Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 172 - 181 2016-01-11

Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons

Mustafa DEMİR [1] , Zeki NACAKCI [2]

171 417

Bu araştırma, ortaokul müzik eğitiminde bağlama çalgısının kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir.

Araştırmada, öğrenci görüşlerini almaya yönelik iç tutarlılık ve güvenirliği alınmış anket kullanılmıştır. Ön uygulaması 288 öğrenciyle yapılmış ve geliştirilen anketin Coranbach Alfa değeri .84 olarak bulunmuştur. Araştırma için çalışma grubu tercih edilmiş, çalışma grubunu her coğrafi bölgeden iki ortaokulda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Geliştirilen anket, çalışma grubunu oluşturan 2196 öğrenciye uygulanmıştır.

Araştırmada temel amaç çerçevesinde edinilen veriler doğrultusunda, öğretmenlerin müzik derslerinde bağlama kullanımı, çalışma grubunun genel müzik eğitiminde ve yaşantılarında çalmak istedikleri çalgılar, öğrencilerin bağlamaya ilişkin beğeni durumları, gibi öğrenci görüşlerine dayalı sonuçlar elde edilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Bağlama: Müzik Dersi: Ortaokul.
  • Erdener, Y. (2000). Kültür Ve Müzik. S. Turhan, (Ed.) Türk Halk Müziğinde Farklı Görüşler. 2. Baskı Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, (273-276).
  • Müzik Dersi (1-8 Sınıflar) Öğretim Programı http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 21 Aralık 2014’ de alınmıştır.
  • Nacakcı, Z. (2010). Müzik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri Ve Programı Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı.150, (2010/Kış), (353-364).
  • Nacakcı, Z. ve Kurtuldu, M.K. (2011). Kuramdan Uygulamaya Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa DEMİR

Author: Zeki NACAKCI

Bibtex @ { makusobed206883, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {172 - 181}, doi = {10.20875/sb.58093}, title = {Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons}, key = {cite}, author = {DEMİR, Mustafa and NACAKCI, Zeki} }
APA DEMİR, M , NACAKCI, Z . (2016). Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 172-181. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206883
MLA DEMİR, M , NACAKCI, Z . "Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 172-181 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206883>
Chicago DEMİR, M , NACAKCI, Z . "Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 172-181
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons AU - Mustafa DEMİR , Zeki NACAKCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 181 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons %A Mustafa DEMİR , Zeki NACAKCI %T Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD DEMİR, Mustafa , NACAKCI, Zeki . "Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri - Views Of 6th, 7th, And 8th Graders In Secondary School Regarding The Use Of Bağlama In Music Lessons". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 172-181.