Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 178 - 201 2017-03-31

EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET

Fatma KOCABAŞ [1] , Senem BESLER [2] , Verda CANBEY ÖZGÜLER [3]

325 1178

Ev eksenli çalışma, tüm Dünya’da giderek artan bir çalışma türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür çalışma, hane içi işleri yürütmek ve aile gelirine katkıda bulunmak amacıyla özelikle kadınlar arasında yaygın olarak görülen ve genellikle “ev” de yürütülen bir çalışma biçimidir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de küreselleşme bağlamında post-fordist üretim biçiminin yaygınlaşması ve enformelleşme, ev eksenli çalışmayı çeşitlendirmiş ve bu alanda çalışanların sayılarını artırmıştır. Bu bağlamda ev eksenli çalışan kadınların çalışma algısı ve çalışmaya bakış açılarının değerlendirilerek, çalışma yaşamındaki yerinin ve yaşadıkları sorunların ortaya konulması önemlidir. Bu çalışmada, Eskişehir ili özelinde herhangi bir işverenden bağımsız olarak ev eksenli çalışan kadınların çalışma algısı, çalışma koşulları ve yaşadığı sorunların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın inceleme alanını el sanatları, boncuk işleme, ev yemekleri yapma gibi alanlarda çalışan ev eksenli çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Çalışmada niteliksel araştırma yöntemlerinden tümevarım analizi modelinden yararlanılmıştır. Yapılan araştırmada ev eksenli çalışan kadınların kayıt dışı çalıştıkları, gelirlerinin düşük olduğu, ürünlerini pazarlayabilmede sorunlar yaşadıkları ve kendilerine yönelik hukuksal düzenlemelerden yoksun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Ev Eksenli Çalışma, Esnek Çalışma, Çalışan Kadın
 • Aktaş, Gül (2013). “Üretiyorum Öyleyse Varım: Buldan’da Ev Eksenli Çalışan Kadınların Aile ve Toplumsal Yaşamda Görünmeyen Emeği”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, (258-267).
 • Aslan, Hasan (2016). “Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayatlarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği”, Fe Dergi Feminist Eleştiri Dergi, Cilt 8, Sayı 1, (69-90), http://cins.ankara.edu.tr/15_5.pdf, (14.10.2016).
 • Bergan, Ruth (2009). “Women Home-Based Workers Organising for Econometric Rights: Case Studies From Bulgaria and Turkey”, Gender&Development, Cilt 17, Sayı 2, (219-229).
 • Birleşik Metal İş Yayınları (2003). Ev Eksenli Çalışanlar ve Örgütlenmeleri, http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_03/2003-1.pdf, (14.10.2016).
 • Erdoğdu, Seyhan - Toksöz, Gülay (2013). Türkiye’de Ev İşçileri, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara.
 • Erdut, Tijen (2011). “Toplumsal Cinsiyet Bakımından Evde Çalışma”, Çalışma ve Toplum, 2011/2, (55-82).
 • Eyrenci, Öner - Bakırcı, Kadriye (2000). Dünyada ve Türkiye’de Evde Çalışma ve Eve İş Verme, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2000-32, İstanbul.
 • Feldstead, Alan - Jewson, Nick (2000). In Work, At Home: Towards an Understanding of Homeworking, London, Routledge.
 • Hays, Danica G. - Singh, Anneliese A. (2011). Qualitative Inquiry in Clinical and Educational Settings, http://www.guilford.com, (10.05.2015).
 • İlkkaracan, İpek (1998). “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı” (Ed. Berktay, A. H) 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul (285-302).
 • Kaya, Mehmet (2016). Esnek Çalışa Model: Ev Eksenli Çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 15, Cilt 58, (1069-1099), http://esosder.org, (02.11.2016).
 • KEİG (2013). Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi, http://www.keig.org, (08.02.2017).
 • Özer, Mustafa - Biçerli, M. Kemal (2003). “Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 63, Sayı 1, (55-86).
 • Patton, Michael Q. (2002). Qualitative Resarch &Evaluation Methods, 3. Edition, Sage Publication, USA.
 • Süral, Nurhan (2003). “Legal Framework for Gender Equality, 10-31, Bridging the Gender Gap in Turkey”, http://sitesources.worldbank.org/INTECAREGTOPGENDER/Resources/TurkeyCGA.pdf, (08.02.2017).
 • Toksöz, Gülay (2007). “İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi ve Bölgelerarası Dengesizlikler”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 2007, Sayı 4, (857-79).
 • Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, (2014). http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=294, (07.02.2017).
 • Türkiye’de Kadın İşgücü Profili, (2014) Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
 • http://spaum.politics.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/488/2014/04/T%C3%BCrkiyede-Kad%C4%B1n-%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-Profili-ve-%C4%B0statistiklerinin-Analizi-Nihai-Rapor.pdf, (08.02.2017).
 • Yıldırımalp, Sinem (2014). “Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (45-59).
 • http://evcad.org/evcad-saha-analiz.pdf, (09.02.2017).
 • http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=41, (Erişim Tarih: 29.06.2012).
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Fatma KOCABAŞ
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Author: Senem BESLER
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Author: Verda CANBEY ÖZGÜLER
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed302907, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {178 - 201}, doi = {10.20875/makusobed.302907}, title = {EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET}, key = {cite}, author = {KOCABAŞ, Fatma and BESLER, Senem and CANBEY ÖZGÜLER, Verda} }
APA KOCABAŞ, F , BESLER, S , CANBEY ÖZGÜLER, V . (2017). EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 178-201. DOI: 10.20875/makusobed.302907
MLA KOCABAŞ, F , BESLER, S , CANBEY ÖZGÜLER, V . "EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 178-201 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/302907>
Chicago KOCABAŞ, F , BESLER, S , CANBEY ÖZGÜLER, V . "EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 178-201
RIS TY - JOUR T1 - EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET AU - Fatma KOCABAŞ , Senem BESLER , Verda CANBEY ÖZGÜLER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.302907 DO - 10.20875/makusobed.302907 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 201 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.302907 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.302907 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET %A Fatma KOCABAŞ , Senem BESLER , Verda CANBEY ÖZGÜLER %T EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.302907 %U 10.20875/makusobed.302907
ISNAD KOCABAŞ, Fatma , BESLER, Senem , CANBEY ÖZGÜLER, Verda . "EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 178-201. https://doi.org/10.20875/makusobed.302907
AMA KOCABAŞ F , BESLER S , CANBEY ÖZGÜLER V . EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 178-201.
Vancouver KOCABAŞ F , BESLER S , CANBEY ÖZGÜLER V . EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ - A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR HANDCRAFT MARKET. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 201-178.