Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 162 - 174 2017-10-20

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES

Mahmut Sami ÖZTÜRK [1] , Murat ERDOĞAN [2]

290 375

Muhasebe eğitimi, gerek kaliteli muhasebe meslek mensuplarının yetişmesi için gerekse verilen muhasebe hizmetlerinin kaliteli, güvenilir ve teknoloji odaklı olabilmesi için son derece önem teşkil etmektedir. Muhasebe eğitimi ülkemizde genel olarak üniversite seviyesinde ağırlıklı olarak verilmektedir. Sürekli değişen bilgi teknolojileri, yapılan düzenlemeler ve güncel uygulamalara ayak uydurabilmek için üniversitelerde verilen muhasebe derslerinin sürekli güncellenmesi ve müfredatlarının bu çerçevede belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma Batı Akdeniz’de yer alan Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsamaktadır.  Çalışmada; Antalya, Isparta ve Burdur illerinde yer alan üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin içeriğinin ve müfredatının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak çalışma kapsamında belirtilen illerdeki üniversitelerin muhasebe dersleri ele alınmakta, buna yönelik olarak derslerin müfredatları, içerikleri, çeşitliliği ve AKTS’leri üzerinde araştırma yapılmaktadır. Üniversitelerdeki muhasebe eğitiminin içeriğinin araştırılması neticesinde öngörülen değerlendirmeler ve gerekli öneriler çalışmanın sonucunda sunulmaktadır. 

Muhasebe Eğitimi, Batı Akdeniz Bölgesi, AKTS, Müfredat
 • Altınay, Aynur Tarakcıoğlu (2016), “Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Stratejik Bir Bakış”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt.5, Sayı.7, (2144-2150).
 • Can, Ahmet Vecdi-Demirci, Şuayyip Doğuş (2016), “Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı 2 Muhasebe Eğitim Programlarının İçeriğine Uyum: Sakarya Üniversitesi Örneği”, 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR 16) Özel Sayısı, (319-338).
 • Güney, Aysel (2016), “Muhasebe Eğitimi Üzerinde Denetim Standartlarının Etkisi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt.5, Özel Sayı, (338-342). IFAC (2017), “Uluslararası Eğitim Standartları El Kitabı”, http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2017-Handbook-of-International-Education-Pronouncements.PDF (31.03.2017).
 • Karcıoğlu, Reşat-Dızman, Şakir (2016), “Türkiye'de Tms-Tfrs Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.30, Sayı.4, (869-884).
 • Kıllı, Mustafa (2016), “Türkiye’deki Üniversitelerde Adli Muhasebe Eğitimi Ve Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ICAFR 16 Özel Sayısı, (719-728).
 • Koçyiğit, Seyhan Çil-Doğan, Emine-Taş, Emine (2016), “Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Ve Gazi Üniversitesi Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.8, Sayı.16, (222-252).
 • Koçyiğit, Seyhan Çil-Tanç, Şükran Güngör (2016), “Türkiye'deki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Programlarında Yer Alan Muhasebe Standartları Dersleri Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı.50, (57-77).
 • Odabaş, Hakkı-Aydın, Murat (2016), “Vergi Hukuku Ve Muhasebe: Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde Okutulan Vergi Dersleri Üzerine Bir Araştırma”, Aydın İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt.5, Sayı.7, (2000-2016).
 • Onat, Osman Kürşat-Akın, Osman (2016), “Y Kuşağı Ve Muhasebe Eğitimi- Durum Tespiti Ve Öneriler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.7, Sayı.2, (144-161).
 • Öztürk, Erkan-Fındık, Hakkı (2016), “Türkiye'deki Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe Standartları İle Uyumlaştırılması Sürecinde Karşılaşılan Adaptasyon Problemlerinin Muhasebe Alt Kültür Değerleri Çerçevesinde Tartışılması”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt.9, Sayı.3, (241-256).
 • THE (2017), “Times Higher Education 2016-2017 Dönemi Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması”, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (31.03.2017).
 • Turhan, Güllüzar (2016), “İşletme Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki İlgi Düzeyleri, Beklentileri Ve Farkındalıkları: Balıkesir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı.
 • Yıldız, Gülsevil (2017), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı Öğrencilerinden Beklentileri: Kayseri İlinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.73, (169-183).
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Mahmut Sami ÖZTÜRK
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Murat ERDOĞAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2017

Bibtex @conference paper { makusobed307090, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {162 - 174}, doi = {10.20875/makusobed.307090}, title = {BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Mahmut Sami and ERDOĞAN, Murat} }
APA ÖZTÜRK, M , ERDOĞAN, M . (2017). BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 162-174. DOI: 10.20875/makusobed.307090
MLA ÖZTÜRK, M , ERDOĞAN, M . "BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 162-174 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/307090>
Chicago ÖZTÜRK, M , ERDOĞAN, M . "BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 162-174
RIS TY - JOUR T1 - BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES AU - Mahmut Sami ÖZTÜRK , Murat ERDOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.307090 DO - 10.20875/makusobed.307090 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 174 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.307090 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.307090 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES %A Mahmut Sami ÖZTÜRK , Murat ERDOĞAN %T BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.307090 %U 10.20875/makusobed.307090
ISNAD ÖZTÜRK, Mahmut Sami , ERDOĞAN, Murat . "BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 162-174. https://doi.org/10.20875/makusobed.307090
AMA ÖZTÜRK M , ERDOĞAN M . BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 162-174.
Vancouver ÖZTÜRK M , ERDOĞAN M . BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN ANALYSIS ON ACCOUNTING EDUCATION OF WEST MEDITERRANEAN REGION UNIVERSITIES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 174-162.