Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 328 - 341 2017-10-20

GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS

Muhammet SAYGIN [1] , Himmet KARADAL [2]

344 552

Girişimcilik, küresel eğilimle eşgüdümlü olarak sürekli artan önem derecesi ile yerel kalkınmanın anahtarı haline gelmiştir. Yeni girişimcilerin ortaya çıkması, mevcut işletmelerin sürdürülebilir olması ve artan işsizlik oranının en aza indirgenmesi gibi amaçlarla kamu kurum ve kuruluşları tarafından finanse edilen teşvikler, girişimcilik algısının yayılmasında büyük rol oynamaktadır. Girişimcilik eğitimleri ve desteklerini sunan kurumların başında ise 81 il merkezinde şubesi bulunan KOSGEB gelmektedir. Bu bakımdan, KOSGEB tarafından sunulan uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve sertifikasyonun ardından sunulan teşvik sistemi girişimci adayları tarafından büyük rağbet görmektedir. Ancak, sürekli artan eğitim ve katılımcı oranlarına rağmen henüz istenilen öğrenim çıktısı elde edilememektedir. Girişimci adaylarının iş kurma süreçlerini etkileyen unsurların incelenmesi girişimcilik teşvik sisteminin yeniden ele alınması açısından önem taşımaktadır. Araştırmada KOSGEB tarafından sunulan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin mülakatlarına katılmış girişimci adayları ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen söylemler değerlendirmeye alınmış, elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmaya Mersin ili Silifke ilçesindeki 277 girişimci adayı dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarının girişimcilik alanına ve uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katkı sunması hedeflenmektedir.

Girişimcilik, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, KOSGEB
 • Alvizo, I.U., 1981. Planning and Organizing a Business, Entrepreneur's Handbook, Techno net Asia U.P., Institute for Small-Scale Industries, ss.36-68.
 • Bozkurt, Ç.Ö., 2011. Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Curth, A., 2011. Mapping of Teachers' Preparation For Entrepreneurship Education (Ed. Daniela Ulicna). Final Report, Framework Contract No EAC 19/06, Dg Educatıon and Culture, J 3025 8322.
 • Demir, A.Z., Eliöz, M., Çebi, M. ve Sezen, S., 2015. Girişimcilik ve Girişimci Üniversite: Spor Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1) ss.198-212.
 • Deveci, İ. ve Çepni, S., 2014. Fen Bilimleri Öğretmen Eğitiminde Girişimcilik, Türk Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 2, ss.161-188.
 • İŞKUR e-şube, Erişim Tarihi: 15.11.2016, https://esube.iskur.gov.tr
 • Kalkan, A., 2011. Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranış Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, ss.189-207.
 • Karadal, H., 2014. Girişimcilik Bilgisi ve Stratejik Girişimcilik, Girişimcilik, Genişletilmiş 3. Baskı, Ed. Prof. Dr. Himmet Karadal, Beta Yayınevi, 2. Bölüm, ISBN: 978-605-377-973-5, s.23-51, İstanbul.
 • Karadal, H. ve Saygın, M., 2016. İnovasyon Yetenekleri İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal Volume:S1:282-294
 • Karataş, Z., 2015. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, ss.62-80.
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları, Erişim Tarihi: 15.03.2017 (UE-03/14) http://kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Giri%C5%9Fimcilik/2017.03.16_Giri%C5%9Fimcilik_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1_UE-03-(14).pdf
 • Saygın, M., 2016. Kültürel Sermaye, Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermayenin Girişimci Kişilik Özelliklerine Etkisi: İç Anadolu Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu Örneği, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Sönmez, A. ve Toksoy, A., 2014. Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 21, Sayı 2, ss.41-59.
 • Tekeli, İ., 2003. Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite Üzerinde Konuşmanın Değişik Yolları, Toplum ve Bilim Dergisi, 97: 123-143.
 • TÜSİAD Basın Bülteni, 2003. Türkiye’de Girişimcilik, Erişim Tarihi: 10.11.2016 http://www.tusiad.org:7979/FileArchive/duyuruno284.pdf
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H., 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Orcid: 0000-0002-7871-0235
Author: Muhammet SAYGIN
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Himmet KARADAL
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed313316, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {328 - 341}, doi = {10.20875/makusobed.313316}, title = {GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS}, key = {cite}, author = {SAYGIN, Muhammet and KARADAL, Himmet} }
APA SAYGIN, M , KARADAL, H . (2017). GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 328-341. DOI: 10.20875/makusobed.313316
MLA SAYGIN, M , KARADAL, H . "GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 328-341 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/313316>
Chicago SAYGIN, M , KARADAL, H . "GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 328-341
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS AU - Muhammet SAYGIN , Himmet KARADAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.313316 DO - 10.20875/makusobed.313316 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 341 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.313316 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.313316 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS %A Muhammet SAYGIN , Himmet KARADAL %T GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.313316 %U 10.20875/makusobed.313316
ISNAD SAYGIN, Muhammet , KARADAL, Himmet . "GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA - ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON THE DISCOURSE OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING PARTICIPANTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 328-341. https://doi.org/10.20875/makusobed.313316