Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 10 - 34 2017-03-31

BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC

Mustafa KABATAŞ [1]

486 654

Müziğin insan üzerindeki etkisi, yararlılığından öte biçimleyici bir eylem olmasından kaynaklanır. Ancak müziğin, bireyi değerler sisteminde var edebilmesi için bir eğlence olmaktan öte, insani yaratım biçimi olarak algılanması gerekir. Müziğin bireyi yapılandırmaya yönelik katkısından yararlanabilmek için, onun bütün boyutlarıyla kavrandığı yaşam ortamlarında yer almasının kaçınılmaz olduğu düşünülebilir. Müzik, üreticisinden algılayıcısına ve alımlayıcısına kadar uzanan yolda bütün insani üretimlerden yardım alır ve onlara katkıda bulunur. Müziğin yardım aldığı en önemli alan bilimdir. Bilimin insana dair problemleri tartışan birçok alanı, müzik-insan ilişkisinin ayırdındadır. Müzik, bilim tarihinin başlangıcından beri felsefenin ve giderek sosyal bilimlerin birçok araştırma alanının konuları arasında yer almıştır. Ancak müzik çok sayıda bilimin tartışma alanına girerken, kendisini var etme ve zenginleştirmede bu alanlardan yararlanmanın özelikle ülkemizde zaman zaman göz ardı edildiği söylenebilir. Günümüzde disiplinler arası düşünme ve verileri kullanma gerekliliği vurgulanırken, bunun nedeni bireyin giderek çok karmaşık toplumsal yapılar, teknolojik ortamlar ve yaşamsal sorunlarla karşı karşıya olmasındadır. Müzik eğitiminin, artık sorunları giderek karmaşıklaşmış olan insanın hümanist kimliğine kapsamlı ve yeni olanaklar kazandırmaya yönelik kurgulanması gerekliliğinin görülmesini sağlayacak bilimsel çalışmalara gereksinim olduğu düşünülebilir. Araştırmanın problemini; Günümüz müziğini incelendiğinde, Müziğin Psikolojik boyutu, Müziğin Felsefi boyutu, Müzik Sosyolojik boyutu, Müziğin kültürel Boyutu açısından Müzik Sanatı nasıldır sorusunun yanıtı aranmaktadır. Bu araştırma; müzik eğitiminde, müziği araştırma alanlarında değerlendiren bilim dallarının verileriyle oluşturulmuş kuramsal bilgi birikiminin alan eğitimine yapacağı katkı,  bu çerçevede, müzik bilimlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma; Günümüz müziğini incelendiğinde, Müziğin Psikolojik boyutu, Müziğin Felsefi boyutu, Müzik Sosyolojik boyutu, Müziğin kültürel Boyutu açısından Müzik Sanatının değerlendirmesi, genel bir bakış açısıyla incelenmesi ve araştırmacılara, alan uzmanlarına kaynak teşkil etmesi açısından önemlidir. Araştırmada, Günümüz müziğini incelendiğinde, Müziğin Psikolojik boyutu, Müziğin Felsefi boyutu, Müzik Sosyolojik boyutu, Müziğin kültürel Boyutu açısından Müzik Sanatının değerlendirmesi, genel bir bakış açısıyla incelenmesi betimlemeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına uygun, betimsel tarama modelindedir. Nitel çalışmalar, doküman inceleme, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006:187-189). Tarama modeli ise, “geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan yaklaşımdır” (Karasar, 2006: 77).

Müzik, Müzik Felsefe, Müzik Sosyoloji, Müzik Kültür
  • Ali Uçan, “insan ve müzik, insan ve sanat eğitimi”, 2.Basım, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1996
  • A.A.Jdanov, Edebiyat, Müzik ve Felsefe Üzerine, çev. Fatmagül Berktay, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996
  • Nurettin Fidan, Münire Erden, “Eğitim Bilimine Giriş”, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1986
  • Otto Karolyi, Müziğe Giriş, çev. Mehmet Nemutlu, Pan Yayınları, 1995, İstanbul
  • Anton Webern, Yeni Müziğe Doğru, Çev. Ali Bucak, Pan yayınları, 1998, İstanbul
  • Sufi Inayat Khan, İnsan ve Evren Arasındaki Köprü, Müzik, Arıtan Yayınevi, çev. Kaan Ökten, Tuğrul Ökten, İstanbul, 1994
  • Avşar Timuçin, Estetik, Bulut yayınları, 2002, İstanbul
  • Aziz Çalışlar, Gerçekçilik Estetiği, D yayınevi, 1986, İstanbul
  • Vural Yıldırım, Tarkan Koç, Müzik Felsefesine Giriş, Bağlam Yayınları, 2006, 3.Baskı, İstanbul
  • Ayten Kaplan, KültürelMüzikoloji, Bağlam Yayınları, 2005, İstanbul
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa KABATAŞ
Institution: KASTAMONU UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed286807, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {10 - 34}, doi = {10.20875/makusobed.286807}, title = {BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC}, key = {cite}, author = {KABATAŞ, Mustafa} }
APA KABATAŞ, M . (2017). BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 10-34. DOI: 10.20875/makusobed.286807
MLA KABATAŞ, M . "BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 10-34 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/286807>
Chicago KABATAŞ, M . "BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 10-34
RIS TY - JOUR T1 - BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC AU - Mustafa KABATAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.286807 DO - 10.20875/makusobed.286807 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 34 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.286807 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.286807 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC %A Mustafa KABATAŞ %T BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.286807 %U 10.20875/makusobed.286807
ISNAD KABATAŞ, Mustafa . "BOYUTSAL AÇIDAN MÜZİK - DYNAMIC OVERHEAD MUSIC". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 10-34. https://doi.org/10.20875/makusobed.286807