Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 328 - 352 2017-03-31

İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015

Vedat EKERGİL [1]

201 1213

Muhasebe mesleğinde disiplin sürecinin başlangıcı 1989 yılında yürürlüğe konulan 3568 Sayılı Kanuna dayanmaktadır. İlk Disiplin Yönetmeliği 2000 yılında yayımlanmıştır. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) bünyesinde IESBA Etik Kurallara bağlı olarak 2007 yılında Disiplin Yönetmeliği güncellenmiş ve 2015 yılında son şeklini almıştır. Türkiye’de 2008-2015 döneminde verilen disiplin cezalarının sayısı 738 iken, bu cezalar 591 meslek mensubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Meslek mensuplarının sadece %9’u Serbest Muhasebeci unvanına sahip olmasına rağmen, aynı dönemde Resmi Gazetede yayımlanan disiplin cezalarının %61,6’sı Serbest Muhasebeciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Uyarma ve kınama cezaları Resmi Gazetede yayımlanmamasına rağmen, diğer disiplin cezalarının ortaya çıkmasında bir tetikleyici niteliktedir.

         Meslek mensupları için verilen disiplin cezalarının temelinde; cezaların azaltılması, daha kaliteli hizmet verilmesi ve daha nitelikli meslek mensubunun yaratılması yatmaktadır. Bu nedenle amaç daha çok ceza vermeye çalışmaktan ziyade, etik değerleri yüksek bir meslek mensubu oluşturmaktadır. Çalışmada İstanbul SMMM Odasına bağlı meslek mensuplarından 2008-2015 dönemde disiplin cezası almış olanların suçlarının dağılımı ve nedenleri araştırılmaktadır. Bu amaçla Odanın faaliyet raporlarında yer alan disiplin kurulu raporları incelenerek, Disiplin Yönetmeliği’nde disiplin cezaları olarak tanımlanan 5., 6., 7., ve 9. maddelerin bentler bazında dağılımı gerçekleştirilmektedir. 2008-2015 döneminde İstanbul’a ilişkin toplam 223 disiplin cezası Resmi Gazetede yayımlanmasına rağmen, İstanbul SMMM Odası aynı dönemde 1016 disiplin dosyası incelemiştir. Bu dosyaların %74,7’si uyarma ve kınama cezalarına aittir. Disiplin suçlarının ortaya çıkış nedenleri arasında; Serbest Muhasebeci unvanının kaldırılması çabası, işletmelerin yaşadığı yoğun rekabet ortamında çıkar çatışmaları arasında meslek mensubunun yalnız kalması,  devletin meslek mensubu üzerinde kurduğu baskı vb. sayılabilir.

Muhasebe mesleği, Disiplin ceza türleri, Disiplin süreci, TÜRMOB, IESBA
  • Aga, Mehmet ve Şafaklı, Okan Veli (January 2007). “An Empirical Investigation of Service Quality and Customer Satisfaction in Professional Accounting Firms: Evidence from North Cyprus”, Problems and Perspectives in Management, 5:3, (84-138).
  • Banar, Kerim ve Ekergil, Vedat (2010). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Hizmet Kalitesi: Sunulan Hizmetlerin Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi ve Eskişehir Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10:1, (39-60).
  • Bédard, Jean (2001), “The Disciplinary Process of the Accounting Profession: Protecting The Public or the Profession? The Québec Experience”, Journal of Accounting and Public Policy, 20, (399-437).
  • Berry, Leonard L. ve Parasuraman, A. (1992). “Prescriptions for a Service Quality Revolution in America”, Organizational Dynamics, 20:4, (5-15).
  • Ekergil, Vedat; Çavuş, Gülşen; Kodalak, Erkan (2016). “Türkiye’de TÜRMOB ile Birleşik Krallık ACCA’da Muhasebe Meslek Mensuplarının Disiplin Süreci ve İki Birlik Arasındaki Disiplin Sürecinin Karşılaştırılması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8:3, (107-137). DOI: 10.20491/isarder.2016.192.
  • İslamoğlu A. H. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. İstanbul: Beta Yayıncılık. ISBN: 9786053779919.
  • Parasuraman, A.; Zeithalm, Valarie A. ve Berry, Leonard L. (1988). “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64:1, (12-40).
  • Saxby, Carl L.; Ehlen, Craig R., ve Koski, Timothy R., (2004). “Service Quality In Accounting Firms: The Relationship Of Service Quality To Client Satisfaction And Firm/Client Conflict”, Journal of Business & Economics Research, 2:11, (75-85).
  • Weekes, David J.; Scott, Mark E. ve Tidwell, Paula M. (1996). “Measuring Quality and Client Satisfaction in Professional Business Services”, Journal of Professional Services Marketing, 14:2, (25-37).
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Vedat EKERGİL
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed296692, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {328 - 352}, doi = {10.20875/makusobed.296692}, title = {İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015}, key = {cite}, author = {EKERGİL, Vedat} }
APA EKERGİL, V . (2017). İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 328-352. DOI: 10.20875/makusobed.296692
MLA EKERGİL, V . "İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 328-352 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/296692>
Chicago EKERGİL, V . "İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 328-352
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015 AU - Vedat EKERGİL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.296692 DO - 10.20875/makusobed.296692 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 352 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.296692 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.296692 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015 %A Vedat EKERGİL %T İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015 %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.296692 %U 10.20875/makusobed.296692
ISNAD EKERGİL, Vedat . "İSTANBUL SMMM ODASINDA KAYITLI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ SUÇ DAĞILIMI VE ANALİZİ: 2008-2015 - THE ANALYSIS AND DISTRIBUTIONS OF DISCIPLINE PUNISHMENTS FOR CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS REGISTERED IN ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS: 2008-2015". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 328-352. https://doi.org/10.20875/makusobed.296692