Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 415 - 429 2017-06-30

OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Nezih Metin ÖZMUTAF [1] , Nesrin DEMİR [2]

255 311

Araştırmanın temel amacı İzmir ilindeki otizm misyonlarına sahip sivil toplum kuruluşları (STK) kapsamında otizme yönelik gönüllü faaliyetlerinde otizmle ilişkili bireylerin algıları bağlamında hizmet / faaliyet kalitesine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Bu çerçevede hazırlanan anket formu Ocak 2015 – Haziran 2015 tarihleri arasında İzmir ilinde yer alan otizm misyonuna sahip üç STK kapsamında otizm faaliyetleriyle ilişkili 203 bireye uygulanmıştır. Katılımcıların algılarına göre, STK’nın kurum felsefesi kapsamında yer alan 9 soru çerçevesinde sözü edilen konularda (faaliyetle uyum, katılımcılık, sahiplenme, hedef kitleye ulaşım, iletişim araçları ve medya kullanımı, faaliyet motivasyonu, kalite, stratejilerle uygunluk, amaçlarla uygunluk) daha fazla önem gösterilmesi yargısı öne çıkmıştır.  Gerçekleştirilen faktör analizi sonucu 16 önerme 2 faktör (f1: Yaklaşım, davranış ve koşullar ve f2: Yaklaşım, davranış ve destek) altında toplanmıştır. Gerek önermeler gerekse faktörler kapsamında katılımcıların otizme yönelik gönüllü faaliyetlerinde yaklaşım, davranış, koşullar ve destekler kapsamında hizmet / faaliyet kalitesini ileri düzeyde önemsedikleri belirlenmiştir. Ayrıca faktörlerin de birbirleriyle pozitif yönde yüksek etkileşim içinde hizmet / faaliyet kalitesini artırmada sinerjik etki yaratacağı ortaya çıkmıştır. 

STK, gönüllülük, gönüllü faaliyetleri
  • Akdemir, Ali (2014), Yeni Ekonomide ve Yeni Dünyada İşletmecilik, Umuttepe Yay., İstanbul.
  • American Red Cross (2005) Volunteer Handbook, American Red Cross of East Central Wisconsion, USA.
  • ANOV (2015), “Misyon”, http://www.anadoluotizm.org/, (10.07.2015).
  • Atim, Chris (1999), “Social Movements And Health Insurance: A Critical Evaluation Of Voluntary, Non-Pro®T Insurance Schemes With Case Studies From Ghana And Cameroon”, Social Science & Medicine, Sayı.48, (881-896).
  • Aydın, Gökhan ve Çelik, Ömer Faruk (2015), Otizm Aile ve Toplum El Kitabı, Atabey Kaymakamlığı Yay., Atabey.
  • Baron-Cohen, S. (2008), Autism and Asperger Syndrome. Oxford, New York.
  • Bodur, Ş. ve Soysal A. Ş. (2004) Otizmin Erken Tanısı ve Önemi, Sted, 13(10): 394-398.
  • Boyle, Frances M., Donald, Maria, Dean, Julie H., Conrad Sue, and Mutch, Allyson J. (2007), “Mental Health Promotion And Non-Profit Health Organisations”, Health and Social Care in the Community, Cilt.15, Sayı.6., (553–560).
  • Choi, Sangmi (2016), “An Inside-Out Marketing Strategy for Innovation Among Human Service Nonprofits in South Korea”, Nonprofit Management & Leadership, Cilt.26, Sayı.3, (331-347).
  • Courtney, Roger (2001), Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations, Florence, Routledge, USA.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nezih Metin ÖZMUTAF
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nesrin DEMİR
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed294932, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {415 - 429}, doi = {10.20875/makusobed.294932}, title = {OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZMUTAF, Nezih Metin and DEMİR, Nesrin} }
APA ÖZMUTAF, N , DEMİR, N . (2017). OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 415-429. DOI: 10.20875/makusobed.294932
MLA ÖZMUTAF, N , DEMİR, N . "OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 415-429 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/294932>
Chicago ÖZMUTAF, N , DEMİR, N . "OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 415-429
RIS TY - JOUR T1 - OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Nezih Metin ÖZMUTAF , Nesrin DEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.294932 DO - 10.20875/makusobed.294932 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 429 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.294932 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.294932 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %A Nezih Metin ÖZMUTAF , Nesrin DEMİR %T OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.294932 %U 10.20875/makusobed.294932
ISNAD ÖZMUTAF, Nezih Metin , DEMİR, Nesrin . "OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 415-429. https://doi.org/10.20875/makusobed.294932