Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 424 - 447 2017-09-30

MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION

Ömer TEKŞEN [1] , Sevinç Şahin DAĞLI [2]

342 1552

İşletme çevresini oluşturan bilgi kullanıcılarının sağlıklı kararlar alabilmesi ancak finansal tabloların güvenilirliğine bağlıdır. Güvenilirlik ise doğru ölçüm ve muhasebeleştirmeyi gerektirir. İşletme aktiflerinin önemli bir kısmını maddi duran varlıklar oluşturur. Maddi duran varlıklar, işletmelerin bir yıldan daha uzun sürelerde faaliyetlerinde kullanmak amacıyla elinde bulundurduğu, kısa vadede nakde çevrilebilme özelliği olmayan varlıklarıdır. Bu çalışmanın amacı maddi duran varlıkları Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Vergi Usul Kanunu ve TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardı çerçevesinde inceleyip, örnek işletme üzerinde kayıtlarla muhasebeleştirmektir.
Maddi Duran Varlıklar, TMS-16, Amortisman
  • Akdoğan, N., (2016), VUK Yasası’nın Muhasebe Standartları İle Uyumlu Hale Gelmesi İçin Yapılması Gereken Değişikliğe İlişkin Öneriler, Gazi Kitabevi, Kasım.
  • Ayçiçek, F., (2011), Değeri Düşen Maddi Duran Varlıkların Ölçümlemesinde İşletmeye Özgü Bir Değer Olarak “Kullanım Değeri, Mali Çözüm, İSMMMO, Ocak- Şubat, (121-131).
  • Büyük İpekçi S., Yiğit Ergün (2016), TMS-16 ‘ya Göre Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Değerleme Sürecine Teorik Bir Bakış, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Yıl:2016 Cilt:19 Sayı:2 ,( 219-231)
  • Cemalcılar Ö., Benligiray Y., Sürmeli F., (2006), Genel Muhasebe, Edt., Fevzi Sürmeli, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1341, Eskişehir, Mayıs.
  • Çam, M., (2014), TMS-16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul Kanunu İle Mukayesesinin İncelenmesi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi . 7(1) . 11-19
  • Ergin N.E., (2016) Vergi Mevzuatı İle TMS/TFRS’nin Değerleme Ölçüleri Açısından Karşılaştırılması, Vergi Dünyası, Sayı:418, Haziran,(9-20)
  • Gersil A., Yıldıran Ö., (2015) Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamasının Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Vergi Usul Kanunu ve TMS- 16 Açısından İncelenmesi, İzmir SMMMO, Dayanışma Dergisi, (72-78)
  • Öztürk, B., (2013), Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Ayrılmasının Vuk Ve Tms Uygulamaları Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Şen, K.,İ., (2013), Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, ss. (21-36) . Tugay, O., (2013), Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının TMS 16 ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:17.Sayı:2.Aralık 2013 ss.167-187
  • TMS-16 Maddi Duran Varlıklar, http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Dynamic ContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2016Seti/TMS16.pdf, Erişim: 20.03.2017
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ömer TEKŞEN
Country: Turkey


Author: Sevinç Şahin DAĞLI

Bibtex @research article { makusobed325930, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {424 - 447}, doi = {10.20875/makusobed.325930}, title = {MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION}, key = {cite}, author = {TEKŞEN, Ömer and DAĞLI, Sevinç Şahin} }
APA TEKŞEN, Ö , DAĞLI, S . (2017). MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 424-447. DOI: 10.20875/makusobed.325930
MLA TEKŞEN, Ö , DAĞLI, S . "MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 424-447 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/325930>
Chicago TEKŞEN, Ö , DAĞLI, S . "MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 424-447
RIS TY - JOUR T1 - MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION AU - Ömer TEKŞEN , Sevinç Şahin DAĞLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.325930 DO - 10.20875/makusobed.325930 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 424 EP - 447 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.325930 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.325930 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION %A Ömer TEKŞEN , Sevinç Şahin DAĞLI %T MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.325930 %U 10.20875/makusobed.325930
ISNAD TEKŞEN, Ömer , DAĞLI, Sevinç Şahin . "MADDİ DURAN VARLIKLARIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE VERGİ USUL KANUNU VE TMS-16 AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA - INVESTIGATION ON INTERMEDIATE ACCOUNTING SYSTEM AND TAX PROCESS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARTS-16 ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS: AN APPLICATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 424-447. https://doi.org/10.20875/makusobed.325930