Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 354 - 370 2016-01-11

Mali yerelleşme değerlendirme yöntemleri
Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri

Neringa SLAVINSKAITE [1] , Teodora G. DİNOVA [2] , Hakan KIRBAŞ [3]

339 566

 

Son yıllarda mali yerelleşme,  ekonomik büyümenin artırılması amacıyla hükümetlerin, akademik çalışmaların ve uluslararası kuruluşların dikkatini çekmiştir. Zor konulardan bir tanesi ülkeler arasındaki mali yerelleşme derecesinin tatmin edici bir  şekilde ölçülmesidir. Mali yerelleşme aslında çeşitli açıları gösteren karmaşık  bir olgudur. Bu nedenlede değerlendirilmesinde çok kriterli yöntemler kullanılabilmektedir. Mali yerelleşme bir dizi kritere göre tarif edilmete bundan dolayıda daha doğru değerlendirme yapmak için hiyerarşik kriter dizisi geliştirilmesi grekmektedir. Çok kriterli değerlendirme, gözönünde bulundurulan olguların tercih sırasının belirlenmesi veya belirli bir olayın (ya da nesnenin) devlet tarafından niceliksel değerlendirmesi amacına yönelik olabilir. ikinci olarak da ülkenin mali yerelleşme düzeyini belirlemek için izin vermektedir. Halihazırda kullanılan tüm çok kiterli değerleme yöntemlerinin bazı avantajları ve dezavantajları vardır, bundan dolayı değerleme çeşitli yentemlerin kullanımına dayanmalı ve elde edilen verilerin otalama değerleri değerlendirilmelidir.

Bu makale mali yerelleşme literatüründeki  ana değerlendirme yöntemlerine, genel, kısa öz ama kapsamlı bir bakış sağlamaktadır. Bunu yaparkende  ,Mali yerelleşme değerlendirme yöntemleri ile ilgili literatür iki ana bölümde gruplanmaktadır:  "kullanılan yöntemler 've' yeni yöntemler".

 • Akai, N., Nishimura Y., Sakata M. (2007), “Complementarity, Fiscal Decentralization And Economic Growth, Economic Of Governance, Vol.4, No,8(4), (339-362).
 • Akai, N., Sakata M. (2002), “Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States, Journal Of Urban Economics, No.52, (93-108).
 • Andriušaitienė, D.; Ginevičienė, B. V.; Šileika A. (2008), “Daugiakriterinis Profesinio Mokymo Kokybės Valdymo Vertinimo Modelis”, Verslas: Teorija Ir Praktika, Vol.2, No.9, (88-96).
 • Antucheviciene, J., Zavadskas, E. K. (2008), “Modelling Multidimensional Redevelopment Of Derelict Buildings”, International Journal Of Environment And Pollution, Vol.2-4, No.35, (331–344).
 • Aqhdaie, M. H., Zoltani, S. M., Zavadskas E. K. (2013), “Market Segment Evaluation And Selection Based On Application Of Fuzzy Ahp And Copras- G Methods”, Journal Of Business Economics And Management, Vol.1, No.14, (213–233).
 • Bartkienė, L. (2014), Productivity Management Of Intellectual Work Using Biometric Technologies. Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (156).
 • Baskaran, T., Feld, L. P. (2013), “Fiscal Decentralisation And Economic Growth In Oecd Countries. Is There A Relationship?”, Public Finance Review, Vol.4, No.41, (421-445).
 • Baskaran, T., Feld L. (2009), Fiscal Decentralization And Economic Growth In Oecd Countries: Is There A Relationship?. Working Paper Series, 2721, <Ssrn:Http://Ssrn.Com/Abstract=1441152>.
 • Behnisch, A., Buettner T., Stegarescu D. (2003), Public Sector Centralization And Productivity Growth: Reviewng The German Experience. Discussion Paper, 02-03, Ludwig-Maximilians University Of Munich.
 • Bivainis, J.; Skačkauskienė, I. (2009), “Kompleksinio Mokesčių Sistemos Vertinimo Rodiklių Sistema”, Verslas: Teorija Ir Praktika, Vol.4, No.10, (298-307).
 • Bodman, P., Ford K. (2006), Fiscal Decentralization And Economic Growth In The Oecd. Macroeconomics Research Group, Discussion Papers 7, University Of Queensland, Brisbane St. Lucia. Brauers, W. K. M., & Ginevičius, R. (2010), “The Economy Of The Belgian Regions Tested With Multimoora”, Journal Of Business Economics And Management, Vol.2, No.11, (173–209).
 • Bruzgė, Š. (2014), Valstybinio Subsidijavimo Įtakos Verslui Vertinimas: Daktaro Disertacija, Vilnius: Technika, (152).
 • Butkevičius, A. (2008), Increase Of Validity Of The National Budget Expenditure Planning, Doctoral Disseration, Vilnius: Technika, (141).
 • Carrion S., Lluis J., Espasa M., Mora T. (2006), “Fiscal Decentralization And Economic Growth In Spain”, Encuentro De Economía Pşblica, Vol.36, No.11.
 • Chu J. Zheng X. P. (2013), “China Fiscal Decentralization And Regional Economic Growth”, The Japanese Economic Review, Vol.4, No.64, (537 – 549).
 • Činčikaitė, R. (2013), Miestų Konkurencingumo Kompleksinis Vertinimas Remiantis Darnios Plėtros Principais. Daktaro Disertacija, Vilnius: Technika, (174).
 • Desai, R., Freinkman L., Goldberg I. (2003), Fiscal Federalism And Regional Growth, Evidence From The Russian Federation In The 1990s, Policy Research Working Paper 3138, World Bank, Washington. Feld, L., Kirchgässner G., Schaltegger C. (2004), Fiscal Federalism And Economic Performance: Evidence From Swiss Cantons, Marburg Working Paper On Economic, 20, Philipps-Universität Marburg, Marburg.
 • Ferreiro Fernardo, A. F. (2013), “Measuring Trade-Ofts Among Criteria In A Balanced Score Card Frame Work: Possible Contribuctions From The Multiple Criteria Decision Analysis Research Field”, Journal Of Business Economics And Management, Vol.3, No.14, (433–447).
 • Gedminaitė-Raudonė, Ž. (2013), Regionų Unikalumo Ekonominis Vertinimas Europos Integracijos Procesų Kontekste, Daktaro Disertacija, Vilnius: Technika, (192).
 • Gemmell, N., Kneller, R., Sanz, I. (2013), “Fiscal Decentralisation And Economic Growth: Spending Versus Revenue Decentralisation”, Economic Inquiry, Vol.4, No.51, (1915-1931).
 • Ginevicius, R., Podvezko, V. (2006), Comprehensive Evaluation Of Economic And Social Development Of Lihuanian Regions Based On A Structured Set Of Criteria, The 4th International Conference Cigsudvilnius, P.194-199;
 • Ginevicius, R.; Martinkute, R.; Podvezko, V. (2006), Multicriteria Decisions In Capital Markets. Wmsci 2006: 10th World Multi-Conference On Systemic, Cybernetics And Informatics, Proceedings, Vol 1, (36-40).
 • Ginevičius, A. (2011), Increasing Economic Effectiveness Of Marketing, Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (145).
 • Ginevičius, R., Podviezko, A. (2012), “Features Of Applying Decision-Making Methods To Evaluation Of Financial Stability Of Commercial Banks”, Business: Theory And Practice, Vol.4, No.13, (314–328). Ginevičius, R., Povezko, V., Ginevičius, A. (2013), “Quantitative Evaluation Of Enterprise Marketing Activities”, Journal Of Business Economics And Management, Vol.1, No.14, (200–212).
 • Ginevičius, R.; Podvezko, V. (2006), “Assessing The Financial State Of Constructiom Enerprises”, Ūkio Technologinis Ir Ekonominis Vystymas, Vol.3, No.12, (188-194).
 • Ginevičius, R., Podvezko, V. (2007), “Some Problems Of Evaluating Multicriteria Decision Methods”, International Journal Of Manegementt And Decision Makin,. Vol.5/6, No.8, (527-539).
 • Ginevičius, R., Podvezko, V., Novotny, M., Komka, A. (2012), “Comprehensive Quantitative Evaluation Of The Strategic Potential Of An Enterprise”, Economic Computation And Economic Cybernetics Studies And Research, Vol.1, No.46, (65-84).
 • Ginevičius, R., Bruzgė, Š. (2013), “Evaluation Of The Effect Of State Subsidies On Business”, Business, Management And Education, Vol.1, No.11, (50-76).
 • Ginevičius, R., Podviezko, A. (2013), “The Evaluation Of Financial Stability And Soundness Of Lithuanian Banks”, Ekonomska Istraživanja, Vol.2, No.26, (191-208).
 • Griškevičiūtė - Gečienė, A. (2012), Model For The Justification Of Lithuanian Urban Transport Systems Infrastructure Development, Doctoral Dissertation. Vilnius:Technika, (153).
 • Hausmann, H. T. (2009), Die Entwicklung Der Tourismuswirtschaft In Den Baltichen Staaten Under Besonderer Berucksichtigung Der Kustenregion, Doktor Dissertation, Vilnius: Technika, (162).
 • Hwang, C. L.; Yoon, K. (1981), Multiple Attribute Decision Making-Methods And Applications, A State Of The Art Survey. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Iimi, A. (2005), “Decentralization And Economic Growth Revisited: An Empirical Note”, Journal Of Urban Economic, No.57, (449-461).
 • Yilmaz, S. (2000), “The Impact Of Fiscal Decentralization On Macroeconomic Performance", National Tax Association, Proceeding Of The 92º Annual Conference On Taxation, Atlanta, October, (24-26).
 • Jakimavicius, M., Burinskiene, M. (2009), Ranking Heating Losses In A Building By Applying The Multimoora. Available Online At: Www.Ktu.Lt/Lt/Mokslas/.../1392-2758-2010-21-4-352.Pd.
 • Jalin A. Feridun M. Sawhney B. L (2014), “Growth Effects Of Fiscal Decentralization: Empirical Evidence From China Provinces”, Emerging Markets Finance & Trade. Vol.4, No.50, (176–195).
 • Jin, H., Quian Y., Weingast B. (2005), “Regional Decentralization And Fiscal Incentives: Federalism, Chinese Style”, Journal Of Public Economics, Vol.9-10, No.89, (1719-1742).
 • Jin, J., Zou H. (2005), “Fiscal Decentralization, Revenue And Expenditure Assignments, And Growth In China”, Journal Of Asian Economic, No.16, (1047-1064).
 • Jurkėnaitė, N. (2009), Modelling Of E-Government Development Under The Conditions Of Knowledge Economy, Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (157).
 • Kanapeckienė, L. (2010), Development Of A Knowledge Management Model And A Recommender System For Construction Projects, Doctoral Disertation, Vilnius: Technika, (117).
 • Kelpšienė, L. (2011), Construction Modeling In Environment Of Economic Recession. Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (134).
 • Krivka, A. (2010), Forming Enterprise In Oligopolic Market. Doctoral Disertation, Vilnius: Technika, (137).
 • Li-Chang, H. (2013), “Investment Decision Making Using A Combined Factor Analysis And Entropy- Based Topsis Model”, Journal Of Business Economics And Management, Vol.3, No.14, (448–466).
 • Lin, J., Liu Z. (2000), “Fiscal Decentralization And Economic Growth In China”, Economic Development And Cultural Change, Vol.1, No.49, (1-23).
 • Martínez-Vázquez, J., Mcnab R. (2006), “Fiscal Decentralization, Macrostability And Growth”, Hacienda Pşblica Española, No.179, (25-50).
 • Morkvenas, R. (2010), Assessment Of Knowledge Potencial In Organization, Doctoral Disertation, Vilnius: Technika, (165).
 • Nugaras, J. (2014), Assessment Of Networking Of Higher Education Institution: Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (126).
 • Nugaras, Justas, Ginevičius, Romualdas (2015), The Strategic Assessment Of Networking Of A Higher Education Institution, Economic Research, Vol.1, No.28, (31-44).
 • Oates, W. (1995), Comment On Conflicts And Dilemmas Of Decentralization By Rudolf Hommes, In M. Bruno And B, Pleskovic (Eds.), Annual World Bank Conference On Development Economic, The World Bank, Washington, (351-353).
 • Opricovic, S., Tzeng, G-H. (2004), “Compromise Solution By Mcdm Methods: A Comparative Analysis Of Vikor And Topsis”, European Joumal Of Operational Research, No.156, (445-55).
 • Pabedinskaitė, A.; Vitkauskas, R. (2009), “Daugiakriterinis Produkto Kokybės Vertinimas”, Verslas: Teorija Ir Praktika, Vol.3, No.10, (214-222).
 • Phillips, K., Woller G. (1997), “Fiscal Decentralization And Ldc Economic Growth: An Empirical Investigation”, Journal Of Development Studies, Vol.4, No.34, (139-148).
 • Plakys, M. (2011), Efficiency Of Investment Funds Markets, Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (153).
 • Podvezko, V.; Mitkus, S., Trinkūnienė, E. (2010), “Complex Evaluation Of Contracts For Construction”, Journal Of Civil Engineering And Management: International Research And Achievements, Vol.2, No.16, (287-297).
 • Podviezko, A. (2013), Evaluation Of Financial Stability Of Commercial Banks, Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (142).
 • Radziszewska-Zielina, E. (2010), “Methods For Selecting The Best Partner Construction Enterprise In Terms Of Partnering Relations”, Journal Of Civil Engineering And Management, Vol.4, No.16, (510– 520).
 • Rodríguez-Pose, A. Ezcurra, R. (2011), “Is Fiscal Decentralisation Harmful For Economic Growth? Evidence From The Oecd Countries”, Journal Of Economic Geography, Vol.4, No.11, (619-643).
 • Stasiukynas, A. (2014), Rekreacinių Kompleksų Darnios Plėtros Vertinimas: Daktaro Disertacija, Vilnius: Technika, (134).
 • Sviderskė, T. (2014), Country Risk Assessment In Economic Security And Sustainability Context: Doctoral Disseration, Vilnius: Technika, (132).
 • Šimelytė, A. (2014), Tiesioginių Užsienio Investicijų Politikos Formavimas Baltijos Šalyse. Daktaro Disertacija, Vilnius: Technika, (184).
 • Šligerienė, J. (2009), Property Valuation In Energy Companies, Doctoral Dissertation. Vilnius: Technika, (183).
 • Thieben, U. (2000), Fiscal Federalism In Western European And Selected Other Countries. Centralization Or Decentralization? What Is Better For Economic Growth?, Discusión Paper 224, Deutsches Institut Für Wirtschaftsforschung, Berlin.
 • Thieben, U. (2003), Fiscal Decentralization And Economic Growth In High Income Oecd Countries, Fiscal Studies, Vol.3, No.24, (237-274).
 • Thieben, U. (2005), “Fiscal Decentralization And Economic Growth In Rich Oecd Countries: Is There An Optimum?”, Economic Bulletin, Vol.5, No.41, (175-182).
 • Thornton, J. (2007), “Fiscal Decentralization And Economic Growth Reconsidered”, Journal Of Urban Economic, No.61, (64-70).
 • Tomić-Plazibat, N., Aljinović, Z., Pivac, S. (2010), “Risk Assessment Of Transitional Economies By Multivariate And Multicriteria Approaches”, Panoeconomicus, Vol.3, No.57, (283–302).
 • Tvaronavičienė, M.; Ginevičius, R.; Grybaitė, V. (2008), Baltijos Šalių Išsivystymo Palyginimas: Praktiniai Kompleksinio Požiūrio Taikymo Aspektai, Verslas: Teorija Ir Praktika, Vol.1, No.9, (51-64). Ustinovičius, L., Andruškevičius, A., Kutut, V, Balcevič. R., Barvidas, A. (2005), Verbal Analysis Of Engineering And Construction Solutions, Technological And Economic Development Of Economy, Vol.3, No.11, (220-231).
 • Ustinovičius, L., Podvezko, V., Ginevičius R., (2006), “A Methods Of Determining Risk Zones Of Investment In Real Estate”, Control And Cybernetic, Vol.2, No.35, (471-486).
 • Ustinovičius, L., Šarkienė, L., Šarka, V. (2005), “Individualių Namų Architektūrinių Sprendimų Modelis, Taikiant Daugiakriterinius Sintezės Metodus”, Ūkio Technologinis Ir Ekonominis Vystymas, Vol.1, No.9, (18-26).
 • Venckauskaitė, J. (2011), Analysis Of Urban Sustainability Process And Quality Of Life Evaluation, Doctoral Disertation, Vilnius: Technika, (121).
 • Xie, D., Zou H., Davoodi H. (1999), “Fiscal Decentralization And Economic Growth In The United States, Journal Of Urban Economics, No.45, (228-239).
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z. (2011), “Multiple Criteria Decision Making (Mcdm) Methods In Economics: An Overview, Technological And Economic Development Of Economy, Vo.2, No.17, (397- 427).
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Tamosaitiene, J. (2010), “Risk Assessment Of Construction Projects”, Journal Of Civil Engineering And Management, Vol.1, No.16, (33-46).
 • Zavadskas, E., K., Ustinovičius, L., Stasiulionis, A. (2009), “Multicriteria Valuation Of Commercial Construction Projects For Investment Purposes”, Journal Of Civil Engineering And Management, Vol.2, No.10, (151–166).
 • Zhang, T., Zou H. (1998), “Fiscal Decentralization, Public Spending And Economic Growth In China”, Journal Of Public Economic, No.67, (221-240).
 • Zhang, T., Zou H. (2001), “The Growth Impact Of Intersectorial And Intergovernmental Allocation Of Public Expenditure: Whit Applications To China And India”, China Economic Review, Vol.1, No.12, (58-81).
 • Zinkevičiūtė, V. (2006), Evaluation Of Business Strategic Decisions, Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (228).
 • Zubrecovas, V. (2010), Evaluation Of The Real Estate Investment Projects, Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (132, 153).
 • Žilinskij, G. (2012), Investment Portfolio Solutions, Doctoral Dissertation, Vilnius: Technika, (134).
 • Žvirblis, A., Mačerinskienė, I., Buračas, A. (2008), “Įmonių Konkurentų Potencialo Vertinimo Principai Ir Baziniai Modeliai”, Intelektinė Ekonomika, Vol.3, No.1, (82-92).
 • Žvirblis, A., Zinkevičiūtė, V. (2008), “Įmonės Aplinkos Komponentų Daugiakriterio Kiekybinio Vertinimo Principai Ir Modeliai”, Verslo Ir Teisės Aktualijos, No.1, (183-191).
 • Žvirblis, A; Buračas, A. (2010), “The Consolidated Measurement Of The Financial Markets Development : The Case Of Transitional Economies”, Technological And Economic Development Of Economy: Baltic Journal On Sustainability, Vol.2, No.16, (266-279).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Neringa SLAVINSKAITE

Author: Teodora G. DİNOVA

Author: Hakan KIRBAŞ

Bibtex @ { makusobed206906, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {354 - 370}, doi = {10.20875/sb.92360}, title = {Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri}, key = {cite}, author = {SLAVINSKAITE, Neringa and DİNOVA, Teodora G. and KIRBAŞ, Hakan} }
APA SLAVINSKAITE, N , DİNOVA, T , KIRBAŞ, H . (2016). Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 354-370. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206906
MLA SLAVINSKAITE, N , DİNOVA, T , KIRBAŞ, H . "Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 354-370 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206906>
Chicago SLAVINSKAITE, N , DİNOVA, T , KIRBAŞ, H . "Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 354-370
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri AU - Neringa SLAVINSKAITE , Teodora G. DİNOVA , Hakan KIRBAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 354 EP - 370 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri %A Neringa SLAVINSKAITE , Teodora G. DİNOVA , Hakan KIRBAŞ %T Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD SLAVINSKAITE, Neringa , DİNOVA, Teodora G. , KIRBAŞ, Hakan . "Evaluation Methods For Fiscal Decentralization - Mali Yerelleşme Değerlendirme Yöntemleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 354-370.