Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 17 - 30 2016-06-13

Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey

Yusuf ESMER [1] , Haşim BAĞCI [2]

1421 1206

Faizsiz bankacılık olarak nitelendirilen katılım bankacılığı, geleneksel bankacılık ile karşılaştırıldığında Türkiye ve Dünya Finans Sektörü`nde son yıllarda hızlı büyüme trendini sürdürmeye devam etmektedir. Bu büyüme finansal sistemin Faizsiz (İslami) Finans Sistemi`ne doğru bir eğilim gösterdiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada; öncelikle katılım bankacılığı kavramı, bu kavramın içerik ve detayları ile ilgili bilgi verildikten sonra Türkiye bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal performans ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçüm 2005-2014 yılları arasını kapsamaktadır. Bu ölçüm yapılırken öncelikle katılım bankalarının bilanço ve gelir tablolarından elde dilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler analizdeki rasyo ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekmekte ve hesaplanan bu rasyolar yardımıyla finansal performans ölçümü yapılmıştır. Finansal performans ölçümünde Topsis Metodu kullanılmıştır. Topsis Metodu yardımıyla hangi katılım bankasının hangi yılda daha yüksek finansal performans gösterdiği bulunarak bu sonuçlara ait birtakım yorumlarda bulunulmuştur.

Katılım Bankacılığı, Faizsiz Bankacılık, Topsis Metodu, Performans Analizi
 • Acar, Mustafa (2003), “Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı.20, (21-37).
 • Aktaş, Metin, Avcı, Tunahan (2013), “Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik Açısından Karşılaştırılması”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt.50, Sayı.576, (85-98).
 • Akyüz, Yılmaz, Bozdoğan, Tunga ve Hantekin, Emin (2011), “Topsis Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.13, Sayı.1, (73-92).
 • Aras, Osman Nuri ve Öztürk, Mustafa (2011), “Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından Katılım Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt.3, Sayı.2, (167-179).
 • Bağcı, Haşim (2013), Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarının Kârlılık Performanslarının Topsis Yöntemi İle Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MuhasebeFinansman Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi ,İzmir.
 • Çetin, Ali Cüneyt, Bıtırak, İbrahim Anıl (2010), “Banka Karlılık Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi: Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarında Bir Uygulama”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, (75-92).
 • Doğan, Mesut (2013), “Katılım ve Geleneksel Bankaların FinansalPerformanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.58, (175-188).
 • Doğan, Sibel (2008), Katılım Bankaları ve Ekonomiye Etkileri: Türkiye Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Karaman, Rıfat (2009), “İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı.16, (411-427).
 • Kaya, Ferudun (2012), Bankacılık Giriş ve İlkeleri, 1.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Onour, Ibrahim A., Abdalla, Abdelgadir M.A. (2011), “Efficiency of Islamic Banks in Sudan: A Non-parametric Approach”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Cilt.7, Sayı.4, (79-92).
 • Özgür, Ersan (2008), “Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, (159-175).
 • Özkan, Ömer (2007), Personel Seçiminde Karar Verme Yöntemlerinin İncelenmesi: AHP, Electre ve Topsis Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstrileri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Özsoy, İsmail (2013), “Katılım Bankacılığı Nedir, Ne Değildir ?”,Yeni Ümit Dini İlimler ve Kültür Dergisi, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/katilim-bankaciligi-nedir-ne-degildir-nisan2013, (Erişim Tarihi: 10.01.2014).
 • Parlakkaya, Raif, Çürük, Suna Akten (2011), “Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği”, Ege Akademik Bakış, Cilt.11, Sayı.3, (397-405).
 • Sakarya, Burçhan, Kaya, Yasemin (2013), “Katılım Bankaları Mevduat Bankalarından Farklı mı Çalışıyor?”, EY International Congress on Economics I "Europe and Global Economic Rebalancing”, 2425 Ekim, Ankara/Turkey, (1-13).
 • Uysal, Mustafa, Er, Bünyamin (2012), “Türkiye`deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.26, Sayı.3-4, (365-387).
 • Yayar, Rüştü, Baykara, Halid Velid (2012), “TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama”, Business and Economics Research Journal, Cilt.3, Sayı.4, (21-42).
 • Yudistira, Donsyah (2004), “Efficiency InIslamic Banking: An Empirical Analysis of Eighteen Banks”, Islamic Economic Studies, Cilt.12, Sayı.1, (1-19).
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf ESMER

Author: Haşim BAĞCI

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260812, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {17 - 30}, doi = {10.20875/sb.65174}, title = {Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey}, key = {cite}, author = {ESMER, Yusuf and BAĞCI, Haşim} }
APA ESMER, Y , BAĞCI, H . (2016). Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 17-30. DOI: 10.20875/sb.65174
MLA ESMER, Y , BAĞCI, H . "Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 17-30 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260812>
Chicago ESMER, Y , BAĞCI, H . "Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 17-30
RIS TY - JOUR T1 - Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey AU - Yusuf ESMER , Haşim BAĞCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.65174 DO - 10.20875/sb.65174 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 30 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.65174 UR - https://doi.org/10.20875/sb.65174 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey %A Yusuf ESMER , Haşim BAĞCI %T Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.65174 %U 10.20875/sb.65174
ISNAD ESMER, Yusuf , BAĞCI, Haşim . "Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 17-30. https://doi.org/10.20875/sb.65174
AMA ESMER Y , BAĞCI H . Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 17-30.
Vancouver ESMER Y , BAĞCI H . Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 30-17.