Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 287 - 300 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION

Hakan YILDIRIM [1] , Esra SERTEL [2] , Serel ÖZMEN AKYOL [3]

321 591

Meslek yüksekokulları, ülkemizde kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yüksek donanımlı, teknik ve sosyal alanlarda bilgi ve becerilere sahip, belirli mesleklere yönelik ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan yükseköğretim kurumlarıdır. Ülkemizde mesleki ve teknik eğiminin önemli sorunları bulunmaktadır. Bir taraftan sanayi, nitelikli ara eleman bulamamaktan şikâyet ederken, diğer yandan meslek yüksekokulu mezunları da çalışma alanlarında iş bulamamaktadır. Bu bağlamda, meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının meslek yüksekokullarının güncel sorunlarına ilişkin görüşleri önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının meslek yüksekokullarının güncel sorunlarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma evrenini ülkemizdeki meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmada, herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Güncel sorunlara ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerini tespit etmek için ilgili alanyazın taraması yapılarak ve uzman görüşü alınarak oluşturulan anket, e-posta yolu ile 2016-ÖSYS tercih kılavuzunda yer alan 183 üniversitedeki toplam 814 meslek yüksekokulunda görev yapan 8757 öğretim elemanına e-posta yoluyla gönderilmiştir. Ankete toplam 985 adet yanıt gelmiş ve bu yanıtlar analiz edilerek bulgular, sonuç ve yorumlar paylaşılmıştır. Bu araştırmanın meslek yüksekokullarının güncel sorunlarını öğretim elemanları bakış açısıyla ortaya koyması bakımından, ilgili alanyazına katkı sağladığı düşünülmektedir.

Meslek Yüksekokulları, Güncel Sorunlar, Öğretim Elemanı Görüşleri
  • Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (1998). Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Ankara: Alkım Yayınları.
  • Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M., & Şahin, M. (2014). Meslek yüksekokullarındaki mevcut durum: Sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 133-140.
  • Baskan, G. A. (2001). Türkiye de Yükseköğretimin Gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1).
  • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası. http://yolharitasi.yok.gov.tr/ adresinden 4 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.
  • Uçar, C., & Özerbaş, M. A. (2013). Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye'deki Konumu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2).
  • Ünver, H.M., Yaylı, H., Ceylan H. (2009) Taşra Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009, Konya.
  • Yücebaş, E.; Alkan, G.; Atasağun, H.G.; Egeli, H.A., (2013) Ege Bölgesi’nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık 2013
  • YÖK (2017), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/2547-sayili-kanun adresinden 4 Mart 2017 tarihinde erişildi.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Hakan YILDIRIM
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Esra SERTEL
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serel ÖZMEN AKYOL
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2017

Bibtex @research article { makusobed312242, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {287 - 300}, doi = {10.20875/makusobed.312242}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Hakan and SERTEL, Esra and ÖZMEN AKYOL, Serel} }
APA YILDIRIM, H , SERTEL, E , ÖZMEN AKYOL, S . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 287-300. DOI: 10.20875/makusobed.312242
MLA YILDIRIM, H , SERTEL, E , ÖZMEN AKYOL, S . "MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 287-300 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/312242>
Chicago YILDIRIM, H , SERTEL, E , ÖZMEN AKYOL, S . "MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 287-300
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION AU - Hakan YILDIRIM , Esra SERTEL , Serel ÖZMEN AKYOL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.312242 DO - 10.20875/makusobed.312242 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 300 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.312242 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.312242 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION %A Hakan YILDIRIM , Esra SERTEL , Serel ÖZMEN AKYOL %T MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.312242 %U 10.20875/makusobed.312242
ISNAD YILDIRIM, Hakan , SERTEL, Esra , ÖZMEN AKYOL, Serel . "MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 287-300. https://doi.org/10.20875/makusobed.312242
AMA YILDIRIM H , SERTEL E , ÖZMEN AKYOL S . MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 287-300.
Vancouver YILDIRIM H , SERTEL E , ÖZMEN AKYOL S . MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ - VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 300-287.