Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 120 - 139 2017-03-31

ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND

Pınar BACAKSIZ [1] , N. Figen ERSOY [2]

323 614

Küreselleşen Dünya’da giderek önem kazanan ürün tasarımı kavramının tüketici açısından ne ölçüde dikkate alındığı, nasıl algılandığı ve özellikle satın alma davranışını yönlendirmesi açısından, tüketici tutumunu nasıl etkilediğinin belirlenebilmesi, işletmeler açısından büyük önem teşkil etmektedir.   Yapılan bu çalışma, ABC modeli ile tüketici tutumlarının biliş, duygu ve davranış olarak belirlenen üç bileşenini, tasarım kavramının duyusal, bilişsel ve davranışsal tasarım öğeleri ile harmanlayarak, tasarım algısının, tüketici tutumu üzerindeki etkisi ve tüketici davranışının oluşumundaki hiyerarşik konumunu açıklamayı amaçlamıştır. Çalışmada, A markasının İstanbul ilindeki iki mağazasında bulunan ve sistematik tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 500 kişi ile yapılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen veriler, SPSS 13.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Veriler, çalışmanın amacına uygun olarak, Frekans Analizi, Ki-Kare Analizi, Tek Yönlü Anova ve Faktör Analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, A markası tüketicilerinin ürüne yönelik tutumları ve aynı zamanda duyusal, bilişsel ve davranışsal öğe olmak üzere üç tutum bileşeni üzerine, tasarımın etkisi olduğu belirlenmiştir.
Tasarım, Tutum Bileşenleri, Yaşam Biçimi, İnovasyon
 • Akbulut, Dilek (2009). Evrimsel tasarım yönetimi ve yaratıcılığın süreç içerisindeki yeri. Gazi Sanat Tasarım Dergisi, Sayı.2 , 21-33.
 • Blythe, Jim (2001). Essentials of marketing. İngiltere: Pearson Education Limited Edition.
 • Chitturi, Ravindra (2009). Emotions by design: a consumer perspective. International Journal of Design, Vol. 3(2), 7-17.
 • Eroğlu, Feyzullah (2000). Davranış bilimleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Gegez, Ercan. (2007). Pazarlama araştırmaları. (2. baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • İnceoğlu, Metin (2004). Tutum, algı, iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Norman, Donald (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books; 1 edition (May 11, 2005)
 • Odabaşı, Yavuz ve Barış, Gülfidan (2008). Tüketici davranışları. İstanbul: MediaCat Yayınları
 • Özkalp, Enver (2002). Davranış bilimine giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Pres, Mike ve Cooper Rachel (2003). The design experience : the role of design and designers in the twenty-first century. Aldershot, Hants : Ashgate.
 • Sağocak, Mehtap (2007). Tasarımın sosyo-kültürel boyutu. YTÜ Mim. Fak. Dergisi, 2(4), 254265.
 • Solomon, Michael ( 2004). Consumer behavior: buying, having and being. New Jersey: Pearson/Prentice Hall
 • Tek, Ömer Baybars (1997). Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları. (7.Baskı). İstanbul: Cem Ofset Matbaa.
 • Tenekecioğlu, Birol (2008). Pazarlama yönetimi. (6. Basım). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Ünal, Sevtap (2008). İçgüdüsel alışveriş. Ankara: Detay Yayıncılık.
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Pınar BACAKSIZ
Institution: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: N. Figen ERSOY
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed302760, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {120 - 139}, doi = {10.20875/makusobed.302760}, title = {ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND}, key = {cite}, author = {BACAKSIZ, Pınar and ERSOY, N. Figen} }
APA BACAKSIZ, P , ERSOY, N . (2017). ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 120-139. DOI: 10.20875/makusobed.302760
MLA BACAKSIZ, P , ERSOY, N . "ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 120-139 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/302760>
Chicago BACAKSIZ, P , ERSOY, N . "ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 120-139
RIS TY - JOUR T1 - ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND AU - Pınar BACAKSIZ , N. Figen ERSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.302760 DO - 10.20875/makusobed.302760 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 139 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.302760 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.302760 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND %A Pınar BACAKSIZ , N. Figen ERSOY %T ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.302760 %U 10.20875/makusobed.302760
ISNAD BACAKSIZ, Pınar , ERSOY, N. Figen . "ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 120-139. https://doi.org/10.20875/makusobed.302760
AMA BACAKSIZ P , ERSOY N . ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 120-139.
Vancouver BACAKSIZ P , ERSOY N . ÜRÜN TASARIMININ TÜKETİCİNİN ÜRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: A MARKASI TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA - PRODUCT DESIGN OF A CONSUMER ATTITUDES TOWARDS THE EFFECT OF THE PRODUCT: AN APPLICATION ON CONSUMER OF A BRAND. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 139-120.