Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 408 - 414 2017-06-30

SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI

Hayri DEMİR [1] , Turan SEZAN [2] , Havva DEMİREL [3] , Yahya Gökhan YALÇIN [4] , Mehmet ALTIN [5]

393 629

Bu çalışmanın amacı, bireysel ve takım sporlarında mücadele eden sporcuların öfke ifade tarzlarını ve sporcuların bireysel/ailesel özellikleri ile öfke ifade tarzı arasındaki ilkiyi belirlemektir. Çalışma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Konya ilinde 358’i bireysel, 508’i takım sporu yapan toplam 866 aktif sporcu oluşturmuştur. Çalışmanın verilerini toplamak için, Demografik Bilgi Formu ve Sürekli Öfke/Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Sonuç olarak,  takım sporcularının bireysel sporculara göre kontrollü öfke alt boyut değerlerinin yüksek olduğu, bireysel sporcuların ise dışa dönük öfke ifade tarzı alt boyutu puanlarının takım sporcularından fazla olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların öfke ifade tarzlarında cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı farka rastlanmamıştır. 

Öfke, öfke ifade tarzı, bireysel sporcular
 • Atile Alihan (2015). Böbrek nakli bekleme listesindeki hastaların sürekli öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzları ile obsesif kompulsif semptomları arasındaki ilişkinin sosyo-demografik değişkenler eşliğinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. s.18-23.
 • Balkaya Feza, Şahin Nesrin H. (2003).Çok boyutlu öfke ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14 (3): s.192-202.
 • Baltaş, Zuhal (1984). “Kavram Olarak Stres”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Pedogoji Dergisi, Ayrı Basım, 2, s.211-220.
 • Barsade, Sigal-Gibson, Donald (2007). Why does affect matter in organizations? The Academy of Management Perspectives, 21, s.36-59.
 • Baumann, Stephanie (1994). Uygulamalı spor psikolojisi. 1. Baskı, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, s.112-115.
 • Baygöl, Emel (1997). Ergenin Öfke Tepkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, s.17-20
 • Çetinkaya, Mehmet (2016). Ergenlerin başa çıkma stratejileri ile sürekli öfke, öfke ifade tarzları ve şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. s.20-25.
 • Fiyakalı, Nuran Ceren (2008). Anne babası boşanmış ve boşanmamış lise öğrencilerinin sürekli öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. s.22-23.
 • James, Weldon-Johnson, David (1983). The Relationship Between Attitudes Towards Social İnterdependence And Psychological Health Within Three Criminal Populations. Journal Of Social Psychology, s.31-37.
 • Karadal, Fulden (2009). Öfke Yönetimi ve Niğde Üniversitesinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. s.14-17.
 • Kennedy, Harry (1992). Anger and Irritability. British Journal of Psychiarty, 1992; s.145- 153.
 • Kısaç, İbrahim (1997). Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sürekli Öfke ve Öfke İfade Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s.25-29.
 • Kızmaz, Mustafa (2004). Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, s.14-17.
 • Lerner, Harriet (1996). Öfke Dansı (Çev. S Gül). 2. Baskı, İstanbul, Varlık Yayınları, s.1-70.
 • Olmuş, Gülser Özkan (2001). Ergenlerin Aile içi Psikolojik Örüntülere Göre Sürekli Öfke ve Öfke ifade Tarzlarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, s.12-17.
 • Onbaşılı, Nükhet (2011). Kadın ve aile sağlığı merkezine başvuran çocuklarda öfke: anne ve çocuğun çocukluk dönemi istismar yaşantıları, aile işleyişi ve annenin öfke düzeyi açısından bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. s.28-32.
 • Özbaydar, Sabri (1983). İnsan Davranışlarının Sınırları ve Spor Psikolojisi, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, s.55-57.
 • Özer, Kadir (1994). “Sürekli öfke (SL-ÖFKE) ve öfke ifade tarzı (ÖFKE-TARZ) ölçekleri ön çalışması”. Türk Psikoloji Dergisi, 31: s.26-35.
 • Robazza, Claudio-Bertollo, Maurizio-Bortoli, Laura (2006). Frequency and Direction of Competitive Anger in Contact Sports. Journal of Sports Medicine And Physical Fitness (2006). 46 (3): s.501-508
 • Sala, Gülcem (1997). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrencilerinin Öfke ifade Etme Biçimlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s.22-23
 • Seyyar, Ali (2004). Davranış bilimleri terimleri: ansiklopedik sözlük, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, s.537-538,
 • Tutkun, Erkut-Güner Buket Çobanoğlu-Ağaoğlu Seydi Ahmet-Soslu Recep (2010). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), s.23-29.
 • Uluışık, Vedat-Pepe Kadir (2015) Spor Yapan Ve Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Stres ve Saldırgnlık Düzeylerinin İncelenmesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi / Cilt: 1 Sayı:1 Journal of International Sport Sciences / 1 (1), s.9-11.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hayri DEMİR
Institution: SELCUK UNIV
Country: Turkey


Author: Turan SEZAN
Institution: SELCUK UNIV

Author: Havva DEMİREL
Institution: SELCUK UNIV
Country: Turkey


Author: Yahya Gökhan YALÇIN
Institution: SELCUK UNIV
Country: Turkey


Author: Mehmet ALTIN
Institution: SELCUK UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed295361, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {408 - 414}, doi = {10.20875/makusobed.295361}, title = {SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI}, key = {cite}, author = {DEMİR, Hayri and SEZAN, Turan and DEMİREL, Havva and YALÇIN, Yahya Gökhan and ALTIN, Mehmet} }
APA DEMİR, H , SEZAN, T , DEMİREL, H , YALÇIN, Y , ALTIN, M . (2017). SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 408-414. DOI: 10.20875/makusobed.295361
MLA DEMİR, H , SEZAN, T , DEMİREL, H , YALÇIN, Y , ALTIN, M . "SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 408-414 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/295361>
Chicago DEMİR, H , SEZAN, T , DEMİREL, H , YALÇIN, Y , ALTIN, M . "SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 408-414
RIS TY - JOUR T1 - SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI AU - Hayri DEMİR , Turan SEZAN , Havva DEMİREL , Yahya Gökhan YALÇIN , Mehmet ALTIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.295361 DO - 10.20875/makusobed.295361 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 408 EP - 414 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.295361 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.295361 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI %A Hayri DEMİR , Turan SEZAN , Havva DEMİREL , Yahya Gökhan YALÇIN , Mehmet ALTIN %T SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.295361 %U 10.20875/makusobed.295361
ISNAD DEMİR, Hayri , SEZAN, Turan , DEMİREL, Havva , YALÇIN, Yahya Gökhan , ALTIN, Mehmet . "SPORCULARIN ÖFKE İFADE TARZLARI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 408-414. https://doi.org/10.20875/makusobed.295361