Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 447 - 461 2016-01-11

Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model

Hamza KANDEMİR [1]

314 790

Üniversite sayılarının artması, üniversiteler arasında öğrencinin talep etme nedenlerini daha önemli hale getirmiştir. Öğrencilerin bir üniversiteyi tercih etme sebepleri içinde kuşkusuz öğrenci memnuniyet düzeyi önemli bir yere sahiptir. Çalışmada önlisans öğrencilerinin memnuniyetini etkileyen faktörlerin ağırlık yükleri yapısal eşitlik modeli (YEM) ile araştırılmıştır. Analizler sonucunda öğretim elemanı ve derslere ilişkin bağımsız değişkenlerin öğrenci memnuniyetini önemli düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrenci Memnuniyeti, Yapısal Eşitlik Modeli, Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Altaş, Dilek, (2006), “Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.11, Sayı.1, (439-458).
 • Cengiz, Ekrem. Ve Kırkbir Fazıl, (2007), "Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle Turizm Desteği Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, (19-37).
 • Dominici, Ggandolfo. And Federica. Palumbo (2013), "How To Build An E-Learning Product: Factors For Student/Customer Satisfaction", Business Horizons, Cilt.56, Sayı.1, (87-96).
 • Douglas, Jacquelline Ann-Douglas, Alexander- Mcclelland, Robert James-Davies, John, (2015), "Understanding Student Satisfaction And Dissatisfaction: An Interpretive Study In The Uk Higher Education Context", Studies In Higher Education, Vol 40, No 2, (329-349).
 • Fontaine, Michael, (2014), "Student Relationship Management (Srm) In Higher Education: Addressing The Expectations Of An Ever Evolving Demographic And Its Impact On Retention", Journal Of Education And Human Development, Vol.3, No.2, (105-119).
 • Griffin, Abbie- Gleason, Greg-Preiss, Rick-Shevenaugh, Dave, (2012), "Best Practice For Customer Satisfaction In Manufacturing Firms", Sloan Management Review , Vol.36, No.2.
 • Hellén, Katarina And Sääksjärvi, Maria, (2011), "Happiness As A Predictor Of Service Quality And Commitment For Utilitarian And Hedonic Services", Psychology & Marketing, Vol.28, No.9, (934-957). Özer, Yeşim Ve Anıl, Duygu (2011), "Öğrencilerin Fen Ve Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli Ile İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.41,Sayı.41, (315-324).
 • Poon, Joanna, And Michael Brownlow (2015), "Real Estate Student Satisfaction İn Australia: What Matters Most?", Property Management, Vol.33, No.2, (100-132).
 • Serenko, Alexander, (2011), "Student Satisfaction With Canadian Music Programmes: The Application Of The American Customer Satisfaction Model In Higher Education", Assessment & Evaluation In Higher Education, Vol.36, No.3, (281-299).
 • Sojkin, Bogdan-Bartkowiak, Pawel-Skuza, Agnieszka (2012), "Determinants Of Higher Education Choices And Student Satisfaction: The Case Of Poland", Higher Education, Vol.63, No.5, (565-581). Sökmen, Alptekin, (2011), "Öğrenci Memnuniyetine Yönelik Ankara’daki Bir Meslek Yüksekokulunda Araştırma." İşletme Araştırmaları Dergisi,Cilt 4, (66-79).
 • Şahin, Bayram Ve Taşkaya, Serap, (2010), "Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt.13, Sayı.2, (86-109).
 • Yangin, Hatice Ve Kırca Nurcan, (2013), "Antalya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt.2, Sayı.1, (78-94).
 • Yılmaz, Veysel-Çelik, Eray-Yağızer, Ceren, (2009), "Çevresel Duyarlılık Ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması",, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.9, Sayı.2, (11-14).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hamza KANDEMİR

Bibtex @ { makusobed206917, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {447 - 461}, doi = {10.20875/sb.95729}, title = {Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model}, key = {cite}, author = {KANDEMİR, Hamza} }
APA KANDEMİR, H . (2016). Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 447-461. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206917
MLA KANDEMİR, H . "Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 447-461 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206917>
Chicago KANDEMİR, H . "Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 447-461
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model AU - Hamza KANDEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 461 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model %A Hamza KANDEMİR %T Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD KANDEMİR, Hamza . "Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Araştırılması - Investigation Of Factors Which Affecting Student Satisfaction By Structural Equation Model". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 447-461.