Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 224 - 247 2016-06-13

Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries

Emin Deniz ÖZKAN [1] , Remzi FIŞKIN [2] , Erkan ÇAKIR [3]

1054 875

Bu çalışmada, uluslararası bir çevre ödülü olarak yat, balina izleme tekneleri (Whale-watching Boats), plaj ve marinalara verilen ve 1985 yılında ilk olarak Fransa’da uygulanmaya başlayan Mavi Bayrak sisteminin deniz turizmi sektörü içindeki önemine ve değerlendirme ölçütlerine değinilerek ülkelere göre durum analizi yapılmıştır. Kıyı alanları yönetiminin gelişiminde önemli bir yer tutan Mavi Bayrak uygulamasının çevre bilincinin artması ve kıyı alanlarının korunması konularında büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle, turizm sektöründe rekabet avantajı sağlaması açısından Mavi Bayrak sistemini uygulayan ülkelerin sayısının yıllar içinde arttığı görülmektedir. Bunun yanında, ülkelerdeki Mavi Bayrak’lı tesislerin sayısında meydana gelen yükselme, bu ülkelerin bahsi geçen uygulama hususunda hassas davrandıklarını göstermekte ve önem verdiklerini ortaya koymaktadır. Mavi Bayrak uygulayan ülkelerin arasında olan Türkiye’nin mevcut durumu incelendiğinde, 1994 yılında Mavi Bayrak’lı 6 plaj, 9 marina mevcutken, bu sayının 2015 yılında 436 plaj ve 22 marina’ya yükseldiği görülmektedir. Bu durum Türkiye’nin uluslararası sıralamadaki yerini Mavi Bayrak’lı plaj sayısı açısından 2. sıraya, Mavi Bayrak’lı marina sayısı açısından 7. sıraya kadar çıkarmıştır. Bunun yanında 2007 yılında Mavi Bayrak’a sahip Türk Bayraklı yat bulunmazken, 2015 yılında bu sayı 14’e çıkmıştır.

Türkiye, Mavi Bayrak; Deniz Turizmi; Çevre Bilinci; Eko-Etiketler
 • Atalar, Erkut (2009), Eko-Etiketlemenin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Ayan, Murat (2014), “Çevre Kalite Yönetim Sistemlerinin Bir Konusu Olarak Mavi Bayrak Projesi ve Haliç’te Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma”, 2nd International Symposium on Environment and Morality, 24 – 26 October 2014.
 • Blackman, Allen - Naranjo, Maria Angelica - Robalino, Juan - Alpizar, Francisco - Rivera, Jorge (2014), “Does tourism eco-certification pay? Costa Rica's Blue Flag program”, World Development, Cilt. 58, Sayı. 8, ISSN: 0305-750X. (41-52) . Bozowsky, Evan ve Mizuno, Hiroko (2004), Introduction to Ecolabelling, Global Ecolabelling Network Information Paper.
 • Buckley, Ralf (2002),“Tourism Ecolabels”, Annals of Tourism Research, Cilt.29, Sayı.1, ISSN: 01607383. (183-208).
 • Capacci, Sara - Scorcu, Antonello Eugenio - Vici, Laura (2015), “Seaside Tourism and Eco-Labels: The Economic Impact of Blue Flags”, Tourism Management Journal, Cilt.47, Sayı.1, ISSN: 02615177, (88-96).
 • Creo, Carla ve Fraboni, Claudia (2011), “Awards for the Sustainable Management of Coastal Tourism Destinations: the Example of the Blue Flag Program”, Journal of Coastal Research, MCRR32010 Conference Proceedings, Özel Sayı, No. 61, (378-381).
 • Dodds, Rachel (2010), “Determining the Economic Impact of Beaches: Lake Huron Shoreline from Sarnia to Tobermory”, Report Summary.
 • Duck, Robert - Phillips, Michael Robert - Williams, Allan Thomas - Wadham, T. (2009), “Is beach scenic quality a function of habitat diversity?”, Journal of Coastal Research, Cilt. 56, (415-418).
 • Ecolabel Index, (2015), All Ecolabels on Tourism.
 • FEE (2007), “The Blue Flag: Eco-Label for Beaches and Marinas”,
 • http://www.blueflag.org/materiale/publication-downloads/blueflagbrochure2007 (10.12.2015). FEE (2015a), “Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes 2015”,
 • http://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/55defdf0e4b0768af027dd7f/1 440677360000/Marina+Criteria+and+explanatory+notes+2015.pdf (13.12.2015).
 • FEE (2015b), “Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes 2015”,
 • http://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/55defdd0e4b0101c513f9cea/ 1440677328062/Beach+Criteria+and+Explanatory+Notes+2015.pdf (13.12.2015).
 • FEE (2007), “20 Years of Blue Flag”, http://www.blueflag.org/materiale/publication-downloads/20thannpublication.pdf (19.11.2015).
 • FEE (2006), “Awards for Improving the Coastal Environment: The example of the blueflag”, http://www.blueflag.org/materiale/publicationdownloads/blueflagmanual (09.12.2015).
 • Font, Xavier (2002), “Environmental Certification in Tourism and Hospitality: Progress, Process and Prospects”, Tourism Management Journal, Cilt.23, Sayı.3, ISSN: 0261-5177, (197-205).
 • Font, Xavier, ve Tribe, John (2001), “Promoting Green Tourism: The Future of Environmental Awards”, International Journal of Tourism Research, Cilt.3, Sayı.1, (9-21).
 • Geldenhuys, Linda Louise ve van der Merwe, Philip (2014), “The Impact of Blue Flag Status on Tourist Decision-Making When Selecting A Beach”, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Cilt.3, Sayı.2, (1-16).
 • Houston, James Robert (2013), “The Economic Value of Beaches – a 2013 update”, Shore & Beach, Cilt.81, Sayı.1, (3-11).
 • http://mavibayrak.org.tr/userfiles/file/2014%20YAT%20MB%20BA%C5%9EVURU%20FORMU%20(0 3_03_2014).pdf (15.12.2015).
 • http://www.blueflag.global/ (10.12.2015).
 • http://www.blueflag.global/sustainableboating/ (16.12.2015). http://www.blueflag.org/materiale/publicationdownloads/20thannpublication.pdf (09.12.2015).
 • http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,tourism (04.12.2015).
 • http://www.globalecolabelling.net/docs/documents/intro_to_ecolabelling.pdf, (25.11.2015).
 • http://www.mavibayrak.org.tr (25.11.2015).
 • http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10 (01.12.2015).
 • http://www.turcev.org.tr/icerikDetay.aspx?icerik_id=36 (08.12.2015).
 • http://yigm.kulturturizm.gov.tr (25.11.2015).
 • Issı, Yasemin (1989), “Türkiye Turizminin Yapay ve Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt. 47, Sayı. 1, ISSN: 1304-0235, (115-131).
 • İstanbullu, Turhan ve Erdönmez, Cihan (1995), “Gelişen Turizm Etkinlikleri ve Mavi Bayrak Uygulaması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.6, Sayı.1, ISSN: 1300-4220, (56-61).
 • Kından, Almıla (2006), Bir Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak’ın Türkiye Kıyı Turizminde Bir Pazarlama Unsuru Olabilirliğinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kozak, Metin, ve Nield, Kevin (2004), “The Role of Quality and Eco-Labelling Systems in Destination Benchmarking”, Journal of Sustainable Tourism, Cilt.12, Sayı.2, (138-148).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2015), “2015 Yılı Uluslararası Mavi Bayrak Sayıları”. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,50827/uluslararasi-mavi-bayrak-istatistikleri.html (12.11.2015).
 • Lucrezi, Serena ve van der Merwe, Peet (2015), “Beachgoers’ Awareness and Evaluation of The Blue Flag Award in South Africa”, Journal of Coastal Research, Cilt.31, Sayı.5, ISSN: 0749-0208, (1129-1140).
 • Lucrezi, Serena - Saayman, Melville - van der Merwe, Pet (2015), “Managing Beaches and Beachgoers: Lesson From and For The Blue Flag Award”, Tourism Managament, Cilt.48, (211-230).
 • Manap, Gonca (2006), “Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Turizm Merkezi Seçimi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2006, Sayı.2, ISSN: 1301-4838, (157-170).
 • Marin, Valentina - Palmisani, Francesca - Ivaldi, Roberta - Dursi, Rosanna - Fabiano Mauro (2009), “Users’ Perception Analysis For Sustainable Beach Management in Italy”, Ocean and Coastel Management, Cilt.52, Sayı.5, (268-277).
 • McKenna, John - Williams, Allan Thomas - Cooper, Andrew (2011), “Blue Flag or Red Herring: Do Beach Awards Encourage The Public to Visit Beaches?”, Tourism Management, Cilt.32, Sayı.3, (576-588). Özkan, Özgür ve Ayıran, Nezih (2009), “Marinaların Kamusal Kullanıma Etkileri ve Öneriler”, İtü Dergisi/a: Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt.8, Sayı.2, ISSN: 1303-7005, (110-120).
 • Petroman, Ioan - Amzulescu, Oliver - Sarandan, Horea - Petroman, Cornelia - Coman, Ştefan - Orboi, Dora Manuela - Ivu, Marcela (2010), “Blue Flag: A Symbol of Environmental Protection”, Animal Science and Bio technologies, Cilt.43, Sayı.2, (426-428).
 • Phillips, Michael Robert ve House, Christopher (2009), “An Evaluation of Priorities For Beach Tourism: Case Studies From South Wales, UK”, Tourism Management, Cilt.30, Sayı.2, (176-183).
 • Radchenko, Victoria ve Aleyev, Modest (2011), “Blue Flag Program Implementation Prospective in Ukraine”, Journal of Coastal Research, , Özel Sayı, No. 61, (52-59)
 • Semeoshenkova, Vera ve Newton, Alice (2015), “Overview of Erosion and Beach Quality Issues in Three Southern European Countries: Portugal, Spain and Italy”, Ocean and Coastal Management, Cilt.118, (12-21).
 • Sipic, Toni (2010), “Eco-Labeling of Services: The Blue Flag.”, http://www.cwu.edu/~sipict/EcoLabelingBF.pdf (09.12.2015).
 • Torrent, Ricard Rigall - Fluvia, Modest - Ballester, Ramon - Salo, Albert - Ariza, Eduard - Espinet, Josep Maria (2011), “The Effects of Beach Characteristics and Location with Respect to Hotel Prices”, Tourism Management, Cilt.32, Sayı.5, (1150-1158).
 • Tudor, David ve Williams, Allan Thomas (2006), “A Rationale for Beach Selection by The Public on The Coast of Wales, UK”, Area, Cilt.38, Sayı.2, (153-164).
 • TÜRÇEV (2013), “Plajlar İçin Mavi Bayrak Kriterleri – Kılavuz Notlar 2013”, http://www.mavibayrak.org.tr/userfiles/file/Plaj_Kriterleri_Kilavuz_Notlar_2013.pdf (13.12.2015).
 • TÜRÇEV (2014), “Marinalar İçin Mavi Bayrak Kriterleri – Kılavuz Notlar2014”, http://www.mavibayrak.org.tr/userfiles/file/Marina%20Kriterleri%20Kilavuz%20Notlar2014(1).pdf (13.12.2015).
 • TÜRÇEV (2015), “Mavi Bayrak: Genel Bilgiler”.
 • TÜRÇEV (2015), www.turcev.org.tr/icerikDetay.aspx?icerik_id=36 (08.12.2015).
 • UNEP (United Nations Environment Programme) (1998), “Ecolabels in the Tourism Industry”, United Nations Publications, Fransa.
 • Üçüncü, Oktay (2009), Turizmde Çevre Etiketi Olarak Mavi Bayrak, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • World Tourism Organization (2015), UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 (10.11.2015).
 • World Travel and Tourism Council (WTTC), (2015), The Economic Impact of Travel & Tourism 2015.
Journal Section Articles
Authors

Author: Emin Deniz ÖZKAN

Author: Remzi FIŞKIN

Author: Erkan ÇAKIR

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260824, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {224 - 247}, doi = {10.20875/sb.45898}, title = {Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries}, key = {cite}, author = {ÖZKAN, Emin Deniz and FIŞKIN, Remzi and ÇAKIR, Erkan} }
APA ÖZKAN, E , FIŞKIN, R , ÇAKIR, E . (2016). Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 224-247. DOI: 10.20875/sb.45898
MLA ÖZKAN, E , FIŞKIN, R , ÇAKIR, E . "Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 224-247 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260824>
Chicago ÖZKAN, E , FIŞKIN, R , ÇAKIR, E . "Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 224-247
RIS TY - JOUR T1 - Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries AU - Emin Deniz ÖZKAN , Remzi FIŞKIN , Erkan ÇAKIR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.45898 DO - 10.20875/sb.45898 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 224 EP - 247 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.45898 UR - https://doi.org/10.20875/sb.45898 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries %A Emin Deniz ÖZKAN , Remzi FIŞKIN , Erkan ÇAKIR %T Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.45898 %U 10.20875/sb.45898
ISNAD ÖZKAN, Emin Deniz , FIŞKIN, Remzi , ÇAKIR, Erkan . "Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 224-247. https://doi.org/10.20875/sb.45898
AMA ÖZKAN E , FIŞKIN R , ÇAKIR E . Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 224-247.
Vancouver ÖZKAN E , FIŞKIN R , ÇAKIR E . Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 247-224.