Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 448 - 459 2017-09-30

ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS

Ali Fuat GÖKÇE [1]

181 267

Siyasi kültür bir toplumun siyasal olaylara bakış tarzı, yaklaşımıdır. Demokratik siyasi kültür ise toplumu oluşturan bireylerin evrensel demokrasi ilkelerine sahip olması ve yaşamının her safhasında bu ölçülere göre davranmasıdır. Demokrasi ve demokratik ölçütler günümüzde en çok kullanılan kavramlardan biridir. Toplumların tarihsel süreçleri incelendiğinde sürekli olarak bir değişim ve dönüşümün (modernleşme) olduğu görülmektedir. Bu değişim ve dönüşümle beraber geleneklerden kopma, toplumların zaman ve mekân anlayışında farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Siyasi kültür de bu değişim ve dönüşümden, yani modernleşmeden etkilenerek değişime uğramaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan ve değişime açık olan siyasi kültürün demokratik ölçütler çerçevesinde oluşturulmasında, öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Siyasi kültürün oluşma evrelerinden biri olan okullarda görev yapan öğretmenlerin demokratik değerlere sahip olması ve sahip olduğu değerleri yansıtması gerekmektedir. Demokratik değerler ekseninde siyasal kültürün gelişmesinde başka bir husus ise ülkelerin gelişmişlik seviyesidir. Gelişmiş ülkelerle, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler arasında demokratik değerler açısından farklılıklar mevcuttur. Gelişmişlik seviyesi ülke içindeki bireylerin hayata bakış açısını, beklentisini ve birbiriyle olan ilişkisini etkilenmektedir. Öğretmenler de toplumların bir parçasıdır. Dolayısıyla, toplumların gelişmişlik seviyesi ile demokrasi arasında ilişkinin olup olmaması, gelişmişlik seviyesinin öğretmenler üzerindeki etkisinin eğitilenlere ve eğitim sistemi üzerine yansımasının nasıl olduğunun belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, çalışma ile ilgili kuramsal tartışmalar ve değerlendirmeler yapılarak, gelişmişlik düzeyi ile demokrasi arasındaki bağ kurularak, öğretmenlerin demokratik siyasi kültür üzerindeki etkileri tartışılacaktır.  

Siyasi Kültür, Demokrasi, Eğitim, Gelişmişlik
  • Almond, G. A., & Verba , S. (1965). The Civic Culture. California: SAGE Publication. Bardhan, P. (2004). Democracy and Development: A Complex Relationship. https://myweb.rollins.edu/tlairson/asiabus/bardhandemocdev.pdf. Bulut, C., & Başbay, A. (2014). Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Sayı: 23(3), s. 957-978. Chang, H.-J. (2003). Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, (Çev: T.A. Onmuş), . İstanbul: İletişim Yayınları. CİA. (2016). Nisan 20, 2016 tarihinde The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html adresinden alındı Çetin, B. (2014). Eğitim ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği. Karaman: Karaman Mehmetbey Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Dahl, R. (2001). Demokrasi Üstüne, (Çev: B. Kadıoğlu). Ankara: Phoenix Yayınları. Dewey, J. (1996). Demokrasi ve Eğitim, (Çev: M.S. Otaran). İstanbul: Başarı Yayınları. Doğan, A. (2005). Demokrasi ve Ekonomik Gelişme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, s. 1-19. Freedom in the, W. (2016). Freedom House,https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016. Giroux, H. A., & McLaren, P. (1986). Teacher Education and the Politics of Engagement: The Case for Democratic Schooling. Harvard Educational Review, Sayı: 56(3), s. 213-239. Heywood, A. (2016). Siyaset Teorisi. Ankara: Liberte Yayıncılık. İnsel, A. (1991). Siyasal Bir Süreç Olarak İktisadi Kalkınma. Birikim, S.21, s. 12-23. Karasar, N. (1972). Eğitim ve Politik Gelişme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 63-69. Komşuoğlu, A. (2014). Birlikte Yaşamayı Öğrenmek, Politik Dostluk ve Eğitim. İstanbul: h2o Yayıncılık. Lipset, M. S. (1986). Siyasal İnsan (Çev. Mete Tunçay). Ankara: V Yayınları. Oktay, C. (2014). Siyaset Bilimi İncelemeleri. İstanbul: Alfa Yayınları. Özsoy, S. (2009). Türk Modernleşmesi, Demokrasi ve Eğitim: Dewey Perspektifinden Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, Sayı: 9 (4), s. 1895-1931. Schwarzenbach, S. (2005). Democracy and Friendship. Journal of Social Philosophy, S. 36/2, s. 231-254. Şişman, M., Güleş, H., & Dönmez, A. (2010). Demokratik Bir Okul Kültürü İçin Yeterlilikler Çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı: 3/1, s. 167-182. Tuncel, G., & Balcı, A. (2015). Demokratik Toplumlarda Öğretmen Nitelikleri ve Öğrencilere Yansımaları. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 31, s. 82-97.
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ali Fuat GÖKÇE
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { makusobed316298, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {448 - 459}, doi = {10.20875/makusobed.316298}, title = {ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS}, key = {cite}, author = {GÖKÇE, Ali Fuat} }
APA GÖKÇE, A . (2017). ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 448-459. DOI: 10.20875/makusobed.316298
MLA GÖKÇE, A . "ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 448-459 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/316298>
Chicago GÖKÇE, A . "ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 448-459
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS AU - Ali Fuat GÖKÇE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316298 DO - 10.20875/makusobed.316298 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 448 EP - 459 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316298 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.316298 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS %A Ali Fuat GÖKÇE %T ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.316298 %U 10.20875/makusobed.316298
ISNAD GÖKÇE, Ali Fuat . "ÖĞRETMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - THE EFFECTS OF DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT LEVEL ON THE DEMOCRACY UNDERSTANDING OF TEACHERS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 448-459. https://doi.org/10.20875/makusobed.316298