Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 89 - 100 2017-10-20

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Ayşe YAVUZ [1] , Halil İbrahim YAVUZ [2]

279 402

Girişimcilik; emek, sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek mal veya hizmet meydana getirme faaliyetlerine verilen genel addır. Girişimci ise bu faaliyetleri gerçekleştiren kişidir. Bu çalışma ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin girişimcilik konusuna olan ilgi ve yeterlilikleri açığa çıkarılacaktır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Taşkent MYO öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin demografik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri ilişkilendirilmiş ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ortaya koyulmuştur.

Entrepreneurship; Labor, capital and natural resources, bringing goods or services to the fruitful activities of the general name given to the activities. The entrepreneur is the person who carries out these activities. With this study, it is aimed to reveal the entrepreneurship tendencies of the students in vocational schools. Thus, the interests and competences of the students for entrepreneurship will be opened. This study was carried out on Selçuk University Taşkent Vocational School students. Survey technique was used as data collection tool. The obtained data were analyzed by SPSS packet program. As a result of the study, demographic characteristics of students and entrepreneurship tendencies are related and entrepreneurship levels of students are revealed.

 • Balaban, Özlem-Özdemir, Yasemin (2008), Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133–147.
 • Bilge, Hürriyet-Bal, Vedat (2012), Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 131-148.
 • Çarıkçı, İ. Hüseyin-Koyuncu, Osman (2010), Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 1-18.
 • Çatır, Ozan-Şimşek, Ali-Ölekli, Nilay (2015), Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Electronic Journal Of Vocational Colleges- Aralık 2015 4. Umyos Özel Sayısı
 • Duran, Cengiz-Büber, Harun-Gümüştekin, G. Eren. (2013), Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksek Okulu Makine Programı Örneği. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 8(2).
 • Güreşçi, Ertuğrul (2014), Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: İspir Hamza Polat MYO Örneği. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 23-38.
 • Keleş, H. Necla-Özkan, T. Kıral-Doğaner, Mustafa-Altunoğlu, A. Ender. (2015), Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (9).
 • Kılıç, Recep-Keklik, Belma-Çalış, Nevzat (2012), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435, Isparta.
 • Köksal, Yüksel-Penez, Selin (2015), Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri Ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 155-167
 • Kuratko, Donald F. (2007), “Entrepreneurial Leadership İn The 21. Century: Guest Editor’s Perspective”, Journal Of Leadership And Organisational Studies, 1–11.
 • Taysı, Kemal-Canbaz, Serdsar (2014), Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ejovoc: Electronic Journal Of Vocational Colleges, 4(1).
 • Uluyol, Osman (2013), Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 350-372.
 • Yılmaz, Ercan-Sünbül, A. Murat (2009), “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 196-203.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Ayşe YAVUZ
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Halil İbrahim YAVUZ
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed307062, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {89 - 100}, doi = {10.20875/makusobed.307062}, title = {GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS}, key = {cite}, author = {YAVUZ, Ayşe and YAVUZ, Halil İbrahim} }
APA YAVUZ, A , YAVUZ, H . (2017). GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 89-100. DOI: 10.20875/makusobed.307062
MLA YAVUZ, A , YAVUZ, H . "GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 89-100 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/307062>
Chicago YAVUZ, A , YAVUZ, H . "GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 89-100
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AU - Ayşe YAVUZ , Halil İbrahim YAVUZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.307062 DO - 10.20875/makusobed.307062 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 100 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.307062 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.307062 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS %A Ayşe YAVUZ , Halil İbrahim YAVUZ %T GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.307062 %U 10.20875/makusobed.307062
ISNAD YAVUZ, Ayşe , YAVUZ, Halil İbrahim . "GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKENT MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TRENDS: A STUDY ON TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 89-100. https://doi.org/10.20875/makusobed.307062