Year 2016, Volume 8, Issue 14, Pages 261 - 281 2016-04-05

Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of

Serkan DİRLİK [1]

301 686

Bu çalışmada, “The Oxford Handbook of Business Groups” adlı eserde konu edilen farklı ülkelerdeki işletme grubu örgütsel formuna ait karakteristikler ile Türkiye’deki işletme gruplarına ait karakteristikler karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Bu inceleme, belirtilen eserdeki, farklı ülkelerdeki işletme grubu örgütsel formlarının benzerlik ve farklılıklarına bütünsel bir şekilde bakmaktadır. İnceleme beş ana kriter açısından yapılmıştır. Bunlar; (1) sahiplik ve yönetim deseni, (2) endüstriyel (iş) çeşitlendirme ve uluslararasılaşma stratejisi, (3) hakim örgüt yapısı, (4) iktisadi önem ve (5) performans şeklindedir. Belirtilen beş kriter kapsamında hangi ülkelerdeki işletme gruplarının Türkiye’deki işletme gruplarına daha çok benzediği de ortaya konulmuştur.

İşletme Grupları, Örgütsel Form, Türkiye, Ülke Örnekleri.
 • The Oxford Handbook of Business Groups adlı kitabın bölümlerini belirtir.
 • Aldrighi, Dante. M. - Postali, Fernando A.S. (2010), “Business Groups in Brazil”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (353-386).
 • Amable, Bruno. (2003), The Diversity of Modern Capitalism. Oxford, Oxford University Press.
 • Arıman, Abdurrahman (1982). “Türkiye’de Sermaye Yoğunlaşması Ve Sermaye Gruplarının Oluşumu”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. Buğra, Ayşe (1990), “The Turkish Holding Company as a Social Institution”. Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 4, No. 1., (35-51).
 • Buğra, Ayşe (1994), State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study. NY: State University of New York Press, New York.
 • Business Hisyory. (2016), Business Groups Around the World. Vol. 58. No.1.
 • Boyd, Brian - Hoskisson, Robert. E. (2010), “Corporate Governance of Business Groups”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (670-695).
 • Carney, Michael - Gedajlovic, Eric. R. - Heugens, Pursey - Van Essen, Marc - Van Oosterhout, J. (2011), “Business Group Affiliation, Performance, Context, and Strategy: A Meta-Analysis”, Academy of Management Journal, Vol. 54, No. 3, (437-460).
 • Chang Sea. J. - Hong, J aebum. (2000), “Economic Performance of Group-Affiliated Companies in Korea: Intragroup Resource Sharing and Internal Business Transactions”. Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 3, (429–448).
 • Chung, Chi.-N. - Mahmood, Ishtiaq. P. (2010), “Business Groups in Taiwan”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (180-209).
 • Collin, Sven- Olof. (1998), “Why Are These Islands of Conscious Power Found in the Ocean of Ownership? Institutional and Governance Hypotheses Explaining The Existence of Business Groups in Sweden”, Journal of Management Studies, Vol. 35, No. 6, (719-746).
 • Çolpan, Aslı. M. - Hikino, Takashi. (2008), “Türkiye’nin Büyük Şirketler Kesiminde İşletme Gruplarının İktisadi Rolü ve Çeşitlendirme Stratejileri”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt. 8, Sayı: 1-2, (23-58).
 • Çolpan, Aslı. M. - Hikino, Takashi - Lincoln, James. R. (Eds.), (2010), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford.
 • Çolpan, Aslı. M. - Hikino, Takashi - Lincoln, James. R. (2010), “Introduction”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (1-11).
 • Çolpan, Aslı. M. - Hikino, Takashi. (2010), “Foundations of Business Groups: Toward an Integrated Framework”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (15-66).
 • Çolpan, Aslı. M. (2010), “Business Groups in Turkey”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (486-525).
 • Çolpan, Aslı. M. - Hikino, Takashi. (2013), Diversified vs. Chandlerian Multidivisional Enterprises: Characteristic Resources, Strategy Models and Structural Designs, European Business History Association Congress.
 • Çolpan, Aslı M. – Geoffrey, Jones (2016), Business Groups, Entreneurship and the Growth of the Koç Group in Turkey. Business History, Vol. 58, No. 1., (69-88).
 • Delios, Andrew - Ma, Xufei (2010), “Diversification Strategy and Business Groups.” Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (717-742).
 • Dirlik, Serkan (2014a), “Türkiye’deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşması: Çoklu Örnek Olay Araştırması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Dirlik, Serkan (2014b), “Türkiye’de Egemen İktisadi Aktörler Olarak İşletme Grupları”. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt. 51, Sayı: 594, (9-36).
 • Erçek, Mehmet – Günçavdı, Öner (2016), Imprints of an Entrepreneur and Evolution of a Business Group, 1948-2010. Business History, Vol. 58. No. 1., (89-110).
 • Fracchia, Eduardo - Mesquita, Luiz - Quiroga, Juan (2010), “Business Groups in Argentina”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (325-352).
 • Fruin, Mark W. (2008), “Business Groups and Interfirm Networks”, Jones, Geoffrey and Zeitlin, Jonathan. (Eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford University Press, Oxford, (244-267).
 • Goldstein, Andrea. (2010), “Business Groups in South Africa”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (547-571).
 • Gökşen, Nisan S. - Üsdiken, Behlül (2001), “Uniformity and Diversity in Turkish Business Groups: Effects of Scale and Time of Founding”, British Journal of Management, Vol. 12, No. 4, (325-340).
 • Gökşen, Nisan S. (2007), “Makrokurumsal Bakış Açısı”. Sargut, Selami ve Özen, Şükrü (Der.), Örgüt Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara, (331-378).
 • Gönenç, Halit – Kan, Özgür B. – Karadağlı, Ece C. (2007), “Business Groups and Internal Capital Markets”.Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 43, No. 2, (63-81).
 • Granovetter, Mark (1995), “Coase revisited: Business Groups in the Modern Economy”, Industry Corporate Change, Vol. 4, No. 1, (67–103).
 • Granovetter, Mark (2005), “Business Groups and Social Organization”. Smelser, Neil J. and Swedberg, Richard (Eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, New Jersey, (429-450).
 • Goto, Akira (1982), “Business Groups in a Market Economy”, European Economic Review, Vol. 19,No.1, (53–70).
 • Gönenli, Atilla (1978), “Büyüme Açısından Banka-Holding İlişkileri”, Sevk ve İdare Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 115, (21-26).
 • Guillen, Mauro F. (2000), “Business Groups in Emerging Economies: A Resource-Based View”, Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 3, (362-380).
 • Guillen, Mauro F. (2010), “Capability Building in Business Groups”, Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (743-762).
 • Guriev, Sergei. (2010), “Business Groups in Russia”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (526-546).
 • Hall, Peter A. ve D. Soskice, David (2001), ‘An Introduction to Varieties of Capitalism’. In P. A. Hall and D. Soskice, Eds., Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage: 1–68. Oxford, Oxford University Press.
 • Hancké, Bob, Rhodes, Martin ve Thatcher, Mark (2007), ‘Introduction: Beyond Varieties of Capitalism’. In B. Hancké, M. Rhodes, ve M. Thatcher, Eds., Beyond Varieties of Capitalism: Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy: 3–38. Oxford, Oxford University Press.
 • Hobday, Mike - Çolpan, Aslı M. (2010), “Technological Innovation and Business Groups”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (763-781).
 • Hoshino, Taeko (2010), “Business Groups in Mexico”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (424455).
 • Hsieh, Tsun. J. - Yeh, Ryh. S., - Chen, Yu. J. (2010), “Business Group Characteristics and Affiliated Firm Innovation: The Case of Taiwan”. Industrial Marketing Management, Vol. 39, No. 4, (560-570). (http://globaledge.msu.edu/academy/announcements/call-for-papers/21910, html, 29.01.2016.)
 • Jones, Geoffrey - Çolpan, Aslı M. (2010), “Business Groups in Historical Perspectives”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (67-92).
 • Khanna, Tarun – Rivkin, Jin W. (2001), “Estimating the Performance Effects of Business Groups in Emerging Markets”, Strategic Management Journal, Vol. 22, No. 1, (45-74).
 • Khanna, Tarun - Yafeh, Yishay (2007), “Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parties?”, Journal of Economic Literature, Vol. 45, No. 2, (331-372).
 • Khanna, Tarun - Yafeh, Yishay (2010), “Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (575-601).
 • Kim, Hicheon (2010), “Business Groups in South Korea”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (157-179).
 • Kock, Carl. J. - Guillen, Mauro (2001), “Strategy and Structure in Developing Countries: Business Groups as an Evolutionary Response to Opportunities for Unrelated Diversification”. Industrial and Corporate Change, Vol. 10, No. 1., (77–113).
 • Kosenko, Konstantin - Yafeh, Yishay. P. (2010), “Business Groups in Israel”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (459-485).
 • Langlois, Richard N. (2010), “Economic Institutions and the Boundaries of Business Groups”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (629-649).
 • Lee Keun - Kang Young. S. (2010), “Business Groups in China”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (210-236).
 • Lefort, Fernando. (2010), “Business Groups in Chile”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (387-423).
 • Lincoln, Jamer. R. - Shimotani, Masahiro. (2010), “Business Networks in Post-War Japan: Whither the Keiretsu?”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (127-156).
 • Miyajima, Hideaki - Kawamoto, Shinya. (2010), “Business Groups in Prewar Japan: Historical Formation and Legacy”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, ( 97-126).
 • Morck, Randall. (2010), “The Riddle of the Great Pyramids”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (602-628).
 • Morck, Randall – Yeung, Bernard (2014), “Enterprise Models: Freestanding Firms versus Family Pyramids”. Neal, Larry and Williamson, Jeffrey G. (Eds.). The Cambridge History of Capitalism Volume II: The Spread of Capitalism: From 1848 to the Present, Cambridge University Press, New York.
 • Morgan, Glenn – Kristensen, Peer H. (2014), “The Comparative Analysis of Capitalism and The Study of Organizations”. Adler, Paul, Du Gay, Paul, Morgan, Glenn and Reed, Mike (Eds). The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory, and Organization Studies: Contemporary Currents, Oxford University Press, Oxford. (220-245).
 • Orbay, Hakan – Yurtoğlu, B. Burçin (2006), "The Impact of Corporate Governance Structures on the Corporate Investment Performance in Turkey," Corporate Governance: An International Review, Vol. 14, No. 4, (349-363).
 • Orru, Marco – Woolsey Biggart – Hamilton Gary G. (1991), “Organizational Isomorphism in East Asia”. Powell Walter W. and DiMaggio Paul J. (Eds.). The New Institutionalism in Organizational Analysis. The University of Chicago Press, Chicago, (361-389).
 • Özen, Şükrü - Yeloğlu, Hakkı. O. (2006), “Bir örgüt Kimliği Olarak ‘Holding’ Adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1-2, (45-84).
 • Peng, Mike. W. (2003), “Institutional Transition and Strategic Choices”, Academy of Management Review, Vol. 28, No. 2, (275-296).
 • Pusateri, C. Joseph. (1984), A History of American Business, Harlan Davidson: Illinois. Redding, Gordon. (2005), ‘The Thick Description and Comparison of Societal Systems of Capitalism’. Journal of International Business Studies, 36(2), (123–155).
 • Sarkar, Jayati (2010), “Business Groups in India”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (294-321).
 • Schneider, Ben. R. (2010), “Business Groups and the State: The Politics of Expansion, Restructuring and Collapse”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (650-669).
 • Tsui-Auch, Lai S. - Yoshikawa, T. (2010), “Business Groups in Singapore”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (267-293).
 • Üsdiken, Behlül (2008), “Türkiye’de İşletme Grupları: Özel Sayıya Giriş”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı: 1-2, (5-21).
 • Üsdiken, Behlül -Yıldırım Öktem, Özlem (2008), “Kurumsal Ortamda Değişim ve Büyük Aile Holdingleri Bünyesindeki Şirketlerin Yönetim Kurullarında ‘İcrada Görevli Olmayan’ ve ‘Bağımsız’ Üyeler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 41, Sayı 1, Mart, (43-71).
 • Üsdiken, Behlül (2010), “The Kin and the Professional Top Leadership in Business Groups”, Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (696-716).
 • Üsdiken, Behlül - Yıldırım-Öktem, Özlem – Şenol, F. Nazlı (2015), İç Halkaya Dâhil Olmak: Türkiye’deki Büyük Aile Holdinglerinde Profesyonel Yöneticiler, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt. 42, Aralık, (521-551).
 • Wailerdsak, Natenapha - Akira, Suehiro. (2010), “Business Groups in Thailand”. Çolpan, Aslı. M., Hikino, Takashi and Lincoln, James. R. (Eds.), The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press. Oxford, (237-266).
 • Whitley, Richard. (1992), Business Systems in East Asia: Firms, Markets and Societies. London, Sage.
 • Whitley, Richard. (1999), Divergent Capitalisms: The Social Structuring and Change of Business Systems. Oxford, Oxford University Press.
 • Yiu, D Daphne. W. - Lu, Yuan - Bruton Garry. D. - Hoskisson, Robert. E. (2007)., “Business Groups: An Integrated Model to Focus Future Research”. Journal of Management Studies, Vol. 44., No. 8., (1551-1579).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Serkan DİRLİK

Bibtex @ { makusobed206953, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {261 - 281}, doi = {10.20875/sb.66433}, title = {Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of}, key = {cite}, author = {DİRLİK, Serkan} }
APA DİRLİK, S . (2016). Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 261-281. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206953
MLA DİRLİK, S . "Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 261-281 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206953>
Chicago DİRLİK, S . "Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 261-281
RIS TY - JOUR T1 - Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of AU - Serkan DİRLİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 281 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of %A Serkan DİRLİK %T Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 14 %R %U
ISNAD DİRLİK, Serkan . "Bir Örgütsel Form Olarak Türkiye’deki İşletme Gruplarının Özellikleri İle Farklı Ülkelerdeki İşletme Gruplarının Özelliklerinin Karşılaştırılması-A Comparision Of Characteristics Of Turkish Business Group As An Organizational Form With Characteristics Of". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 14 (April 2016): 261-281.