Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 389 - 412 2016-01-11

Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy

İsmail ŞAHİN [1] , Selma PARKALAY TOPBAŞ [2]

312 508

Bu çalışmanın amacı, Peyami Safa’nın Milliyet Gazetesi ve Türk Düşüncesi Dergisi’nde Kıbrıs meselesi üzerine yazdığı yazıları araştırmaktır. Bu kapsamda Peyami Safa’nın 1955-1959 yılları arasında Milliyet Gazetesi’nde yazmış olduğu köşe yazıları ile sahibi olduğu Türk Düşünce Dergisi’ndeki yazıları incelenmiştir. Çalışmaya bir bütünlük kazandırmak adına, öncelikle Türkiye’nin 1923-1960 yılları arasında Kıbrıs’a yönelik dış politika anlayışı genel hatlarıyla ortaya konmuştur. Çalışmada, Peyami Safa’nın dönemin iktidarıyla aynı düşünce ekseninden Kıbrıs meselesine baktığı ve bu bağlamda Türk kamuoyunda bir kanaat oluşturmaya çalıştığı görülmüştür. Ayrıca, usta edebiyatçının Kıbrıs ile ilgili yazılarını milliyetçi ve muhafazakâr bir çizgide ele aldığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan Peyami Safa’nın Kıbrıs meselesini, tarih, milliyet, jeopolitik ve komünizm çerçevesinde yazılarında işlediği tespit edilmiştir.

Kıbrıs; Türk Dış Politikası; Peyami Safa; Demokrat Parti
 • Arşiv Belgeleri TBMM (1950), TBMM Tutanak Dergisi, Dönem.8, Toplantı.4, 23.33, (288).
 • TBMM (1957), TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt.1, İ.10, C.1, 04.12.1957, (63).
 • IV. Menderes Hükümeti Programı, https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP22.htm (01.11.2013).
 • V. Menderes Hükümeti Programı,  https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP23.htm (01.11.2013). Gazeteler
 • Cumhuriyet Gazetesi: 17. 01. 1950; 18. 01. 1950. Kitap ve Makaleler
 • Armaoğlu, Fahir (1991), Belgelerle Türk Amerikan Münasebetleri, TTK Yayınları, Ankara.
 • Bağcı, Hüseyin (2001), Türk Dış Politikasında 1950’li Yıllar, METU PRESS, Ankara.
 • Bürün, Vecdi (1958a), “Eterya Fesat ve Tethiş Cemiyeti”, Türk Düşüncesi, Cilt. 8-9, Sayı.15-16, Şubat- Mart, (53-71).
 • Bürün, Vecdi (1958b), “Ortodoks Kilisesinin İç Yüzü”, Türk Düşüncesi, Cilt. 8-9, Sayı.15-16, Şubat- Mart, (82-85).
 • Danişmend, İsmail Hami (1958), “İslam ve Türk Tarihinde Kıbrıs”, Türk Düşüncesi, Cilt. 8-9, Sayı.15- , Şubat-Mart, (12-19).
 • Değerli, Esra (2012), “Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950-1960)”, Akademik Bakış, Cilt.6, Sayı.11, (85-99).
 • Durgun, Sezgi (2011), Memalik’i Şahane’den Vatan’a, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Erhan, Çağrı (2005), “ABD ve NATO’yla İlişkiler”, (Ed) Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş
 • Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İletişim Yayınları, İstanbul, (530). Fırat, Melek (2005), “Yunanistan’la İlişkiler”, (Ed) Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Sa- vaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İletişim Yayınları, İstanbul, (581-593).
 • Gönlübol, Mehmet (1996), Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Göze, Ergun (1987), Peyami Safa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Güvenir, Murat (1989), “Peyami Safa Üzerine”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt.1, Sayı.44, (253- ).
 • Hasgüler, Mehmet (2000), Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kartal, İdris (2011), Peyami Safa’nın Düşünce Dünyası ve Tarih Anlayışı, Yayımlanmamış Yüksek Li- sans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Kızılyürek, Niyazi (2003), Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Koçak, Cemil (2010), Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar,
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsmail ŞAHİN

Author: Selma PARKALAY TOPBAŞ

Dates

Publication Date: January 11, 2016

Bibtex @ { makusobed206908, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {389 - 412}, doi = {10.20875/sb.93238}, title = {Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, İsmail and PARKALAY TOPBAŞ, Selma} }
APA ŞAHİN, İ , PARKALAY TOPBAŞ, S . (2016). Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 389-412. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206908
MLA ŞAHİN, İ , PARKALAY TOPBAŞ, S . "Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 389-412 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206908>
Chicago ŞAHİN, İ , PARKALAY TOPBAŞ, S . "Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 389-412
RIS TY - JOUR T1 - Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy AU - İsmail ŞAHİN , Selma PARKALAY TOPBAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 412 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy %A İsmail ŞAHİN , Selma PARKALAY TOPBAŞ %T Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD ŞAHİN, İsmail , PARKALAY TOPBAŞ, Selma . "Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 389-412.
AMA ŞAHİN İ , PARKALAY TOPBAŞ S . Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 389-412.
Vancouver ŞAHİN İ , PARKALAY TOPBAŞ S . Kamuoyu ve Dış Politika Bağlamında Peyami Safa'nın Yazılarında Kıbrıs Meselesi - Cyprus Problem in the Articles of Peyami Safa in the Context of Public Opinion and Foreign Policy. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 412-389.