Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 66 - 84 2016-06-13

Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills

İzzet AYDEMİR [1] , Türkan YILDIRIM [2]

924 1093

Bu çalışma, Ankara’da bir eğitim-araştırma hastanesi ameliyathanesinde faaliyette bulunan cerrahi ekibin (cerrah, anestezist, hemşire) görevleri sırasında teknik olmayan becerilerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma evreni 315 cerrahi ekipten oluşmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmeyip araştırmaya katılmayı kabul eden 145 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve uygulama niteliğinde bir çalışmadır. Veriler, Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde hesaplamaları gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır.

Araştırmada liderliğe ilişkin tutumlar, genelde hiyerarşik özellikler göstermiştir. Araştırmada olay raporlamayla ilgili çalışanların desteklenmediği görülmüştür. Stres ve tükenmişlik gibi kişisel faktörlerin güvenlik üzerindeki etkisinin yeteri düzeyde kavranmadığı, ortaya çıkan tıbbi hataları çözme düzeyinin düşük olduğu bulunmuştur. Ekip çalışması, cerrahlar tarafından daha fazla desteklemektedir fakat operasyon öncesi bilgilendirmelerin cerrahlarca daha az dikkate alındığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, hasta güvenliğine katkı sağlamak amacıyla cerrahi ekibin benzer amaçlar doğrultusunda benzer eğitim programlarına tabi tutulmaları önerilmektedir. Hata raporlama sistemi yönetimce desteklenmeli ve meslekler arası işbirliği kalitesine önem verilmelidir. 

Cerrahi Ekip, Ekip Çalışması; Hasta Güvenliği;Teknik Olmayan Beceriler;Tıbbi Hata
 • Alpar, Reha (2014), Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Baker, David P-Day, Rachel-Salas, Eduardo (2006), “Teamwork As Essential Components of High-Reliability Organizations”, Health Services Research, 41(4): 1576- 1598.
 • De Vries, EN- Ramrattan, MA-Smorenburg SM- Gouma, DJ- Boermeester, MA (2008), “The Incidence and Nature of In-Hospital Adverse Events: A Systematic Review”, Qual Saf Health Care, 17:216-223.
 • Flemıng, Mark-Smıth, Steven-Slaunwhite, Jason-Sullıvan, John (2006), “Investigating Interpersonal Competencies of Cardiac Surgery Teams” Canadian Journal of Surgery, 49(1): 22-30.
 • Flin, Rhona-Fletcher, G-Mcgeorge, P-Sutherland, A-Patey, R (2003), “Anesthetists’ Attitudes to Teamwork and Safety”, Anesthesia, 58: 233-242.
 • Flin, Rhona-Yule, Steven-Mckenzie, Paterson, L- Brown, S-Maran, N (2006), “Attitudes to Teamwork and Safety in the Operating Theatre”, Surgeon, 4(3): 145- 151.
 • Geraghty, Alistair-Reın, Sarah-Mcllhenny, Craig (2014), “Examining Patient Safety Attitudes Among Urology Trainee”, BJU International, 113: 167-175.
 • Helmreich, R-Sexton, B-Merritt, A (1997), “The Operating Room Management Attitudes Questionnaire (ORMAQ)”, University of Texas Aerospace Crew Research Project Technical Report 97-6, Austin, Texas: The University of Texas.
 • Kaya, Sıdıka-Güven, GS (2005), “Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği: Dâhiliye Servislerinde Bir Güvenlik Tutumları Araştırması”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28- 30 Eylül, Ankara.
 • Kim, S. Eun-Kim, C. Woong-Lee, S. Jin- Oh, J. Hyeok-Lee, D. Hoon-Lim, T. Ho-Cjoi, H.Joong-Chung, H. Soo-Ryu, J. Yeong-Jang, Hy, Choi, Y. Young-Kim, S. Jin- Jung, J. He (2015), “A Questionnaire Survey Exploring Healthcare Professionals’ Attitudes Towards Teamwork and Safety in Acute Care Areas in South Korea”, British Medical Journal, 5: 1-9.
 • Lessard, J. Dennis (2008), Assessing Reduction of Operating Room Team Error Using Crew Resource Management Principles, Ph.D. Northcentral University, Thesis. Graduate Faculty of the School of Business & Technology Management, Arizona.
 • Makary, A. Martin-Sexton J. Breyan-Freischlag, A. Julie-Holzmueller, G. Christine-Millman, E.Anne-Rowen, Lisa-Pronovost, J. Peter (2006), “Operating Room Teamwork Among Physicians and Nurses: Teamwork in the Eye of the Beholder”, Journal of American College of Surgeons, 202: 746-752.
 • Pinheiro, JP. Alexandre-Uva A. de Sousa (2015), “Safety Climate in the Operating Room-Translation, Validation and Application of the Safety Attitudes Questionnaire”, Rev Port Saúde Pública, 107: 1-11.
 • Prati, Gabriele-Pietrantoni, Luca (2014), “Attitudes to Teamwork and Safety Among Italian Surgeons and Operating Room Nurses”, Work, 49(4): 669-677.
 • Rogers, O. Selwyn-Gawande, A. Atul-Kwaan, Mary-Puopolo, A. Louise-Yoon, Catherine- Brennan, A.Troyen-Studdert M. David (2006), “Analysis of Surgical Errors in Closed Malpractice Claims at 4 Liability Insurers”, Surgery, 140: 25-33.
 • Russ, Stphanie-Rout, Shantanu-Sevdalis, Nick-Moothy, Krishna-Darzi, Ara-Vincent, Charles (2013), “Do Safety Chacklist Improve Teamwork and Communication in the Operating Room? A Systematic Review”, Annals of Surgery, 0 (0): 1-16.
 • Salas, Eduardo-Prince, Carolyn,-Bowers, A. Clint-Stout, J. Renee-Oser, L. Randall-Cannon-Bowers, A. Janis (1999), “A Methodology for Enhancing Crew Resource Management Training”, Human Factors, 41(1): 161-172.
 • Sexton, J. Bryan-Thomas, J. Eric-Helmreich, L. Robert (2000), “Error, Stress, and Teamwork in Medicine and Aviation: Cross Sectional Survey”, British Medical Journal, 320: 745-749.
 • Sexton, J. Bryan-Makary, A. Martin-Tersigni, R. Anthony-Pryor, David-Hendrich Ann- Thomas, J. Eric-Holzmueller, G. Christine- Knight, P. Andrew-Wu, Yun-Pronovost, J. Peter (2006), “Teamwork in the Operating Room: Frontline Perspective Among Hospitals and Operating Room Personnel”, Anesthesiology, 105(5): 877-884.
 • Weiser, G. Thomas-Regenbogen, E. Scott-Thampson, D. Catherina-Haynes, B. Alex- Lipsitz, R.Stuart-Berry, R. William-Gawande, A. Atul (2008), “An Estimation of the Global Volume of Surgery: A Modeling Strategy Based on Available Data”, Lancet, 372: 139-144.
 • Yalçınkaya, Ayşegül (2010), Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yule, Steven-Flin, Rhona-Paterson, S. Brown-Maran, N (2006), “Non-Technical Skills for Surgeons in the Operating Room: A Review of the Literature”, Surgery, 139: 140-149.
Journal Section Articles
Authors

Author: İzzet AYDEMİR

Author: Türkan YILDIRIM

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260815, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {66 - 84}, doi = {10.20875/sb.96417}, title = {Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills}, key = {cite}, author = {AYDEMİR, İzzet and YILDIRIM, Türkan} }
APA AYDEMİR, İ , YILDIRIM, T . (2016). Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 66-84. DOI: 10.20875/sb.96417
MLA AYDEMİR, İ , YILDIRIM, T . "Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 66-84 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260815>
Chicago AYDEMİR, İ , YILDIRIM, T . "Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 66-84
RIS TY - JOUR T1 - Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills AU - İzzet AYDEMİR , Türkan YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.96417 DO - 10.20875/sb.96417 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 84 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.96417 UR - https://doi.org/10.20875/sb.96417 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills %A İzzet AYDEMİR , Türkan YILDIRIM %T Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.96417 %U 10.20875/sb.96417
ISNAD AYDEMİR, İzzet , YILDIRIM, Türkan . "Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 66-84. https://doi.org/10.20875/sb.96417
AMA AYDEMİR İ , YILDIRIM T . Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 66-84.
Vancouver AYDEMİR İ , YILDIRIM T . Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 84-66.