Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 231 - 244 2016-01-11

Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs

İsa GÜL [1] , Aysun YEŞİLTAŞ [2] , Belma KEKLİK [3]

420 1142

Bu çalışma sağlık yönetimi lisansüstü eğitim programlarında yapılmış tezlerin profilini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma, YÖK'ün tez veritabanında kayıtlı sağlık yönetimi alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerin içerik analizinin yapıldığı bibliyometrik bir araştırmadır. Bu doğrultuda 2004-2013 tarihleri arasında son on yıl içinde yayınlanan 482 lisansüstü tez incelenmiştir. Veri analizi aşamasında tezler hazırlandıkları yıla, bağlı bulunduğu üniversiteye, tez danışmanına, enstitü ve tez türü gibi kategorilere ayrılmış ve analizleri yapılmıştır. Bu çalışma ile bir anlamda sağlık yönetimi lisansüstü eğitim programlarının durum tespiti yapılarak, ileride lisansüstü eğitim programlarına ışık tutması hedeflenmiştir.  Ayrıca sağlık yönetimi alanında çalışan araştırmacılara rehberlik edecek bir çalışma olarak da nitelendirilebilir.

Sağlık Yönetimi, Lisansüstü, Araştırma, Eğitim, Tez.
 • Al, Umut - Tonta, Yaşar (2004), “Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar”, Bilgi Dünyası, Cilt.1, Sayı.5, (19-47).
 • Alkan, Gönül (2014), “Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012)”, Muhasebe ve Finansman Dergisi/Ocak 2014, (41-52).
 • Bozan, Mahmut (2012), “Lisansüstü Eğitimde Nitelik Arayışları”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt.2, Sayı.4, (177-187).
 • Çetinsaya, Gökhan (2014), Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Çimen, Mesut (2010), “Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt.3, Sayı.1, (136-139).
 • Göktaş, Bayram - Erdem, Ramazan (2006), “Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Tezlerin Profili”, Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, (53-63). http://web.firat.edu.tr/shmyo/edergi/ciltbirsayibir/ Goktas% 20ve%20 Erdem.pdf, Erişim Tarihi: 20.12.2014.
 • Hayran, Osman (2009), Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi, www.merih.net/m1/wosmhay15.htm, Erişim Tarihi: 15.12.2014.
 • Sevinç, Bilal (2001), “Türkiye' de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, Sorunlar ve Uygulamalar”, DEÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.34, (25-40).
 • Karaman, Sedat - Bakırcı, Fehim (2010), “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı.2, (94-114).
 • Chicago University (2014), The Master’s Program, http://www.ssa.uchicago.edu/gphap-history, 14.12.2014.
 • ÖSYM (2014), Tablo-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/osys-ek/t-4-baski15092014.pdf, 14.12.2014.
 • Hacettepe Üniversitesi (2014) Sağlık İdaresi Bölümü Tarihçesi, http://www.sid.hacettepe.edu.tr/tarihce.shtml, 14.12.2014.
 • Yüksek Öğretim Kanunu (2547). Resmi Gazete Tarih: 1981; Sayı: 17506.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsa GÜL

Author: Aysun YEŞİLTAŞ

Author: Belma KEKLİK

Dates

Publication Date: January 11, 2016

Bibtex @ { makusobed206895, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {231 - 244}, doi = {10.20875/sb.92614}, title = {Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs}, key = {cite}, author = {GÜL, İsa and YEŞİLTAŞ, Aysun and KEKLİK, Belma} }
APA GÜL, İ , YEŞİLTAŞ, A , KEKLİK, B . (2016). Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 231-244. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206895
MLA GÜL, İ , YEŞİLTAŞ, A , KEKLİK, B . "Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 231-244 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206895>
Chicago GÜL, İ , YEŞİLTAŞ, A , KEKLİK, B . "Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 231-244
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs AU - İsa GÜL , Aysun YEŞİLTAŞ , Belma KEKLİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 244 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs %A İsa GÜL , Aysun YEŞİLTAŞ , Belma KEKLİK %T Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD GÜL, İsa , YEŞİLTAŞ, Aysun , KEKLİK, Belma . "Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 231-244.
AMA GÜL İ , YEŞİLTAŞ A , KEKLİK B . Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 231-244.
Vancouver GÜL İ , YEŞİLTAŞ A , KEKLİK B . Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili - Profile Of The Thesis Made In Health Management Postgraduate Programs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 244-231.