Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 119 - 137 2017-09-30

MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT

Cemile KARADENİZ [1]

215 1240

Bu araştırmada Orta Karadeniz Bölümünde Amasya iline bağlı Merzifon ilçesinin nüfus özelliklerini araştırmak amaçlanmıştır. İlçe nüfusunun tarihsel gelişimi, şehirsel ve kırsal özellikleri, cinsiyet ve yaş yapısı, yoğunluğu ve dağılışı gibi değişkenleri belirlenmiştir. Merzifon Ovası ve yakın çevresi topoğrafya, iklim şartları ve ekonomik faktörlerin etkisi ile yoğun nüfusa sahiptir. 1927 yılında 28126 kişi olan Merzifon İlçe nüfusu, 1990 sayım yılına kadar yükselmiştir. 1997 yılında özellikle kırsal nüfusta yaşanan göç nedeniyle 3810 kişi azalmıştır. İlçenin kırsal nüfusu azalırken şehir ve toplam nüfusu günümüze kadar artış göstermektedir. 2015 yılı verilerine göre 70132 olan ilçe nüfusunun % 50,1’i kadın %78,7’sini şehir nüfusundan oluşmaktadır. Çalışma alanında bulunan 70 kırsal yerleşmenin 66’sının nüfus miktarı 500 kişi ve altındadır. Nüfus yoğunluğunun Samsun- Ankara- Çorum yolu çevresinde ve ovada daha yüksek Taşan Dağlarına doğru arazinin dağlık ve arızalı olduğu alanlarda ise azaldığı görülür. Çalışma alanında okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2,9 iken yükseköğretim kurumlarından mezun olanların oranı % 14,1’dir. Faal nüfus içerisinde tarım sektörü baskınlığını korumaktadır. 

Merzifon, nüfus gelişimi, nüfus dağılışı, kırsal nüfus, kentsel nüfus
 • Akdağ, Mustafa (1995) Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Cilt I, Cem Yayınevi, ISBN,975-406-523-3, İstanbul
 • Anonim, Merzifon Belediyesi Stratejik Plan (2015-19), sf.12,
 • Avcı, Sedat (2004) "Şehirsel Yerleşmelerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler ve Türkiye Örneği", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, ss.9-28
 • Çolak, Mustafa (1991) XVI. yy. da Merzifon Kazası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun
 • Darkot, Besim(1967)”Şehir Ayırımında Nüfus sayısı ve Fonksiyon Kriterleri”, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sa.16,ss. 3-8
 • DİE., Genel Nüfus Sayımı (1927,1935,1940....,1990,1997 ve 2000), Ankara.
 • DİE.,2000,Genel Nüfus Sayımı (Amasya)-(Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri), Yay. No: 2704, Ankara
 • Doğanay, Hayati (1994) Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi, Ankara
 • Gümüş, Ergin (1991) Beşeri Coğrafya (diğerleri ile birlikte), Anadolu Üniv. Yay.No.418, Eskişehir, http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2291/unite06.pdf
 • Göney, Süha (1995) Şehir Coğrafyası I, İstanbul Üniversitesi., Edebiyat. Fak. Yay. No:2274, Coğrafya. Enstitüsü, Yay. No:91, İstanbul
 • Hüsamettin, Hüseyin (1986) Amasya Tarihi, Cilt.1. İstanbul
 • Kodaman, Bayram (1986) “ XVIII. yy. Sonunda Samsun Gümrüğü”, II. Tarih Boyunca Karadeniz Bildirileri, I, ( 1 -3 Haziran 1988), Samsun, (1988, Basım)
 • Özgüç, Nazmiye, Tümertekin, Erol (2014) Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi, İstanbul
 • Özgür, E. Murat (2016) ”Bir Alt Alan Olarak Nüfus Coğrafyasının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği”, Ege Coğrafya Dergisi, 25/1, ss. 1-36
 • Safran, Mustafa (1986) “XIII. ve XIV. yy ‘da Karadeniz Limanlarının Ticari ve Tarihi Önemi”, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (13-17 Ekim 1986), Samsun, s.459-462, (1988, Basım) Şahin, Cemalettin, Doğanay, Hayati (1999) Türkiye Coğrafyası. Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara
 • Şenol, Eren (2015) ”Türkiye’nin Şehirleşme Sürecinde Merzifon Şehrinin Yeri”, III: Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu, 8-10 Ekim.2015,Merzifon, ss.636-652
 • Tandoğan, Ali (1994) Türkiye Nüfusu, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon
 • Turan, Şerafettin (1986)” Karadeniz Ticaretinde Anadolu Şehirlerinin Yeri”, I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, OMÜ, Eğitim Fakültesi, Samsun 13-17 Ekim. 1986 (1988, Basım)
 • Uzuneminoğlu, Hamza (1992) Samsun; Bir Uygulamalı Şehir Coğrafyası, İst. Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • Ünal, Mehmet Ali (1986) “XVI. ve XVII. yy. da Karadeniz- Basra Körfezinde Ticaret”, I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (13-17 Ekim 1986), Samsun, ss.471-475, (1988, Basım)
 • Zillioğlu, Mehmet (1975) Evliya Çelebi Seyahatname, Cilt.2, İstanbul
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3902-5251
Author: Cemile KARADENİZ
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed311937, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {119 - 137}, doi = {10.20875/makusobed.311937}, title = {MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT}, key = {cite}, author = {KARADENİZ, Cemile} }
APA KARADENİZ, C . (2017). MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 119-137. DOI: 10.20875/makusobed.311937
MLA KARADENİZ, C . "MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 119-137 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/311937>
Chicago KARADENİZ, C . "MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 119-137
RIS TY - JOUR T1 - MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT AU - Cemile KARADENİZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.311937 DO - 10.20875/makusobed.311937 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 137 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.311937 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.311937 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT %A Cemile KARADENİZ %T MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.311937 %U 10.20875/makusobed.311937
ISNAD KARADENİZ, Cemile . "MERZİFON İLÇESİNDE NÜFUS ÖZELLİKLERİ - POPULATION CHARACTERISTICS OF THE MERZİFON DISTRICT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 119-137. https://doi.org/10.20875/makusobed.311937