Medical History, 46, (461- ), http://europepmc.org/articles/, 25.11.2012.
 • Claudia, Stein (2011), “The Birth of Biopower in Eighteenth-Century Germany”, Journals Medical
 • History, , 55, ( 331–337). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3143854/pdf/, 25.11.2012.
 • Cunha, Alexandre Mendes (2012) “Manuel Ferreira da Câmara and the Cameralism: Natural Sciences and Economic Ideas in the Portuguese Enlightened Reformism”, XV Seminário sobre a Economia
 • Mineira/Cedeplar-UFMG Diamantina, 28 de agosto a 1º de setembro de 2012. (3), http://web.cedeplar.ufmg.br/cedeplar/seminarios/, 28.11.2012.
 • Güler, Birgül Ayman (2009), Türkiye’nin Yönetimi –Yapı, İmge Yayınevi, Ankara.
 • Hançerlioğlu, Orhan (1995), Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul.
 • Higgins, Winton - Hallström,Kristina Tamm (2007), “Standardization, Globalization and Rationalities of
 • Government”, Organization, Volume 14(5), (685–704), http://org.sagepub.com, 27.11.2012.
 • Jaschke, Hans Gerd - Bjİrgo, Tore - Romero, Francisco del Barrio - Kwanten, Cees - Mawby, Robin - Pagon, Milan (2007), “Perspectives of Police Science İn Europe”, Final Report, European Police College
 • (CEPOL), (31-33), https://www.cepol.europa.eu/, 27.11.2012.
 • Krakauer, Eric (1992), “On Medicine and Politics”, The Yale Journal of Biology and Medicine, 65, (243- ), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/, 25.11.2012.
 • Levine, Noga Morag (2007), “Common Law, Civil Law, and the Administrative State: From Coke to
 • Lochner”, (629), http://digitalcommons.law.msu.edu/, 25.11.2012.
 • Lynn, Laurence E. (2006), “Public Management: Old and New”, Taylor & Francis e-Library, http://bem.fisip.unsri.ac.id/userfiles/file/Bahan%20Teori%20Pembangunan.pdf, 09.12.2012.
 • Michalski, Roger Michael (2009), Creon’s Secretaries: Theories of Bureaucracy and Social Order in th and Early 19th Century Prussia, Doctor of Philosophy, Political Science, in The University of
 • Michigan, http://deepblue.lib.umich.edu/, (55-104), 21.11.2012.
 • Mihalache, Adrian (2008), “Cameralism - Its Relevance for the Knowledge Based Society”, Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume , Number (201-208), ttp://mujlt.law.muni.cz/storage/1236037300_sb_15-mihalache.pdf, 14.02.2013.
 • Osterfeld, David (1991), “Marxism, Capitalism, and Mercantilism”, The Review of Austrian Economics,
 • Vol. 5, No. 1, http://mises.org/journals/rae/pdf/rae5_1_5.pdf, s.107-114, 21.11.2012.
 • Peukert, Helge (2012), “Mercantilism”, Ed., Jürgen Georg Backhaus, “Handbook of the History of
 • Economic Thought, (Insights on the Founders of Modern Economics)”, Springer Science+Business Media, LLC, (93-121), http://digamo.free.fr/backhaus122.pdf, 11.02.2013.
 • Poggi, Gianfranco (2002), Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, Çev: Şule Kut, Binnaz
 • Toprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Small, Albion Woodbury (1909), The Cameralists, The Pioneers of German Social Polity, Franklin, New
 • York, (1-544), http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/small/Cameralist.pdf, 22.11.2012.
 • Taki,Victor (2007), “Russia on The Danube: Imperial Expansion and Political Reform in Moldavia and Wallachia, 1812-1834”, Ph.D. dissertation, in History, Central European University, (1-392), http://www.etd.ceu.hu/2007/hphtav01.pdf, 25.11.2012.
 • Tribe, Keith (2008), “Cameralism and The Sciences of The State”, Ed. Mark Goldie, Robert Wokler, The Cambridge History of Eighteenth Century Political Thought, Cambridge University Press, (525-543), http://books.google.com.tr/, 28.11.2012.
 • Visser, Ernst (2011), Urban Developments in The Time of Cholera: Vienna 1830-1850, Master of Arts, Central European University, History Department, Budapest, Hungary, http://www.etd.ceu.hu/2011/visser_ernst.pdf, 28.11.2012.
 • Wagner, Richard E. (2012), “The Cameralists: Fertile Sources for a New Science of Public Finance”,
 • Chapter 4, Editors: Jürgen Georg Backhaus, Handbook of the History of Economic Thought Volume 11, (123-135) http://mason.gmu.edu/, 14.02.2013.
 • Wakefield, Andre (2009), The Disordered Police State: German Cameralism as Science and Practice,
 • The University of Chicago Press, http://books.google.com.tr/, 28.11.2012.
 • Wallerstein, Immanuel (2004), Modern Dünya-Sistemi-2 (Merkantilizm ve Dünya Avrupa Ekonomisinin Güçlendirilmesi, 1600-1750), Çev: Latif Boyacı, Bakış Yayınları, İstanbul (2012).
 • Weber, Andreas (2012), Hybrid Ambitions: Science, Governance, and Empire in The Career of Caspar
 • G.C. Reinwardt (1773-1854), Leiden University Press, https://openaccess.leidenuniv.nl/, 28.11.2014.
 • Weisz, George (1986), “Constructing The Medical Elite in France: The Creation of The Royal Academy of Medicine 1814-20”, Medical History, 30: (419-443), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/, 11.2012.
 • Zande, Johan van der (2010), “Statistik and History in the German Enlightenment”, Journal of the History of Ideas, Volume 71, Number 3, (411-432), http://content.ebscohost.com/pdf, 28.11.2012.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet AKTEL

Author: Uysal KERMAN

Author: Yakup ALTAN

Author: Ferit GÜVEN

Dates

Publication Date: June 2, 2015

Bibtex @ { makusobed206850, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {83 - 98}, doi = {10.20875/sb.60184}, title = {Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism}, key = {cite}, author = {AKTEL, Mehmet and KERMAN, Uysal and ALTAN, Yakup and GÜVEN, Ferit} }
APA AKTEL, M , KERMAN, U , ALTAN, Y , GÜVEN, F . (2015). Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 83-98. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206850
MLA AKTEL, M , KERMAN, U , ALTAN, Y , GÜVEN, F . "Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 83-98 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206850>
Chicago AKTEL, M , KERMAN, U , ALTAN, Y , GÜVEN, F . "Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 83-98
RIS TY - JOUR T1 - Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism AU - Mehmet AKTEL , Uysal KERMAN , Yakup ALTAN , Ferit GÜVEN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 98 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism %A Mehmet AKTEL , Uysal KERMAN , Yakup ALTAN , Ferit GÜVEN %T Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 7 %N 12 %R %U
ISNAD AKTEL, Mehmet , KERMAN, Uysal , ALTAN, Yakup , GÜVEN, Ferit . "Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 12 (June 2015): 83-98.
AMA AKTEL M , KERMAN U , ALTAN Y , GÜVEN F . Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(12): 83-98.
Vancouver AKTEL M , KERMAN U , ALTAN Y , GÜVEN F . Kameralizmi Anlama Çabası-An Effort To Understand Cameralism. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 7(12): 98-83.