Year 2016, Volume 8, Issue 14, Pages 232 - 247 2016-04-05

Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor

Uysal KERMAN [1]

608 2257

Bir-bir buçuk asır öncesinin Amerika Birleşik Devletleri’ne bakıldığında hem iş yaşamında hem de devlet yaşamında birçok sorunu olan ve bu sorunlarla boğuşan bir ülke profili görülmektedir. Bu sorun yumağının çözülmesinde önemli katkıları olan iki kişiyi yaşamları, yaptıkları ve eserleri üzerinden inceleyerek, yönetim biliminin (public administration & management) bu süreçteki etkisini göz önüne sermek bu çalışmanın amacıdır.

            Çalışma, yönetim bilimi anlayışının başlangıç dönemindeki iki eseri, nitel bir içerik analizi yöntemiyle inceleyerek ve karşılaştırarak bu amaca ulaşmayı hedeflemiştir. Yönetim bilimi alanında ünlenmiş kişilerin orijinal eserlerinin incelenmesi buna katkı sağlayacaktır. Kamu yönetimi disiplinin başlangıcı olarak gösterilen Woodrow Wilson’un 1887 tarihli İdarenin İncelenmesi makalesi ile 1911 tarihli Frederick Winslow Taylor’un Bilimsel Yönetimin İlkeleri isimli çalışması bunun için seçilmiş iki önemli araç olarak görülmüştür.

            Eserlerini inceleyerek yirmi üç ortak yön tespit edilen yazarlar, yapmış oldukları çalışmalarla ABD’nin birçok probleminin çözülmesinde katkı sağlamalarının yanında evrensel geçerliliği olan ilkeler geliştirmişlerdir
Kamu Yönetimi, İşletme Yönetimi, Bilimsel Yönetim, Woodrow Wilson, Frederick W. Taylor.
 • Abadan, Yavuz (1962), “Giriş: Woodrow Wilson (1856-1924)”, içinde: Woodrow Wilson, “İdarenin
 • İncelenmesi”, Woodrow Wilson: Seçme Parçalar, Çeviren: Nermin Abadan, Siyasal İlimler Türk Derneği, Ankara. Akın, H. Bahadır (1997), “Çevirenin Önsözü”, Frederick Winslow Taylor, Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çeviren:
 • H.Bahadır Akın, Çizgi Kitabevi, Konya. Campbell, Ballard (2002), “Comparative Perspectives on the Gilded Age and Progressive Era”, The Journal of the Gilded Age and Progressive Era, Vol. 1, No. 2.
 • Emre, Cahit (1998), “Yönetim Bilimi”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim, “Sosyal Bilimler”, Ankara:TÜBA.
 • Ergun, Turgay (1997), “Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, AİD, Cilt:30, Sayı:4, Aralık.
 • Fişek, Kurthan (1979), Yönetim, Sevinç Matbaası, Ankara.
 • Güler, Birgül A. (1994), “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, AİD, Cilt:27, Sayı:4, Aralık.
 • Koçel, Tamer (1995), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • “Labor in Progressive Era Politics”, http://www.shmoop.com/progressive-era-politics/labor.html (30.10.2015)
 • Miller, W., Robert (2002), The Lost World of Gilded Age Politics, The Journal of Gilded Age and Progressive Era, Vol: 1, No:1.
 • Mouzelis, N.P. (2001), Örgüt ve Bürokrasi, Çeviren: H.Bahadır Akın, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Öztaş, Nail (2013), Yönetim, Örgüt ve Yönetim Kuramları, Otorite Yayınları, Ankara.
 • “Social Welfare: History Project: Child Labor”, http://www.socialwelfarehistory.com/programs/child- welfarechild-labor/child-labor/ (30.10.2015)
 • Şimşek, Şerif (1995), Yönetim ve Organizasyon, Damla Matbaacılık, Konya.
 • Taylor, Frederick Winslow (1997), Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çeviren: H.Bahadır Akın, Çizgi, Konya.
 • “The Progressive Era”, https://www.gwu.edu/~erpapers/teachinger/glossary/progressive-era.cfm (30.10.2015)
 • Wilson, Woodrow (1962), “İdarenin İncelenmesi”, Woodrow Wilson: Seçme Parçalar, Çeviren: Nermin
 • Abadan, Siyasal İlimler Türk Derneği, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Uysal KERMAN

Bibtex @ { makusobed206940, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {232 - 247}, doi = {10.20875/sb.20734}, title = {Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor}, key = {cite}, author = {KERMAN, Uysal} }
APA KERMAN, U . (2016). Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 232-247. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206940
MLA KERMAN, U . "Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 232-247 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206940>
Chicago KERMAN, U . "Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 232-247
RIS TY - JOUR T1 - Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor AU - Uysal KERMAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 232 EP - 247 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor %A Uysal KERMAN %T Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 14 %R %U
ISNAD KERMAN, Uysal . "Yönetim Biliminin Öncülerinden Woodrow Wilson Ve Frederick Winslow Taylor’un Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi-A Different Aspect Of Assessment Of Administration Sciences’ Pioneers Woodrow Wilson And Frederick Winslow Taylor". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 14 (April 2016): 232-247.