Year 2016, Volume 8, Issue 14, Pages 343 - 365 2016-04-07

Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices

Erkan Mustafa ÜYÜMEZ [1] , Raşit GÜLTEKİN [2]

712 2300

Dış ticaretteki nitelik değişimi ve hacim artışı, gümrük idarelerin görevlerinde de değişime ve gelişime neden olmuştur. Ülkeler arasındaki eşya hareketinin basit, hızlı fakat denetim altında gerçekleşmesi, ticaret politikası önlemlerinin etkin şekilde uygulanması, gümrük vergilerinin tam olarak tahsili ile çevre, tüketiciler, canlılar, kültürel miras ve fikri mülkiyet hakları gibi dış ticaretle bağlantılı unsurların korunması açısından ilgili kişilerce hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki birçok ilke ve kuralın tam olarak yerine getirilmesi şarttır. Bu ilke ve kurallara uyumun sağlanması, ne ölçüde uyulduğunun tespiti ve gerekiyorsa yaptırıma bağlanması, gümrük işlemlerinin çeşitli aşamalarında belirli yöntemlerle yapılan gümrük denetimi yoluyla gerçekleşmektedir. Çalışmamızda, ülkemizdeki mevzuat düzenlemeleri göz önünde bulundurularak, kavramsal yönü, kapsamı, süreci, yöntemi ve denetime yetkili kişiler açısından gümrük denetimi analiz edilmiştir.

Dış ticaret, gümrük, gümrük vergileri, vergi denetimi, gümrük denetimi
 • Aksoy, Şerafettin (1998), Kamu Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Kılıçgedik, Arda Erhan- Bakan,   Necla-   Bakan, Selahattin-   Kemer, İsmail Barbaros (2003), Sosyal
 • Bilimler El Sözlüğü, Alfa Yayıncılık, İstanbul. Bulut, Mustafa Kemal (2007), “Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi ve Mali Yüklerin Gümrük Vergisi
 • Tanımı Kapsamında Değerlendirmesi”, Vergi Dünyası, Sayı.314, (139-148). Bulutoğlu, Kenan (2010), Dünya Ekonomisine Giriş, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • Bulutoğlu, Kenan (1979), Türk Vergi Sistemi, Ongun Kardeşler, Ankara.
 • Çelik, Binnur (1999), Dış Ticaretten Alınan Vergilerden Gümrük Vergisi Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Derdiyok, Türkmen (2013), Dış Ticarette Vergi ve Mali Yükümlülükler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Dikmen, M. Orhan (1969), Maliye Dersleri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdağ, Nevzat (2006), Vergi İdaremiz ve Denetim Müessesesi El Kitabı, Arıkan Yayınları, İstanbul.
 • Gökbunar, A. Ramazan (2010), Organize Suçlarla Mücadelede Sivil Silah: Vergi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • Grainger, Andrew (2008), “Customs and Trade Facilitation: From Concept to Implementation”, World
 • Customs Journal, Vol. 2, No. 1, (17-30). Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2012), 2011 Yılı İdari Faaliyet Raporu, http://www.gtb.gov.tr/yayinlar/i%CC%87dare-faaliyet-raporu. (16.10.2015).
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2013), 2012 Yılı İdari Faaliyet Raporu, http://www.gtb.gov.tr/yayinlar/i%CC%87dare-faaliyet-raporu. (16.10.2015).
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2014), 2013 Yılı İdari Faaliyet Raporu, http://www.gtb.gov.tr/yayinlar/i%CC%87dare-faaliyet-raporu (16.10.2015).
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2015), 2014 Yılı İdari Faaliyet Raporu, http://www.gtb.gov.tr/yayinlar/i%CC%87dare-faaliyet-raporu (16.10.2015).
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2015), Rehberlik ve Denetim Faaliyetleri, http://teftis.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler (16.10.2015).
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2015), Gümrükler Muhafaza Yakalama İstatistikleri, http://muhafaza.gtb.gov.tr/istatistikler/gumrukler-muhafaza-yakalama-istatistikleri (16.10.2015).
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2016), Gümrük Müşaviri, Yardımcıları ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sayıları; http://ggm.gtb.gov.tr/data/51efc1e7487c8e2134631c57/M%C3%BC%C5%9Favirler%20ARALIK%2020
 • %20OZET%20BILGILER%20SON.xls  (16.10.2015).
 • Gürsoy, Yaser (2006), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Hiç, Mükerrem-Gencer, Ayşen (2004), “Dış Ticaret Alanındaki Ampirik Araştırmaların Seçilmiş ve Analitik Bir Envanteri”. T.C. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. XIX, Sayı.1, (23-42).
 • Kaya, Ferudun (2011), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta, İstanbul.
 • Kemer, Osman B. (2005), Dış Ticaret Teknikleri, Teori-Uygulama, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Organ, İbrahim (2008), Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Özgür, Bünyamin (2010), “Gümrük Teşkilatının Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması”, Gümrük
 • Dünyası Dergisi, Sayı. 1, (5-24). Saygılıoğlu, Nevzat ve Gerçek, Adnan (2007), Dış Ticaret ve Gümrük, Kurallar, İşlemler ve Vergileme,
 • Yaklaşım Yayınları, Ankara. Selen, Ufuk (2013), Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Seyitoğlu, Halil (1999), Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama, Beta, İstanbul.
 • Sidal, Hulusi (1966), Gümrük Politikası-Mevzuatı ve Tatbikatı,  İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
 • Akademisi Yayını, No:39-196, Berksoy Matbaası, İstanbul. Türk Dil Kurumu (2016), Genel Türkçe Sözlük, “Gümrük”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.56a23fcf2eba18.140018 (12.9.2015)
 • Türk Dil Kurumu (2016), Genel Türkçe Sözlük, “Denetim”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.56a24619141ae9.23 (12.9.2015)
 • Türk Dil Kurumu (2016), Genel Türkçe Sözlük, “Kaçakçılık”; http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.56a24621430a18.31 (12.9.2015)
 • Tekin, Fazıl-Çelikkaya, Ali (2014), Vergi Denetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Tuncer, Selahattin. (2000), Gümrükler ve Gümrük Vergileri Teori-Uygulama, Yaklaşım Yayınları, Ankara.
 • Ulu, Cenk-Aracı, Cem (2012), Türkiye’de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet ve Rekabet Unsurları,   http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/DisTicaret-raporu-2012.pdf (10.12.2015).
 • UNCTAD/WCO (2011), Risk Management for Customs Controls, UNCTAD Trust Fund on
 • Trade Facilitation Negotiations Technical Note No. 12, http://unctad.org/en/Docs/TN12_RiskManagement.pdf (10.12.2015).
 • Üstün, Ümit Süleyman (2013), Nasıl Bir Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı, Beta, İstanbul.
 • Widdowson, David. (2007), “The Changing Role Of Customs: Evolution or Revolution?”, World
 • Customs Journal, Vol.1, No.1, (31-37).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Erkan Mustafa ÜYÜMEZ

Author: Raşit GÜLTEKİN

Dates

Publication Date: April 7, 2016

Bibtex @ { makusobed206977, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {343 - 365}, doi = {10.20875/sb.30139}, title = {Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices}, key = {cite}, author = {ÜYÜMEZ, Erkan Mustafa and GÜLTEKİN, Raşit} }
APA ÜYÜMEZ, E , GÜLTEKİN, R . (2016). Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 343-365. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206977
MLA ÜYÜMEZ, E , GÜLTEKİN, R . "Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 343-365 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206977>
Chicago ÜYÜMEZ, E , GÜLTEKİN, R . "Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 343-365
RIS TY - JOUR T1 - Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices AU - Erkan Mustafa ÜYÜMEZ , Raşit GÜLTEKİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 365 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices %A Erkan Mustafa ÜYÜMEZ , Raşit GÜLTEKİN %T Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 14 %R %U
ISNAD ÜYÜMEZ, Erkan Mustafa , GÜLTEKİN, Raşit . "Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 14 (April 2016): 343-365.
AMA ÜYÜMEZ E , GÜLTEKİN R . Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(14): 343-365.
Vancouver ÜYÜMEZ E , GÜLTEKİN R . Gümrük Denetimi∗ : Türkiye Uygulamalarının Analizi - Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(14): 365-343.