Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 198 - 218 2017-06-30

LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ

Fevzi BİTİKTAŞ [1] , Çimen KARATAŞ ÇETİN [2]

250 975

Dünya ticaretinin önemli bir kısmı denizyolu taşımacılığı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum, denizyolu taşımacılığının düğüm noktaları olarak görülen limanlara olan talebi sürekli arttırmaktadır. Artan rekabet ortamında limanlar hayatta kalabilmeye yönelik çeşitli müdahaleci uygulamalarda bulunmaktadırlar. Bu uygulamalardan öne çıkan ise pazarlama faaliyetleri ve pazarlama karmasının en önemli boyutlarından biri olan fiyatlandırmadır.

Çalışmada pazarlama kavramları çatısı altında liman hizmetlerinde fiyatlandırma yöntemlerinin belirlenmesi ve fiyatlandırma stratejilerinin rekabetçi üstünlük elde etmedeki rolü incelenmiştir. Araştırmada kullanılan modelin uygulanmasında iki farklı araç kullanılmıştır. Bunlar; fiyat akış diyagramı ve oyun ağacı analizidir. Çalışma, liman yöneticileriyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler aracılığıyla yöntemin Ege Bölgesi konteyner limanları üzerinde uygulanmasını ve değerlendirilmesini sunmaktadır. Çalışma sonucunda, limanların rakiplerin fiyatlarına odaklanmak yerine operasyonel maliyetleri indirip verimliliği arttırmaya odaklanması gerektiği anlaşılmıştır. 

Liman Hizmetleri, Liman Rekabeti, Konteyner Terminali, Fiyatlandırma Stratejileri, Oyun Ağacı
 • Acciaro, Michele (2013), A Critical Review of Port Pricing Literature: What Role for Academic Research? The Assian Journal of Shipping and Logistics, Vol.29, No.2, (207-228).
 • Ashar, Asaf (2001), Strategic pricing in newly privatized ports. International journal of maritime economics, Vol.3, No.1, (52-78).
 • Böke, Kaan (2009), Örnekleme, Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri (103-149). Derleyen: Kaan Böke. İstanbul: Alfa.
 • Button, Kenneth John (1979), The economics of port pricing. Maritime Policy & Management, Vol.6 No.3, (201-207).
 • Çakı, Ş. Sertaç (2001), Liman işletmelerinde stratejik planlama açısından fiyatlamanın rolü ve Türkiye'de bir liman üzerine uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Demir, Oguzhan Ömer (2009), Nitel Araştırma Yöntemleri. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (285-318). Derleyen: Kaan Böke. İstanbul: Alfa.
 • Dünya Bankası, (2006), The Port Reform Toolkit, Second Edition, Washington,DC, www.worldbank.org/transport/ports/toolkit.htm. (05.06.2015)
 • Dursun, Yunus (1988), İşletmelerde Fiyatlandırma Kararları Üzerine Bir Araştırma.Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2.
 • Esmer, Soner (2011), Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Frankel, Ernst (1987), Port Planning and Development. John Wiley ve Sons: New York.
 • Gedik Yatırım (2014), Akfen Holding Faaliyet Raporu, 2014/1. http://www.gedik.com/genel/HaberDetay.aspx?id=577521 (11.6.2015)
 • Haralambides, Hercules E-Cariou, Pierre ve Benacchio, Marco (2002), “Costs,benefits and pricing of dedicated container terminals,” International Journal of MaritimeEconomics,Vol.4,No.1,(21-34)
 • Heaver, Trevor (2006), “The Evolution and challenges of port economics,” Research in Transportation Economics, Vol.16, No.1, (11).
 • Ishii, Masahiro-Lee, Paul Tae Woo-Tezuka, Koichiro ve CHANG, Young Tae (2013), “A gametheoretical analysis of port competition” Transportation Research Part E : Logistics andTransportation Review, Vol.49 No.1, (92-106).
 • Kozak, Nazmi (2014), Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lee, Paul Tae Woo-Lee, Tsung-Chen (2012), A new lease charging system for Busan container terminals: a historical case study. Maritime Policy & Management, Vol.39 No.1, (91-105).
 • Martin, Enrique-Salvador, J-Saurí, Sergie (2014), Storage pricing strategies for import container terminals under stochastic conditions. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol.68, (118-137).
 • Özdemir, Berk (2009), Dergisi Sayı.2 Karar Teorisi Karar Ağacı ve Tıpta Uygulamaları. Sağlık Ekonomisi http://www.saglik-ekonomisi.com/ (10.12. 2014).
 • Öztürk, Sevgi Ayşe (2007), Hizmet Pazarlaması.Bursa: Ekin Basın Yayım.
 • Rızaoğlu, Bahattin (2004), Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık. Saeed, Naima ve Larsen, Odd I (2010), Container terminal concessions: A gametheory application to the case of the ports of Pakistan. Maritime Economics and Logistics, Vol.12, No.3, (237-262).
 • Seo , Jung-soo-Ha, Yeong-sok (2010), The role of port size and incentives in the choice oflocation by port users : A game-theoretic approach. The Asian Journal of Shipping andLogistics, Vol.26, No.1, (49-65).
 • Talley, Wayne K. (1994), Port pricing: a cost axiomatic approach. Maritime Policy and Management, Vol.21, No.1, (61-76).
 • TCDD (2013), İstatistik Yıllığı
 • http://www.tcdd.gov.tr/Upload/Files/ContentFiles/2010/istatistik/20092013yillik.pdf (17.10.2014)
 • TEPAV (2007), Türkiye’de Rekabetçilik ve Düzenleme :Türkiye’de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü. http://www.tepav.org.tr (01.12.2014)
 • UNCTAD (1995), Strategic Port Pricing. Report by the UNCTAD secretariat, England.
 • Yükselen, Cemal (2003), Pazarlama: İlkeler-Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zeithaml, Valerie-Bitner, Mary Jo (1996), Services Marketing, McGraw- Hill, Singapore.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Fevzi BİTİKTAŞ

Author: Çimen KARATAŞ ÇETİN

Bibtex @research article { makusobed323889, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {198 - 218}, doi = {10.20875/makusobed.323889}, title = {LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {BİTİKTAŞ, Fevzi and KARATAŞ ÇETİN, Çimen} }
APA BİTİKTAŞ, F , KARATAŞ ÇETİN, Ç . (2017). LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 198-218. DOI: 10.20875/makusobed.323889
MLA BİTİKTAŞ, F , KARATAŞ ÇETİN, Ç . "LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 198-218 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/323889>
Chicago BİTİKTAŞ, F , KARATAŞ ÇETİN, Ç . "LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 198-218
RIS TY - JOUR T1 - LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ AU - Fevzi BİTİKTAŞ , Çimen KARATAŞ ÇETİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.323889 DO - 10.20875/makusobed.323889 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 218 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.323889 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.323889 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ %A Fevzi BİTİKTAŞ , Çimen KARATAŞ ÇETİN %T LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.323889 %U 10.20875/makusobed.323889
ISNAD BİTİKTAŞ, Fevzi , KARATAŞ ÇETİN, Çimen . "LİMAN HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNE BİR OYUN AĞACI ANALİZİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 198-218. https://doi.org/10.20875/makusobed.323889