Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 352 - 365 2017-09-30

KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS

Yasemin HANCIOĞLU [1]

178 523

Bilgi ekonomilerinin etkili olduğu günümüz dünyasında ülkelerin, bölgelerin, işletmelerin rekabet güçlerini belirleyen faktörler değişime uğramıştır. Bir ülkenin, bölgenin ya da işletmenin ne kadar rekabetçi olduğunu belirleyen faktör inovasyondur. İnovasyon küreselleşmenin etkilerine uyum sağlama ve rekabet edebilme yeteneği ile yaşamı sürdürebilmenin en önemli koşullarından biri haline gelmiştir. Ülkelerin inovasyon performanslarını hesaplayarak onlar arasında karşılaştırma yapma imkanı sağlayan Küresel İnovasyon Endeksi, 141 ülkeyi kapsayan önemli bir değerlendirme aracıdır.

Çalışmanın amacı, Küresel İnovasyon Endeksi’ni oluşturan göstergeler arasındaki ilişkinin çoklu regresyon analizi ile incelenmesidir. Çoklu regresyon analizinde, OECD ülkelerinin 2011-2015 dönemine ait Küresel İnovasyon Endeks verileri kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda, Küresel İnovasyon Endeksi bağlamında ülkelerin inovasyon performanslarının hangi göstergeler ile ne kadar açıklandığı tespit edilmiştir. 

İnovasyon, İnovasyon Göstergeleri, Küresel İnovasyon Endeksi, Çoklu Regresyon Analizi
 • Abrunhosa, Ana (2003). “The National Innovation Systems Approach and The Innovation Matrix”, Paper Presented at the DRUID Summer Conference, Copenhagen, June 12-14, (2-26).
 • Altunışık, Remzi-Coşkun, Recai-Bayraktaroğlu, Serkan-Yıldırım, Engin (2010). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı”, 6.Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Becheikh, Nizar-Landry, Rejean-Amara, Nabil (2006). “Lessons From Innovation Empirical Studies in The Manufacturing Sector: A Systematic Review of The Literature From 1993-2003”, Technovation, Vol.26, (644-664).
 • Cornell University, INSEAD, WIPO (2015). The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca and Geneva.
 • Cornell University, INSEAD, WIPO (2013). The Global Innovation Index 2013: Local Dynamics of Innovation, Fontainebleau, Ithaca and Geneva.
 • Damanpour, Fariborz-Schneider, Marguerite (2006). “Phases of The Adoption of Innovation in Organizations: Effects of Environment, Organization and Top Managers”, British Journal of Management, Vol.17, (215-236).
 • INSEAD, WIPO (2012). The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation Linkages for Global Growth, Fontainebleau, Ithaca and Geneva.
 • Johannessen, Jon-Arild (2009). “A Systemic Approach to Innovation: The Interactive Innovation Model”, Kybernetes, Vol.38, Iss.1/2, (158-176).
 • Kasza, Artur (2004), “Innovation Networks, Policy Networks and Regional Development in Transition Economies: A Conceptual Review and Research Perspectives”, Paper for EPSNET Conference, 18-19 June, Prague.
 • Kitanovic, Jasmina (2005). “National Systems in Transition Countries: The Impact of Institutional Organization and Change”, DRUID Tenth Anniversary Summer Conference (27-29 June), Copenhagen, Denmark.
 • Özgür Güler, Ebru-Kanber, Seda (2011). “İnovasyon Aktivitelerinin İnovasyon Performansı Üzerine Etkileri: İmalat Sanayii Uygulaması”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.20, Sayı.1, (61-76).
 • Pierce, Jon L., Delbecq, Andre L. (1997). “Organization Structure, Individual, Attitudes and Innovation”, Academy of Management, Vol.2, Iss.1, (27-37).
 • Prajogo, Daniel I.- Ahmed, Pervaiz K. (2006). “Relationships Between Innovation Stimulus, Innovation Capacity, and Innovation Performance”, R&D Management, Vol.36, Iss.5, (499-515).
 • Sipahi, Beril-Yurtkoru, E. Serra-Çinko, Murat (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 3.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Wonglimpiyarat, Jarunee (2010). “Innovation Index and The Innovation Capacity of Nations”, Futures, Vol.42, (247-253).
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yasemin HANCIOĞLU

Bibtex @research article { makusobed341460, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {352 - 365}, doi = {10.20875/makusobed.341460}, title = {KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS}, key = {cite}, author = {HANCIOĞLU, Yasemin} }
APA HANCIOĞLU, Y . (2017). KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 352-365. DOI: 10.20875/makusobed.341460
MLA HANCIOĞLU, Y . "KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 352-365 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/341460>
Chicago HANCIOĞLU, Y . "KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 352-365
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS AU - Yasemin HANCIOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.341460 DO - 10.20875/makusobed.341460 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 352 EP - 365 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.341460 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.341460 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS %A Yasemin HANCIOĞLU %T KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.341460 %U 10.20875/makusobed.341460
ISNAD HANCIOĞLU, Yasemin . "KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GLOBAL INNOVATION INDEX INDICATORS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 352-365. https://doi.org/10.20875/makusobed.341460